پایان نامه درمورد فعالیت های اقتصادی، استراتژی و هدف

3-تعامل لازم با تشکلهای صنفی و تخصصی کشور.
4-توانمندسازی سازمانهای عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی.
5-بسترسازی برای شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
6-بسترسازی برای متناسب کردن دایمی ظرفیت‌ها و تقاضاهای خدمات مهندسی و اجرایی.
7-ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مسئولانه بخش خصوصی در پدیدآوری و مدیریت بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
2-وابسته شدن تشکلها بیش از پیش به دولت و عدم تلاش اعضای تشکلها برای دستیابی به قدرت سیاسی.
ایجاد و تقویت “تشکل ها”، حاکی از شناخت منطقی ضرورت ها و شرایطی است که بر کشور ما حاکم است. با آگاهی از نقاط ضعف و قوت، و کوشش برای تغییر نقاط ضعف به قوت، می توان بر معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فائق آمد. بدیهی است در جامعه مدنی یک نوع هم فکری در تصمیم گیری و اجرا بین حکومت و مردم به وجود می آید که تشکل های حرفه ای از جمله مهم ترین و ذیصلاح ترین نهادها برای استمرار چنین تفکری هستند.
3-نبود احساس مسئولیت در تشکل های حرفه ای و صنفی :مسئولیت تشکل های صنفی و حرفه ای باید به زمینه هایی که بیشتر جنبه کلیدی و زیربنایی اقتصادی دارند معطوف شود.
4-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی ،اجرای طرح های غیر مرتبط با وظایف اصلی دستگاه های اجرایی
5-درتدوین واصلاح آیین نامه ارجاع کار واسناد نظام فنی انجمنها هیچ نقشی ندارند.بحث مشارکت تشکل ها در تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی اساسا آخرین گام یا جزء آخرین گامها و نقش های یک تشکل حرفه ای جا افتاده و معتبر خواهد بود.
6- در کشور ما تشکل ها به طور کلی، ماهیت تشکلی ندارند یعنی تعداد اشخاصی هستند که هر از چند گاهی دور هم جمع می شوند که این گردهمایی آنها هم بیشتر جنبه دید و بازدید و یادآوری خاطرات دارد. هیچ برنامه و استراتژی و هدف گذاری مشخصی ندارند.
7-بحث اعتبار بخشی به تشکل ها هم مانند اعتبار بخشی حرفه ی مهندسی متکی به یک نهاد دولتی است. به طور مثال یک مهندس وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود وجود مدرک دانشگاهی ملاک مهندسی او نخواهد بود یعنی مدرک تحصیلی اعتبار مهندسی به او نمی بخشد. اعتبار حرفه ای شخصی یک مهندس مثلا در حوزه ساختمان با آزمون نظام مهندسی که توسط یک نهاد دولتی (وزارت مسکن و شهر سازی) بر گزار می شود، ایجاد خواهد شد.
8- بسیاری از نهاد های حرفه ای که باید غیردولتی باشند عملا دولتی هستند. مثلا سازمان نظام مهندسی که بر اساس یک قانون شکل گرفته و فعالیت می کند عملا به یک نهاد دولتی تبدیل شده است. تفکر ملی و حکومتی حاکم بر این نهاد باعث شده که نتواند نقش تاثیرگذاری نه در جامعه و نه برای اعضای خودایفا نماید.
9-در مشاوره، مجامع حرفه ای بی طرف نداریم
راهکارها
1-برنامهریزی برای جلب مشارکت نهادهای صنفی، دستگاههای اجرایی و تشکلهای فنی تخصصی غیر دولتی، برای تنظیم و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز.(دولت)
2-حضور فعال تشکل های حرفه ای وصنفی در مراحل مختلف تصمیم گیری وتصمیم سازی.(ذینفعان)
3-ایجاد نهاد تعامل جهت همکاری وهمفکری کلیه ذینفعان.(ذینفعان)
4-بیرون سپاری وظایف قابل واگذاری به واحدهای تخصصی.(دولت)
5-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .(مجلس)
6-مشخص کردن جایگاه بخش خصوصی بویژه شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور برای گسترش میزان قبول مسئولیت در این شرکتها .(مجلس)
7-تهیه وتدوین ضوابط و آیین نامه های تعیین صلاحیت بخش خصوصی توسط خود این بخش.(دولت)
8- تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران توسط شرکتهای بیمه حرفه ای مانند برخی کشورهای خارجی.(دولت)
9-به وجود آوردن ابزار قانونی و نظام‌مند کردن و تنیسق امور مربوط به صاحبان مشاغل و حرفه‌های مهندسی و حمایت و دفاع از حقوق صنفی، حرفه‌ای و حیثیت اجتماعی آنان در رقابت با افراد فاقد پروانه و همچنین منع مداخله اشخاص غیر ذی‌صلاح در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی.

                                                    .