پایان نامه ارشد درباره نظارت الکترونیکی، پیش گیری از جرم

اثر بخشی راهبرد تمرکز بر نقاط و ساعات پر جرم برای نیروهای پلیس به اثبات رسیده است و گشت‌های پیشگیرانه، جدول زمانی خود را بر اساس زمان‌ها و مکان‌های پر جرم تنظیم می‌کنند. براساس این راهبرد تمرکز اقدامات پلیس بر زمان‌ها و مکان‌های پر جرم مؤثرتر از توزیع توان پلیس در تمام نقاط و زمان‌ها است.
یکی از مشکلاتی که مأموران گشت‌های پلیسی با آن مواجه هستند آن است که هنگام گشت مجبورند به تماس‌های فوریت‌های پلیسی نیز پاسخ گویند که این امر روند گشت‌های آنها را با مشکل مواجه می‌کند. امروزه برای مقابله با چنین مشکلی، نیروها را گروه بندی می‌کنند. گروهی از نیروها را فقط برای واکنش به تماس‌های ضروری پلیس اختصاص می دهند، گروه دیگر را به تماس‌های غیر ضروری و گروه سوم را به گشت‌های هدفمند می گمارند. در تحقیقی که توسط جیمز تین و همکارانش انجام شد، این روش از یک سو موجب افزایش بهره وری در واکنش به تماس‌های ضروری شهروندان است و از سوی دیگر تأثیر گشت‌های هدایت شده را افزایش داده است. این امور چهره ای حرفه ای از پلیس در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد و پلیس نهادی پاسخ گو شناخته خواهد شد.
در ایران نیز بر اساس خواست شهروندان و نیاز اجتماعی، پلیس در مناطق حاشیه ای و جرم خیز، ایستگاه‌های ویژه ای را برای استقرار مأموران ایجاد می‌کند. با احداث ایستگاه‌های پلیسی در این مناطق میزان وقوع جرم کاهش چشمگیری می یابد. زمان رسیدگی به عملیات‌ها با ایجاد این ایستگاه‌ها کاهش یافته و در نتیجه از بروز مشکلات اجتماعی نیز جلوگیری می‌شود.
بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار
داده‌های آماری دلالت بر این امر دارند که حجم فراوانی از نرخ ارتکاب جرم مربوط به تکرار کنندگان جرم می‌باشند تا حدی که در برخی موارد حتی 75 درصد آمار جرایم مربوط به افرادی است که سابقه ی ارتکاب جرم دارند. بنابراین در امور پلیسی تمرکز بر نقاط جرم خیز، توجه و مراقبت از مجرمان با سابقه جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یک راهبرد در این الگو مطرح می‌شود. به این ترتیب وقتی مجرم سابقه داری به نقطه ای نقل مکان می‌کند، حضور گشت‌های پلیس را جهت کنترل وی می طلبد که این کار از جمله اختیارات پلیس پیشگیری است.
نتایج دو تحقیق انجام شده در ایالت متحده حاکی از آن است که پی جویی مخفیانه مجرمان سابقه دار، در مقایسه با دیگر راهبردها پلیس در میزان دستگیری آن‌ها مؤثرتر است. مطالعه اخیر پروژه آتش بس در بوستون، نشان داد وقتی اقدامات بر باند‌های جوانان خلافکار متمرکز می‌شود قتل‌های باندی و حوادث دیگری که با اسلحه ارتباط دارد، به یک نسبت کاهش می یابد.
بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز
در این راهبرد آنچه مورد نظر سازمان‌های پلیسی است، تمرکز بر گروه خاصی از مجرمان در جامعه است که بنا به شدت یا نوع عمل ارتکابی، جامعه نسبت به اقدامات آن‌ها حساسیت بیش تری دارد. بر این اساس منابع پلیسی که به صورت معمول در پیش گیری از وقوع جرم در کل قلمرو سرزمینی یگان‌های انتظامی پخش می‌شود، بر گروه خاصی از مجرمان تحت عنوان مجرمان شرور آن هم در مناطق خاصی که محور شرارت آن‌ها است، متمرکز خواهند بود. این راهبرد که به برخورد دفعی و سرکوب گر پلیس برای دستگیری مجرمان شرور می انجامد، تاریخچه ای طولانی در ادارات پلیس دارد.
بند چهارم) طراحی محیطی
پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی یک راهبرد با سابقه در کاهش جرم است. این راهبرد به دنبال افزایش امنیت توسعه شهری و کاهش فرصت‌های جرم خیز است. اصل مهم در پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی، همان طراحی مؤثر است که در ساخت محیط به کاربرده می‌شود و می‌تواند بزهکاری و ترس از جرم را کاهش دهد. از جمله این طراحی‌ها می توان به فراهم نمودن نور مناسب و کافی در خیابان‌ها، نصب علایم و تابلوها در محل‌های پرتردد، حذف مکان‌های بلا استفاده و غیر ضروری، کاهش مسیرها و راه‌های کم تردد و مخفی و. . . اشاره نمود که سهم به سزایی در حذف و یا کاهش فرصت‌های جرم، ایفا می نمایند.
این امر که آیا ابزارهای مذکور در عین حال که فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش می دهند، ترس از جرم را نیز کاهش می‌دهند یا خیر، سوالی مهم و بدون پاسخ قطعی است. تقریباً واضح است که ترس از جرم مردم را واداشته تا ابزارهای ی جهت پیش‌گیری از جرم مثل آژیرهای خطر، قفل، دوربین‌های مدار بسته، سگ و. . . را به کار گیرند. اما در این که این ابزارها باعث ایجاد احساس امنیت در آنها می‌شود، تردید وجود دارد. مدارک محدودی وجود دارد که این ابزارها به جای کاهش ترس از جرم باعث افزایش آن می گردد و این که بازارهای تبلیغاتی پیش گیری از جرم می تواند نگرانی شهروندان را افزایش دهد. این اثرات معکوس ممکن است به وسیله صنعت امنیت، در بازارگرمی‌هایش برای تبلیغات و فروش قفل‌ها و آژیرهای خطر و خدمات مرتبط بدتر شود.

الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها
گفته می‌شود که روشنایی خیابان، به منزله شمشیر دو لبه عمل می‌کند، هم باعث می‌شود که بزهکاران قابل مشاهده شوند و هم این امکان را فراهم می‌کند که آنها، بزه دیدگان و سایر اهداف خود را شناسایی کنند، اما لبه پیش گیری آن تیزتر است. به‌طوری که در تحقیقات تأثیر طراحی درست روشنایی فضاهای عمومی در کاهش میزان جرایم و جابه جایی جغرافیایی محل جرم به مناطقی که دارای روشنایی نامنظم ( مناطق تاریک و روشن) هستند، اثبات شده است. چنان چه در یک پارک، احتمال این که بزه دیدگان از قسمت‌های روشن پارک به بخش‌های تاریک آن کشیده شوند و قربانی جرائمی همچون جیب زنی، تجاوز به عنف و یا حتی ضرب و جرح شوند، بسیار زیاد است از آن جا که ترس از تاریکی احتمالاً عنصر اساسی و حتی اولیه ترس در بسیاری از افراد است، روشنایی موثر می تواند تأثیر اطمینان آفرینی را در کاهش ترس به همراه داشته باشد.
پژوهشی در سال 1990 در بین هزار و دویست و هشت نفر از ساکنان وندسورس لندن، نشان داد که پس از نورپردازی کافی در این منطقه پنجاه و شش درصد از اهالی احساس امنیت نسبی، چهل و یک درصد احساس امنیت زیاد و پانزده درصد احساس امنیت بسیار زیاد نمودند، آن‌ها علت احساس امنیت خود را رویت پذیری محیط و آسان تر شدن تشخیص هویت دیگران و کم تر شدن احساس آسیب پذیری می دانستند.
ب- دوربین‌های مدار بسته
افزودن چشم‌های خیابان به برنامه ریزی و طراحی، فرصت‌هایی را برای مراقبت‌های نامحسوس از مکان‌های رها شده که ممکن است جرم و جنایت در آنها رخ بدهد، پدید می آورد. مردم وقتی در معرض دید هستند، احساس امنیت بیش تری دارند. این یک اصل کلی است که تمامی فضاهای شهری باید به گونه ای طراحی شود که فرصت‌هایی برای مراقبت طبیعی افزایش دهند. همچنین استفاده از ابزارهای مدرن نظارت مانند دوربین‌های مدار بسته (CCTV) به عنوان نمونه ای از پر کاربردترین ابزار رایج در سراسر جهان برای نیل به فضاهای امن به ویژه در جاهایی که نظارت طبیعی امکان پذیر نیست. فرض بر این است که با ایجاد این حس که محیط تحت نظر است ضریب ایمنی محیط را بالا می برد.
در انگلستان از سال 1990تاکنون سرمایه گذاری‌های کلانی در بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه به کارگیری دوربین‌های مداربسته صورت گرفته است. بخش قابل توجهی از توجیهات مربوط به این سرمایه گذاری‌های گسترده به فرضیه توانایی سیستم مذکور در راستای کاهش جرم و ترس از جرم سازی گردد. پیمایش گسترده ای در مرکز شهر قبل و بعد از نصب دوربین‌ها بیان گر آن است که ابتدا حمایت گسترده ای از نصب دوربین‌ها در فضای باز وجود داشت با این امید که منجر به کاهش ترس شهروندان شود، هر چند پیمایش‌های بعدی حاکی از آن است که بعد از نصب دوربین‌ها، کاهش چشم گیری در میزان ترس شهروندان حاصل شد، پاسخ‌ها نشان دهنده این امر است که مردم معتقدند، گشت‌های پلیس بیش از نصب دوربین می تواند در کاهش سطح ترس از جرم آن‌ها تأثیر گذار باشد. در واقع پاسخ‌ها بیان‌گر این مطلب است که شهروندان نظارت طبیعی را به نظارت الکترونیکی ترجیح می‌دهند.
ج- بازسازی فضاهای عمومی
روش دیگر تغییر محیط جهت کاهش ترس از جرم در اماکن عمومی اصلاح طراحی ساختمان‌ها، بازسازی ساختمان‌ها و مناطق تفریحی است. طراحی محیطی که نظارت رسمی و طبیعی را افزایش دهد باعث می‌شود که افراد در برابر هجوم و حمله، آسیب پذیری کم تری داشته باشند.
در ایالت بالتیمور، تنش‌ها و تهدیدات خشنی بین دو گروه از دانش آموزان سفید پوست و سیاه پوست به وجود آمده بود. والدین هر دو گروه، عنوان کردند که ترس آسیب‌های جدی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. افسران دریافتند که درگیری‌ها در اطراف دو ایستگاه اتوبوس مدرسه ای متمرکز است که هر دو گروه دانش آموزان از آن استفاده می‌کنند و ایستگاه‌های اتوبوس به یکدیگر نزدیک بودند. افسران پلیس توانستند هیئت امنای آموزشی ایالت را قانع کنند تا یکی از ایستگاه‌های اتوبوس را به موقعیت دیگری منتقل کنند و با این کار مشکلات آرام گرفت.
شواهد اثر بخشی رویکرد تمرکز بر نقاط جرم خیز بر مشاهدات معتبری استوار است. چنین رویکردی اگر باعث جا به جایی نقاط جرم خیز به مناطق نزدیک این نقاط شود کم تر مفید خواهد بود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که انتقال مجرمان خطرناک یا جرایم بزرگ به مناطق دیگر، عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد.

                                                    .