• . رعد / ۲۱٫ ↑

 

 • . نحل / ۹۶٫ ↑

 

 • . علامه طباطبایی، المیزان، ج ۱۱، ص ۲۳ تا ۲۴٫ ↑

 

 • همان، ص ۲۹ و ۳۵٫ ↑

 

 • . رک: ملا هادی سبزواری، شرح غرر الفوائد (شرح منظومه‌ی حکمت)، تهران:‌ بی‌نا، ۱۳۴۸، ص ۲۴٫ ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • . رک: ابن سینا، الالهیات الشفاء، قاهره: بی‌نا، ۱۳۸۰، ص ۴۱۷٫ ↑

 

 • . رک: صدرالمتألهین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم: مکتبه مصطفی، بی‌تا، ج ۷، ص ۷۷٫ ↑

 

 • . همان، ص ۸۹٫ ↑

 

 • . رک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج ۲، ص ۲۵۰٫ ↑

 

 • . اعراف / ۱۷۹٫ ↑

 

 • . شوری / ۲۵٫ ↑

 

 • . رک: نساء‌/ ۱۱۶٫ ↑

 

 • . رک: عنکبوت / ۷٫ ↑

 

 • . رک: فرقان / ۷۰٫ ↑

 

 • . رک: همان، ص ۴۳۵٫ ↑

 

 • . اسراء / ۹۷٫ ↑

 

 • . بقره / ۲۴٫ ↑

 

 • . نساء / ۵۶٫ ↑

 

 • . هود / ۱۱۹٫ ↑

 

 • . رک: حج / ۵٫ ↑

 

 • . رک: حجر / ۲۷؛ اعراف / ۱۲٫ ↑

 

 • . سبأ / ۱۳٫ ↑

 

 • . خواجه نصیر طوسی و فخر رازی، شرحی الاشارات، قم: مکتبه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۸۳٫ ↑

 

 • . همان، ص ۸۵٫ ↑

 

 • . همان، ص ۸۳٫ ↑

 

 • . بقره / ۱۶۷٫ ↑

 

 • . همان، ج ۱، ص ۴۲۰٫ ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • . ↑

 

 • . همانیون هستی، علم و ادراک، تهران، چاپخانه سپهر، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۸۸٫ ↑

 

 • . جواد مصلح، ترجمه تلخیص اسفار، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، ص ۶۴٫ ↑

 

 • . سیدمحمد حسن طباطبایی، بدایه الحکمه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۳، ص ۱۷۳٫ ↑

 

 • . ریچارد پاپیکن و استرول، آوروم، کلیات فلسفه، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات حکمت / ۱۴۰۸ ق، ص ۲۶۹٫ ↑

 

 • . محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج ۱، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوار، ۱۳۷۲، ص ۷۴٫ ↑

 

 • . سیدمحمدحسین طباطبایی، نهایه الحکمه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۴، ص ۲۳۶٫ ↑

 

 • . سید محمدحسین طباطبایی، نهایه الحکمه، قم: انتشارت مؤسسه النشر الاسلامی، ص ۲۳۹٫ ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • . همان، ص ۲۳۹٫ ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • . مرتضی مطهری، بی‌تا، پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: انتشارات صدرا، ج ۲، ص ۳۶٫ ↑

 

 • . همان، ص ۳۹٫ ↑

 

 • . نهایه الحکمه، پیشین، ص ۲۳۹٫ ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • . سیدمحمدحسین طباطبایی، بی‌تا، اصول فلسفه و روش رئالیسم: تهران، انتشارات صدرا، ص ۴۸٫ ↑

 

 • . همان، ص ۴۸٫ ↑

 

 • . ملا هادی سبزواری، التعلیقات علی الاسفار الاربعه فی الحکمه العقلیه الالهیه: بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۰٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *