پایان نامه دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی

فریب روزگار به این است که اگر سخت شد تو سهل بگیر و اگر سهل شد تو سختی و جدیت و تلاش را فرومگذار.
نتیجه
در پایان، این مطلب را ذکر می‌کنیم که
«منطق وحی این است که، خدای سبحان هرگز بی‌خود کسی را در رنج و فشار قرار نمی‌دهد، بلکه به منظور آزمودن و تکامل انسان‌ها است و اگر خدای سبحان اراده امتحان نمود، به همه مأمورین الهی دستور می‌دهد و همه اسباب و علل، در جهت امتحان به کار گرفته می‌شوند، تا انسان‌ها در درون رنج امتحان، گنج کمال بیابند».
بنابراین ابتلاء و امتحان خداوند، یک قانون عمومی و ثابت است که به منظور آشکار شدن صفات درونی انسان چون صداقت، عفت، تقوا، عدالت، صبر، ایثار، و فداکاری و غیره و همچنین تکامل و رشد استعدادهای نهفته انسان صورت می‌پذیرد چرا که امتحان و آزمایش خداوند برخلاف امتحانات بشری به منظور یادگیری و استعلام و کشف مجهول نیست، بلکه صرفا به آن جهت است که صلاحیت باطنی انسان‌ها از نظر استحقاق ثواب و پاداش و عقاب و کیفر به منصه ظهور برسد.
سنت آزمایش و امتحان الهی از جمله سنن قطعی است که همواره در نظام آفرینش جاری است و همگان را به نوعی در بر می‌گیرد و به شیوه‌های مختلف در صحنه زندگی انسان بروز می‌نماید. انسان موجودی اندیشمند و دارای استعداد است که با داشتن قدرت انتخاب می‌تواند راه حق یا باطل، صلاح یا فساد را آگاهانه انتخاب کند و خود را به سرحد کمال ارتقاء داده یا به ذلت و خواری بکشاند. از آن‌جا که خداوند متعال می‌خواهد انسان‌ها به مرحله عالی از رشد و تکامل نایل آیند، مسأله آزمایش را بر سر راهشان قرار داده است؛ آزمایش در دنیا فقط محدود به مشقت‌ها و رنج‌ها نیست بلکه لذت‌ها و خوشی‌ها نیز برای آزمودن انسان هستند لذت‌ها و زیبایی‌ها از این جهت می‌توانند سخت و مشقت آور باشند که انسان باید، خود را در برابر آن‌ها کنترل کند و از اسراف و تبذیر بپرهیزد و چون طبیعت انسان به این امور تمایل دارد و او باید در برابر این تمایلات بایستد و از خواهش‌های نفسانی دست بکشد این کار، سخت و دشوار است ولی باید گفت بلاها و سختی‌ها از هر نوع آن، نه تنها بی‌معنا و بی‌فایده نیستند، بلکه ضرورت حیات انسانی اند. انسان بدون بلا و امتحان‌ها، همانند نهال بارور نشده و بذر جوانه نزده‌ای است که پس از مدت زمانی کوتاه نابود می‌شود. اگر انسان به آثار و فوائد ابتلاء در زندگی خود پی ببرد، آن را نشانه علاقه و محبت خدا به انسان خواهد دانست و تحمل مشکلات بر او آسان خواهد شد.
پیشنهاد
با توجه به اهمیت موضوع به دلیل همگانی بودن آن و این‌که مردم به راحتی با ابتلاء کنار نمی‌آیند و آن را شرور می‌پندارند و بر اساس دیدگاه‌های جدید کلامی عدل، قدرت و علم خداوند را زیر سوال می‌برند، پرداختن به موضوع وجود شناسی ابتلاء یا شرور بر اساس فلسفه و کلام اسلامی در غالب تحقیق، می‌تواند جالب باشد.
فهرست منابع
* قرآن کریم، مترجم: حسین انصاریان، قم، اسوه، 1383ش.
* قرآن کریم، مترجم: محمد مهدی فولاد وند، تهران، دارالقرآن الکریم،1415ه.ق.
* قرآن کریم، مترجم: مهدی الهی قمشه ای، قم، دانش، 1384ش.
منابع فارسی
1-آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحکم ودرر الکلم، تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش.
2-آموزگار، محمد حسن، اسلام و تزکیه نفس، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، 1375 هـ. ش، چاپ اول.
3-ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، مترجم: صادق حسن زاده، قم، ناشر فکر آوران، 1384 ش.
4-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، کمال الدین وتمام النعمه، مترجم: منصور پهلوان، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1386 ش.
5-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، امالی، مترجم: کریم فیضی، قم، تهذیب، 1386 ش.
6-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، من لا یحضره الفقیه، مترجم: علی اکبر غفاری و محمد جواد غفاری و صدر بلاغی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: شر صدوق، بی تا.
7-ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: احمد فهری زنجانی، تهران، جهان، 1348 ش.
8-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: محمد لک علی آبادی، قم، هنارس، 1384 ش.