پایان نامه درمورد مهارتهای فردی، مشکلات اجرایی

18- توسعه ظرفیت شرکتها به منظور نیاز سنجی وتوان سنجی شرکتها از نقطه نظر نرم‌افزاری،‌ سخت افزاری در ابعاد ارتقای فناوری،‌نوسازی ماشین‌‌آلات، توسعه ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی و اطلاعاتی، ایجادمشارکتهای حقوقی و مدنی و توسعه و ایجاد شرکتهای پیمانکاری عمومی و مدیریت طرح ونهایتا ارائه راهکار برای ارتقاء توان و توسعه ظرفیت شرکتها.(دولت)
19-اصلاح قانون حداکثراستفاده از توان فنی ومهندسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بررسی سایر قوانین حمایتیبرای شناسایی مشکلات اجرایی،‌ مکانیزمهای کنترلی و زیرساختهای قانونی .(مجلس)
  20- پیش بینی چگونگی مشارکت انجمن های حرفه ای طبق قانون.
 21- خصوصی سازی در نظام مدیریت کلان کشور بعنوان یک راهکار اساسی است و
تاثیر پدیده و سیاست خصوصی سازی بر نظام و فعالیتهای پیمانکاری به شرح زیر قابل طرح است :
21-1-اجرای سیاست خصوصی سازی، می تواند فضای رقابت و رشد لازم را برای پیمانکاران بخش خصوصی فراهم نماید.
21-2- بسیاری از طرح ها و پروژه های سرمایه ای با اجرای سیاست خصوصی سازی می تواند با مدیریت پیمانکاران خصوصی به اجرا درآید.
21-3-اجرای سیاست خصوصی سازی، باعث گسترش رقابت، رفع امتیازات و استثنائات متعلق به بخش دولتی می شود.
4-3-2-2:آموزش عوامل ذینفع
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1ـ تأکید ویژه بر آموزش و کسب مهارتهای فردی و گروهی و بهبود مستمر آنها.
2-بسترسازی در همگام نمودن برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مهندسی، متناسب با پیشرفتهای علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور.
3-بالابردن سطح دانش فنی کشور، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی.
4-کوشش همه‌جانبه در دستیابی به خوداتکایی فنی، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با سرمایه‌گذاریها.
5-ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی و سایر رشته‌‌های مرتبط.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-عدم امکان بهره وری مناسب از عوامل انسانی بویژه نیروهای تخصصی.
2-عدم آشنایی مشاوران و پیمانکاران مجری پیمان های عمرانی با علم و تکنیک ها و روش های نوین مطالعاتی، طراحی و اجرایی در روند اجرای پروژه ها و همچنین عدم بکارگیری نیروهای کارآمد و فنی و کافی در مطالعه طراحی و اجرای پروژه ها توسط مشاوران و پیمانکاران بخاطر برخورداری و بهره مندی از سود و بهره.
3-در پیمانکاری نظام مهندسی ایمن وجود ندارد.
4-درعوامل پیمانکار کارت مهارت از آنها خواسته نمی شود.
5-افرادکم تجربه سر کار هستند.
راهکارها
1-توانمندسازی کارشناسان و زمینهسازی ارتقای آگاهی جامعه متخصص کشور از طریق همکاری و شرکت در مجامع تخصصی داخلی و بینالمللی، دورههای آموزشی، گردهمایی ها و بازدیدهای ادواری از طرحها و پروژههای عمرانی.(ذینفعان ودولت)
2- اهمیت دادن به فناوری‌های نوین و تحقیقات و پژوهش و برنامه‌ریزی صحیح در کشور.(دولت)
3-همکاری دانشگاه باصنعت در خصوص تدوین دوره تخصصیدردانشگاهها.(ذینفعان)
4- انجام مطالعات نظری و جمع بندی تجربیات توسط دانشگاه ها.

                                                    .