و بی مانندی را فراهم آورده است . امروزه مدیران و کارکنان باید با پدیده های زودگذر آشنایی بیشتری پیدا کنند . آنها باید بدانند که چگونه انعطاف پذیر باشند و در دنیایی که ایده اش چندان قابل پیش بینی نیست ، چگونه بقای خود را تضمین نمایند . سازمان باید کارکنان را به نو آوری و ایجاد تغییر و تحول تشویق نماید چون در غیر این صورت آنها به صورت موانع اصلی بر سر راه تغییر و تحول در می آیند . چالش یا مسئله ای که پیش روی مدیران قرار دارد این است که که باید بتوانند افراد را به نو آوری و خلاقیت تشویق نمایند و به گونه ای با افراد رفتار کنند که آنان در برابر پدیده تغییر ، بردباری از خود نشان دهند .
امروزه در محیط های سازمانی به افراد بیشتر فرصت مشارکت در تصمیم گیریها پیرامون کارشان داده میشود هر چه افراد در تصمیم گیری بیشتر مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافق ها نیز بیشتر خواهد شد و از آنجا که اداره سازمانها بصورت مشارکتی بطور روز افزون توسعه می یابد اهمیت مهارت مذاکره بیش از هر زمان دیگر روشن تر شده و آشنایی مدیران و کارشناسان با مفاهیم و عوامل موثر بر اثر بخشی مذاکرات اهمیت زاید الوصفی پیدا می کند .
با وجود این تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است بسیار اندک است بطوریکه مدیران و محققان سازمانی اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض و مهارتهای مربوط به حل آن دارند . نتایج تحقیق حاضر میتواند در مواردی که در ذیل به آنها اشاره میشود مورد استفاده قرار گیرد .
مدیران با مطالعه یافته های این پژوهش به نوعی خود آگاهی در زمینه الگوهای رفتاری خود به هنگام وقوع تعارض می رسند این امکان را نیز می یابند تا با تطبیق سبک خود با همکاران خود با شیوه هایی که از لحاظ تئوریک مطلوب و اثر بخش شناخته شده اند نقایص و اشکالات رفتاری خود را تشخیص داده و به اصلاح آن مبادرت ورزند.

در راستای چنین تحقیقاتی برای برنامه ریزان سازمان این امکان فراهم می شود که با توجه به یافته های تحقیق به شناسایی نقاط ضعف مدیران در این زمینه بپردازند و اقدامات اصلاحی را برای بهبود عملکرد مدیران صورت دهند .
از آنجایی که موضوع مدیریت تعارض در کشور ما تقریبا جدید است و کمتر به آن توجه شده است این تحقیق می تواند دریچه ای را جهت انجام پژوهش ها گسترده تر به روی محققان بگشاید .
با اجرای چنین تحقیقاتی کارشناسان سازمان میتوانند دیدگاه کارکنان را در مورد عملکرد مدیران در مواجهه با تعارض بشناسند و در صورت لزوم برنامه های بازآموزی مناسب را جهت افزایش کار آیی مدیران در برخورد با تعارض طراحی نمایند .

در صورت مشاهده تفاوتهای معنی دار بین دیدگاه های کارکنان و مدیران در زمینه سبکهایی که آن مدیران به اداره تعارض می پردازند ، کارشناسان میتوانند طرح هایی را
جهت نزدیک نمودن دیدگاه ها و رفع سوء تفاهم ها و برقراری ارتباط موثر بکار برند تا کارآیی سازمان به سطح مطلوبتر رسد.
یافته های این تحقیق میتواند به عنوان یک منبع بومی مورد استفاده محققان و مولفان قرار گیرید .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1 اهداف تحقیق :

هدف کلی :
بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

اهداف جزئی :
1- بررسی میزان تضاد شغلی موجود در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج
2- بررسی سبکهای مذاکره بکار برده شده توسط مدیران در حل تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج
3- بررسی رابطه بین سبکهای مذاکره استفاده شده با میزان تضادی که بین کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای موجود میباشد.

5-1 سوالهای تحقیق

سوال اصلی :
آیا بین مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزرش فنی و حرفه ای کرج رابطه ای وجود دارد ؟

به صورت سوالهای ویژه :
1 – آیا در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج تعارض شغلی وجود دارد ؟
2- مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج برای کنترل تعارض میان کارکنان از کدام یک از سبکهای مذاکره ای استفاده مینمایند ؟
3- آیا بین سبکهای مذاکره ای استفاده شده توسط مدیران با میزان تعارضی که میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای موجود میباشد رابطه وجود دارد ؟
1-3 – رابطه بین سبک مذاکره واقع گرایی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج
2-3 – رابطه بین سبک شهودی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج
3-3 – رابطه بین سبک هنجاری مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج
4-3 – رابطه بین سبک تحلیلی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

6-1 تعاریف نظری متغییر ها

تعارض :
تضاد شغلی به تعارضی گفته میشود که بین افراد و یا واحد های سازمانی به دلیل وجود هدفهای گوناگون و اختلاف در منابع پدید می آید ( زاهدی ، الوانی و فقیهی ، 1379)

تکنیک های حل تعارض بین افراد

1- شیوه انطباق : این شیوه تحت عناوین ، مدارا ، نرمش ، تطبیق ، سازگاری و همسازی نیز مطرح است ، انطباق عبارت است از تلاش برای ارضای خواسته و تامین منافع طرف مقابل ، حتی اگرخواسته ها و منافع خود در این راستا فنا شود .
2- اجتناب ( کناره گیری ) : در این روش تلاش میشود تا ضمن پرهیز از توجه زیاد به نظرات خود و دیگران از بروز اختلافات جلوگیری شود . به عبارت دیگر هنگامی که یکی از طرفهای درگیر تعارض نه به منافع خود و نه به منافع طرف مقابل توجه میکند . جهت گیری وی به سمت اجتناب خواهد بود .
3- همکاری : این شیوه تحت عناوین تشریک مساعی و انسجام نیز مطرح است . همکاری یا تشریک مساعی یک راه حل مطلوب و یک روش برد برد است که در آن افراد با رویارویی با تعارضها و برخورد آگاهانه و آزاد با آن درصدد یکپارچه کردن نظرات هستند . بطوریکه طرفین به خواسته هایشان میرسند . بدین صورت که یک یا هر دو طرف درگیر تمایل زیادی هم به تحقق اهداف و منافع خود داشته و هم به میزان زیادی اهداف و منافع طرف مقابل را در نظر می گیرد ،جهت گیری آنها به سمت تشریک مساعی است .
4 – مصالحه (سازش ) : در صورتیکه یک یا هر دو طرف درگیر تا حدی توجه متعادل هم بر تامین منافع و خواسته های مورد نظر خود و هم بر تامین منافع و خواسته های طرف متقابل داشته باشند ، مصالحه یا سازش صورت می پذیرد . بنابراین تلاش برای پیدا کردن یک راه حل میانه بصورتی که تا حدی مورد توافق هر دو طرف درگیر باشد و به نحوی آنها را راضی کند ، از خصوصیات ین روش است .
5- رقابتی : این شیوه تحت عناوین دیگری از جمله تسلط ، اجبار ، آمرانه و اعمال قدرت مطرح است . مهمترین مشخصه این روش استفاده از زور و قدرت و اختیار و مقام برای تحمیل نظرات به طرف مقابل است . در این روش تلاش میشود تا به هر شکل ممکن ، خواسته ها و نیازهای یکی از طرفین تامین شود . ( سلیمانی ، 1384 ، 47 )

سطوح مختلف تعارض
تعارض افراطی (محیط آکنده از تضاد) : درصورتیکه موقعیت تضاد به گونه ای باشد که کارکنان در انجام تمام فعالیتهایشان و برای برطرف کردن نیاز و بدست آوردن منابع
ضروری در تعارض باشند و مدیر باید سریع عمل کند ، حکایت از آن دارد که تضاد بر سازمان مسلط است و کارکنان در محیطی آکنده از تضاد مشغول کار هستند .
تعارض تفریطی ( تضاد کم ) : درصورتیکه موقعیت تضاد به گونه ای باشد که کارکنان با توافق و بدون هیچ گونه نیاز به رقابت در بدست آوردن منابع فعالیت کنند و تمامی نیازهای آنها بدون هیچ گونه تلاش برطرف گردد دلالت بر آن دارد که تضاد کمی در سازمان وجود دارد.
تعارض متعادل : اگر موقعیت تضاد به گونه ای باشد که کارکنان در انجام تمام فعالیت های خود نیاز به اعمال رقابت سالم و بکار گیری خلاقیت و استفاده از حد اکثر توان داشته باشند ، نشانگر آن است که تضاد نه حالت افراطی دارد نه حالت تفریطی . در حقیقت سازمان تلفیقی از تضاد و همکاری را باهم دارد .

تعریف مذاکره :
مذاکره فرایندی است که دو گروه از طریق کانال های متعدد رابطه متقابل برقرار میکنند تا مسئله ای را که موجب اختلاف نظر یا تعارض شده است حل کنند .
مذاکره یکی از فنون حل تعرض است که در آن طرفین تعارض راه حل های مختلف را به مظور حل تعارض بررسی میکنند تا راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول است دست یابند .

مهارت مذاکره :
یک سلسله فرآیند ارتباطی است که طرفین ذینفع که دارای منافع مشترک و مغایر با هم بوده با وجود پیشینه فرهنگی متفاوت سعی می نمایند با هم کاری یکدیگر در جهت رسیدن به اهداف خود بکوشند و این مهم را که گویای استدلال آنهاست بصورت ضوابط و قرارداد در آورند ( پارسائیان ، 1375 ,4)

سبک های مذاکره :
سبک واقع گرایی :در این سبک فرض براین است که حقایق همه چیز را بیان میکند . سبک مذاکره مدیری است که در مذاکرات خود از تدابیر زیر استفاده میکند . نشان دادن واقعیات به شکل بی طرف ، یادداشت برداری ، از آنچه گفته شده است ، صحبت های افراد را دوباره به آنها یاد آوری کردن ، داشتن بیشتر جزئیات ، مشارکت با دیگران ، ارتباط دادن واقعیات با تجربه ، عکس العمل آرام و متین ، کنکاش برای پیدا کردن دلیل و مدرک و بیانات متکی بر دلیل و مدرک ( گوردن ، 1999، 334 )

سبک شهودی : با این فرض اساسی که قوه تخیل یا تصور می تواند هر مساله ای را حل کند .بیان عبارات گرم و هیجان آمیز ، تمرکز بر کل مسئله یا موقعیت ، خیالی بودن ، تحلیل در موقعیت ، استفاده از یک موضوع برای ایجاد ایده های دیگر ، فشار آوردن در یک زمان و عقب نشین در زمان دیگر ، حصول حقایق در بعضی اوقات با کمی خطا یا قیاسی بودن ( گوردن ، 1999،334 )
سبک هنجاری یا تکلیفی : با این فرض اساسی که مذاکره همان چانه زنی است . سبک مذاکره مدیری است که در مذاکرات خود از تدابیر زیر استفاده میکند .قضاوتی برخورد کردن ، تشخیص و ارزیابی واقعیات مطابق مجموعه ارزشهای فردی ، پیشنهاد چانه زنی ، متوسل شدن به احساسات و عواطف برای رسیدن به توافق ، مطالبه کردن ، تهدید و درگیری ، احساس همبستگی کردن ، ابراز بیانات موثر ، توجه به ارتباطات فردی و فرایند های گروهی تمرکز روی افراد و تعامل با آنها به دنبال مصالحه بودن . ( گوردن ، 1999 ، 334 )
سبک تحلیلی : با فرض اساسی این که منطق منجر به نتایج درست می شود . سبک مذاکره مدیری است که در مذاکرات خود از تدابیر زیر استفاده میکند .به دنبال دلیل بودن ، طرح نتایج و بکار گیری آنها ، استدلال کردن برای طرفداری یا مخالفت با موقعیت خود و دیگران ، سازمان دهی ، هدایت کردن ، برقراری امور منطقی و منظم ( گوردون ، 1999، 334 )

7-1 تعاریف عملیاتی متغییرها

تعارض(تضاد ) شغلی :
در این تحقیق منظور از تضاد شغلی نمره یا امتیازی است که پاسخگویان از پرسشنامه دوبرین دریافت می دارند.

سطوح مختلف تعارض
تعارض افراطی (محیط آکنده از تضاد) : اگر مجموع امتیازات بدست آمده از پرسش نامه دوبرین 15 و بیشتر باشد ، حکایت از آن دارد که تضاد بر سازمان مسلط است و کارکنان در محیطی آکنده از تضاد مشغول کار هستند .
تعارض تفریطی ( تضاد کم ) : اگر مجموع امتیازات بدست آمده بدست آمده از پرسش نامه دوبرین، 3 و یا کمتر از آن باشد دلالت بر آن دارد که تضاد کمی در سازمان وجود دارد.
تعارض متعادل : اگر مجموع امتیازات بدست آمده از پرسش نامه دوبرین ، در فاصله امتیازی 4 تا 14 قرار داشته باشد ، نشانگر آن است که تضاد نه حالت افراطی دارد نه حالت تفریطی . در حقیقت سازمان تلفیقی از تضاد و همکاری را باهم دارد .

مذاکره :
استفاده از یک یا چند سبک مذاکره ، واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری ، شهودی میباشد که مدیران به هنگام تعارض از آنها استفاده میکنند .

مهارت مذاکره :
در این تحقیق منظور از مهارتهای مذاکره نمره امتیازی است که پاسخگویان از پرسشنامه پیره دریافت میشود .

سبک های مذاکره
سبک واقع گرایی :در این تحقیق سوالات شماره 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 68، 72، 76، 80 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک واقع گرایی در انجام مذاکرات است
سبک شهودی : در این تحقیق سوالات شماره1، 5، 9، 13، 17، 21، 25، 29، 33، 37، 41، 45، 49، 53، 57، 61، 65، 69، 73، 77 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک شهودی در انجام مذاکرات است
سبک هنجاری یا تکلیفی : در این تحقیق سوالات شماره 2، 6، 10، 14، 18،22، 26، 30، 34، 38، 42، 46، 50، 54، 58، 62، 66، 70، 74، 78 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک هنجاری در انجام مذاکرات است
سبک تحلیلی : در این تحقیق سوالات شماره 3، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 39، 43، 47، 51، 55، 59، 63، 67، 71، 75، 79 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک تحلیلی در انجام مذاکرات است

مقدمه
در این فصل در ابتدا در مورد مفهوم تعارض در سازمانها بحث خواهیم کرد که در این رابطه ابتدا به تعاریف مختلف تعارض پرداخته ، ماهیت تعاملات گروهی و ایجاد تعارض و تعارض در سازمان ها را بررسی میکنیم ، منابع ، سطوح ، ابعاد تعارض را تشریح خواهیم کرد . مراحل تعارض کارکردی و غیر کارکردی ، بحثهای بعدی خواهد بود . به نگرش های فلسفی راجع به تعارض خواهیم پرداخت ، این بخش را با روش های حل تعارض نظیر حل مسئله و مدیریت تعارض و نیز روش های تحریک تعارض ادامه میدهیم و در پایان فنونی برای حل تعارض ارائه میدهیم . در بحث بعدی به موضوع مذاکره خواهیم پرداخت . پس از تعاریف مذاکره تعارض به تعبیر جدیدی که مورد توجه برخی نظریه پردازان مدیریت قرار گرفته اند مطرح می کنیم مذاکره موثر و سلسله مراتب برنامه ریزی مذاکره شامل اهداف تاکتیک و استراتژیها مذاکره را توضیح داده انواع سبک های مذاکره شامل تحلیلی ، هنجاری ، واقع گرایی ، و شهودی را تشریح خواهیم کرد. ساخت مذاکره ، وضعیت های مختلف مذاکره و مهارت های مذاکره موضوعات پایانی در این بخش خواهد بود و سرانجام تحقیقات پیشین انجام شده در داخل و خارج کشور مرور خواهد شد .

1-1-2 تعریف تعارض
در اکثر مقالات علمی هنوز یک تعریف جامع ، روشن و قابل قبول از تعارض دیده نشده است گرچه عموما نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد .
در فرهنگ لغات فارسی از تعارض به عنوان متعارض شدن و مزاحم یک دیگر شدن ، با هم مخالفت کردن و اختلاف داشتن یاد شده است .
فرهنگ لغت وبستر، تعارض را به صورت نبرد و اختلاف نیروهای متضاد و تضاد موجود بین غرایز با اخلاقیات و ایده آل های دینی و اخلاقی تعریف می کند.
تعارض یعنی ” دنبال کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *