پایان نامه درمورد هزینه های اضافی، خلاقیت و نوآوری

  بخشی از فرآیند طراحی است که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات و جزییات اجرایی طرح پا پروژه‌ در بخشهای مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه می‌شود.
3-شروع مرحله طراحی پایه پس از انجام، تأیید و تصویب مطالعات توجیهی طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری (با توجه به یادآوری ذکر شده در مرحله مطالعات توجیهی).
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-جایگاه مهندس مشاور در نظام اجرایی کشور تبیین نشده و هریک ازمدیران اجرایی کشور تفسیر خاص خود را از مهندس مشاور دارد و ملاک برخورد را مقابلهبا مهندس مشاور قرار می دهد.
2-مهندس مشاور از منزلت فنی کافی در کارگاههای اجرایی برخوردارنیست و کارفرمایان عوامل لازم برای اعمال وظایف قانونی مهندسان مشاور را در اختیاراو قرار نمی دهند.
3-کپی کردن طرحها: اغلب مشاهده می شود که مهندسین مشاور و طراح بدون مطالعه جامع پیرامون وضعیت صحرایی پروژه ی مورد نظر و صرفاً با رجوع به طرح های مشابه انجام شده ، برخی از مؤلفه های طرح خود را با اقتباس از دیگر طرح ها ارائه می دهند. این در حالی است که ممکن است طرح مورد نظر با توجه به وضعیت آب شناختی (هیدرولوژیکی) ،‌زمین شناسی و شرایط موجود منطقه ، در مطالعه و اجرا شرایط کاملا متفاوتی داشته باشد.
4- استفاده از نیروی عادت و طرح های کلیشه ای ، منجر به الگوی خاصی از طرز تفکر در انجام کارها و حل مسائل می شود و جواب ای به دست آمده علاوه بر آن که بعضاً ضعیف خواهند بود نه تنها از بروز تفکرات خلاق ، ایده پردازی و کارهای نو جلوگیری خواهند کرد بلکه باعث ایجاد تنبلی ، ترس در تصمیم گیری و ضعف ارادی مهندسین و طراحان خواهند شد.
5-طراحیها اقتصادی نیست و توجهی به مسایل فنی نمی شود. در مواردی مهندسان مشاورزائده کارفرما هستند. در برخی موارد تخمین مهندسان مشاور از قیمتهای واقعی و نقشه ها درزمان مناقصه کامل نیست .
6-عدم استفاده از مشاوره و ضعف ایده های اخلاق :
ما هر روزه شاهد پیشرفت و نوآوری در جهان تکنولوژی و فن آوری در علوم مختلف هستیم ، به همین دلیل یک مهندس نمی تواند کاملا مطمئن باشد که به تمام مسائل طراحی با اجرای کار احاطه دارد و ممکن است نتواند به تنهایی یک کار کامل و بی نقص ارائه دهد . این وضعیت برای یک شرکت نیز قابل تعمیم است و آن شرکت ممکن است نتواند کار کاملی را ارائه کند . چنانچه آن شخص با شرکت در راه رسیدن به یک نتیجه مناسب از مشاوره و نظر اشخاص یا شرکت های دیگر استفاده کنند، مطمئناً نتایج بهتری به دست خواهد آمد . این در حالی است که اغلب اوقات طراحان ، برنامه ریزان و مجریان به دلیل خودخواهی ،‌عدم اعتماد یا به هر دلیل دیگری به خود اجازه نمی دهند که از مشاوره و نقطه نظرات وراهنمایی های دیگران با شرکت های مرتبط استفاده کنند. این تصور که آنها کار کامل و بی نقص ارائه می دهند ممکن است باعث بروز مشکلاتی نظیر ضعف کار ، تحمیل هزینه های اضافی به طرح ، و عدم دستیابی به کیفیت مورد انتظار شود و از همه مهم تر این که خلاقیت و نوآوری در نزد افراد از بین برود و تفکر خلاق به ندرت شکل بگیرد.
7-استفاده از نظرات غیر متعارف :
در انجام مطالعات با اجرای یک پروژه ممکن است بنا به دلایلی از جمله سختی کار ، اطلاعات کم ، زمان محدود و … بخشی از کار به صورت سلیقه ای و با یک تصمیم نادرست انجام گیرد که بعضاً باعث خطا و ضعف در کار خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه مواد و مصالح مورد نیاز پروژه بدون مطالعه و صرفاً با یک تصمیم سلیقه ای و نظر ناصحیح انتخاب شود ، ممکن است هم از نظر کیفیت انجام کار و هم از نظر هزینه صدمات جبران ناپذیری به کار تحمیل شود.
8-مهندس مشاور پس از تعریف طرح وارد صحنه می شود.
هزینه مهندسان مشاور در خارج 15-20 درصد قرارداد است اما در ایران 4 درصداست . جبران خدمات مهندسان مشاور مناسب نیست . مهندسان مشاور مشکل حق الزحمه دارند.تعهدات مالی از طرف مجریان به طور مناسب وبه موقع پرداخت نمی شود کار طراحی بیش از آن که یک کار کمی باشد یک کار کیفی است و سنجش یک کیفیت بسیار مشکل تر و پیچیده تر از سنجش یک کمیت است . بنابراین برای آن که بتوان خدمات طراحی یک واحد مشاوره و طراحی را ارزیابی نمود و در ازاء آن حق الزحمه مربوطه را پرداخت ، نیاز به شرح خدمات کیفی و کمی است .
9-در قراردادهای تیپ ، شرح خدمات مهندسین مشاور آن چنان ناقص است که میتوان گفت چیزی وجود ندارد . بنابراین کیفیت و کمیت خدمات مهندسین مشاور تقریباً قابل ارزیابی نبوده و نتیجه آن همین وضع نابسامان در پروژه هاست .
کمتر پروژه ای را میتوان یافت که در مرحله اجرا تغییرات وسیعی در نقشه های آن به عمل نیامده و یا برآورد هزینه آن با هزینه واقعی قابل مقایسه منطقی باشد و این نابسامانی امر برنامه ریزی و بودجه بندی را مختل می نمود و متأسفانه هنوز هم این وضع ادامه دارد.
10- تحمیل هزینه های غیر ضروری به پروژهها.
11- استفاده از طرحهای مشابه وکلیشه ای در پروژهها وعدم انجام مطالعات جامع پیرامون موضوع.
12- جلوگیری از بروز تفکرات خلاق،ایده پردازی وکارهای نو در طراحی.
13- چند شغله بودن کارکنان طرح وعدم تمرکز کافی بر روی کار.
14-اسفاده از نظرات غیر متعارف وسلیقه ای در طراحی.
15-عدم تناسب حق الزحمه طراحی با حجم منابع مصرفی ، نبودسازوکاری برای کنترل های کارکردی و ..
16-نبودن توازن بین منابع در دسترس و اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب (عدم تخصیص اعتبار سالیانه ).
17-عدم اولویت بندی طرح های ذیل هر برنامه ویا بین پروژه های هر طرح.
راهکارها
1-اخذ جریمه برای تغییر مقادیر از مهندس مشاور.

                                                    .