ر آمریکا ) توان مدیریت کسری متوازن و بدون تورم را تا زمانی که از نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد برخوردار بودند داشته اند ( World Bank .1988 ) .

با وجود این برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تامین مالی آن از طریق جبران کسری ، حدودی وجود دارد. تامین مالی کسری از طریق خلق پول و استقراض چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده در نهایت به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد .
انتشار پول، افزایش منابع را برای دولت به همراه دارد و اثر آن مشابه با وضع مالیات برای کسانی است که به نگهداری پول می پردازد. فرآیند مذکور فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری حتی افزون بر زمانی که همان درآمد را تامین می کرد اقدام کند. وجود چنین شرایطی احتمالا به تورم افسار گسیخته می شود .
برخی از کشورها در اجتناب از رو به رویی با مسائل و مشکلات موفق تر بوده اند ( رجوع شود به 1990 Fisher and Easterly‌) گام آخر همانند بسیاری از کشورهایی که از سال 1992 نتوانستند از طریق این شیوه به تهیه ی منابع اقدام کنند و در آینده ی نزدیک نیز به این کار قادر نخواهند بود، رعایت احتیاط است، به وی‍ژه آن گروه از کشورهای آمریکای لاتین که هنوز به میزان زیادی بدهکار هستند یا مانند کشورهای آفریقایی که از چشم انداز رشد ناچیزی برخوردارند( ای.ا.هانوشک – ترجمه غلامرضا گرانی نژاد -1385 ) .
مالیات های عمومی :
مالیات ها پرداخت های اجباری بلاعوض هستند که در وهله ی اول به وسیله ی دولت مرکزی جمع آوری می شوند از گذشته مالیات ها منبع اصلی تامین مالی برای دولت مرکزی به شمار می رفته اند در حال حاضر نیز در اغلب کشورهای در حال توسعه و صنعتی به 80 تا 90 درصد از مجموع درآمدها بالغ می شوند (World Bank. 1988‌)

مالیات ها از منابع کوچک درآمدی مانند هزینه های پرداختی به وسیله مصرف کنندگان در ازای کالاها و یا خدمات خاص مانند حق امتیازها ، جرایم و اجاره اموال عمومی متمایز هستند. انواع اصلی مالیاتی عبارتند از:
مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر درآمد حقوق کارکنان ، حقوق یا ثروت مالیات های غیر مستقیم یا مالیات بر کالاها نظیر خرده فروشی ، نقص و انتقالات و بازرگانی ( خارجی ) ؟ ( دانیل سی راجزر ـ ، ترجمه ابوالقاسم حسینیون ، 1370 ).
یکی از تفاوت های اساسی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در ترکیب مالیاتها است. در کشورهای صنعتی مالیات مستقیم است. کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده ای به مالیات بر کالاها متکی هستند که در درجه ی اول بر کالاهای ساخت داخل و سپس بر واردات وضع می شوند این نوع از مالیات ها در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم به مراتب ساده تری جمع آوری می شوند اما می توانند هزینه های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کنند.
جدول شماره ( 1-2 ) ترکیب مالیاتی بر مبنای گروه درآمدی کشورها ( ارقام به درصد ـ1985).
صنعتی درآمد متوسط کم درآمد
مالیات بر درآمد داخلی 35 32 25
کارکنان 27 10 9
شرکت 7 17 15
سایر 1 5 1
سایر مالیاتهای مستقیم 34 17 4
تامین اجتماعی 31 11 1
مالیات بر دارایی 2 2 1
سایر 1 4 2
مالیات بر کالاهای داخلی 29 30 32
فروش ( مالیات بر ارزش افزوده) 17 13 17
کالاهای داخلی ( غیر مستقیم) 10 12 13
سایر 2 5 2
مالیات بازرگانی 2 19 38
واردات 2 17 29
صادرات 2 1 8
سایر 0 1 1

یکی از مسایل عمده در جهت تلاش برای افزایش بیشتر درآمدها از طریق مالیات ها اثر زیان آور بالقوه ی آنها بر کارایی یا رشد اقتصادی است تغییر در پایه یا نرخ موجب تغییر انگیزه ها می شود و فعالیت اقتصادی از آن گروه فعالیت هایی که مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد به فعالیت هایی که مشمول مالیات کمتری هستند انتقال می یابد.
موضوع عمده ی دیگر توجه به معیار برابری است. بسیاری از کشورها نظام مالیات بر درآمدهای شخصی را که ظاهرا تصادعدی است برقرار می سازند ولی وجود صوری چنین نظامی می تواند کاملا با عملکرد آن مغایر باشد به ویژه در کشورهایی که به این نوع از مالیات های مستقیم سهم کوچکی از درآمدها را تشکیل می دهند و غالبا جمع آوری آن از لحاظ اداری و سیاسی مشکل است، تعلق واقعی مالیات به انواعی که جمع آوری می شوند ( مستقیم یا غیر مستقیم )، نرخ مالیاتی، و از همه مهم تر به مفروضاتی در مورد رفتار انتقال بار واقعی مالیات در طی فرآیند تولید به توزیع و مصرف کالا و خدمات بستگی دارد . مالیات ها قیمتی را که در آن معاملات انجام می شوند و بار هزینه ای را که به وسیله ی فروشنده و خریدار تحمل می شود تغییر می دهند . بنابر در اکثر کشورها تا زمانی که تمامی عوامل و ابعاد مذکور لحاظ نشوند نظام های مالیاتی تصاعدی صوری تعلق واقعی مالیات را منعکس نمی سازند. با توجه به اطلاعات جدول شماره ( 2-2) موضوع فوق را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که امکان دسترسی به اطلاعات آنها فراهم است صدق می کند .

جدول شماره ( 2 ـ 2 ). مالیات بندی بر حسب گروه های درآمدی در کشورهای منتخب دهه ی 1970
کشور درصد درآمد پرداخت شده برای مالیات
بالاترین درآمد درآمد متوسط کمترین درآمد
آرژانتین 4/21 8/19 2/17
برزیل 8/14 3/14 2/5
شیلی 7/26 2/16 5/18
کلمبیا 9/29 1/13 1/17
کنیا 7/12 8/8 5/11
کره 6/21 7/15 4/16
لبنان 3/20 2/20 4/8
مالزی 1/42 5/16 7/17
مکزیک 9/14 7/22 2/40
پاکستان 3/25 6/9 15
پرو 6/26 4/17 8/4
فیلیپین 5/33 9/16 23
آخرین موضوع ، که از اهمیت فراوان نیز برخوردار است، سهولت جمع آوری مالیات هاست. اجرا و اداره ی مالیات ها یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است و پذیرش مالیاتی و اجرای آن در زمره ی مسائل بحرانی محسوب می شود. از همه مهم تر آن که این کشورها غالبا با نوعی جایگزینی و مبادله رو به رو می شوند در شرایطی که وضع مالیات های با پایه ی گسترده یعنی مالیات بر درآمد و مصرف با حداقل هزینه اقتصادی همراه هستند ولی در زمره ی مشکل ترین مالیات برای وصول و عملیات اجرایی قرار می گیرند بسیاری از کشورها به وضع مالیات بر بازرگانی تولید و درآمد شرکت ها روی می آورند که در هنگام اجرا ارزان تر ولی از لحاظ هزینه های اقتصادی ناکارآمدتر هستند .

منابع تامین مالی جایگزینی :
با توجه به دلایلی که در مطالب قبلی ارائه گردید اخیرا تحلیل گران توجه بیشتری را به روش های تامین مالی جایگزین معطوف ساخته اند . محققان توجه خاصی به موضوع دریافت هزینه از استفاده کننده، مالیات های ویژه و تامین منابع مالی از طریق جوامع و مناطق محلی از خودشان نشان دادند .
اگرچه هیچ تحلیل گر حرفه ای به این نتیجه نرسیده است که روش های مذکور می توانند نقش اصلی را در تامین منابع مالی آموزش ایفا کنند ولی با این حال مباحث جالبی در مورد حدود اندازه ی مشارکت روش های فوق در تامین منابع مالی آموزش به عمل آمده است ( پ.سیپولون- ترجمه حمید سهرابی – 1382 ).
تامین منابع مالی خصوصی: یکی از راه های تامین منابع مالی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده می باشد . بحث های اخیر در زمینه ی افزایش دریافت مخارج از مصرف کنندگان موجب بروز مسائلی شده است. این یک واقعیت است که مسائل مالی و مالیاتی اغلب دولت ها را به زحمت می اندازد. همان طور که در مطالب قبلی ارائه شد توانایی برای تامین منابع مالی بیش از حد کنونی محدود است اما بر خلاف سیاست های اعلام شده یارانه های اجتماعی به میزان کافی به سوی فقرا هدایت نمی شوند و منابع محدود اختصاص یافته برای آموزش به شکل غلطی مورد استفاده قرار می گیرند . مسائل مذکور موجب شده است گروهی از پیشنهادها به منظور جایگزینی سیاست فعلی یکسان نبودن قیمت پایین با سیاست هایی که قیمت ها را با توجه به نوع خدمت و نوع مصرف کننده متنوع می سازند مطرح شود. سیاست های مذکور چنین پیشنهاد می کنند که :
الف ـ تعرفه ی استفاده کنندگان باید به منظور انتخابی در سطوح بالاتر افزایش یابد و پرداخت یارانه برای خدماتی که مزایا و منابع خصوصی قابل توجهی در پی داشته باشد قطع شود .
ب ـ اصلاح هزینه ها باید به موازات تغییر و اصلاح در تامین منابع مالی انجام پذیرد و بایستی به سرمایه گذاری آموزشی با بازده بالا مانند آموزش ابتدایی اهمیت داده شود .
ج ـ به منظور حمایت از فقرا میزان افزایش قیمت باید متناسب با توانایی کشورها برای توسعه ی طرح های کمک های بلاعوض تحصیلی و طرح های پرداخت وام باشد .
تامین منابع مالی از طریق جوامع محلی : آیا مدارس می توانند به منظور برخورداری از تامین منابع مالی بیشتر آن چنان که در ایالات متحده متداول است به جوامع محلی اتکا کنند .
پاسخ این سوال به میزان خود مختاری جوامع محلی وامکان آنها برای ایجاد درآمد بستگی دارد. تجربه ی بین المللی بسیار متنوع تر از آن است که بتوان نتیجه ای عمومی از آن استخراج کرد. با این حال در کشورهای در حال توسعه برداشتن گام های اساسی در شیوه ی اداره مناطق حتی در صورتی که قوانین به جوامع محلی اجازه ی مشارکت برای سرمایه گذاری در آموزش را بدهند امری ضروری است به وی‍ژه آن که پیشرفت مذکور از آن جنبه اهمیت دارد که مالیات بر دارایی اصلی ترین شیوه ای است که به وسیله آن مدارس محلی در آمریکای شمالی تامین می شوند این گونه مالیات ها نسبتا کارآمد و عادلانه است ولی در مقام اجرا و پیاده سازی با دشواری همراه اند و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند (ژولرسو ، ترجمه بهرامی -1381) .
چهارچوب کلی روش های مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش :
طبقه بندی منابع مختلف تامین اعتبار برای آموزش و پرورش معمولا بر اساس طبقه بندی افراد ذی نفع از این آموزشها صورت می گیرد. سه گرو عمده ذی نفع در آموزش و پرورش عبارتند از :
دانش آموزان ، کارفرمایان ( بخش خصوصی )، جامعه ( که دولت نماینده آن است )
در گروه اول، منبع تامین هزینه ها ،دانش آموزان و یا والدین وی هستند. در گروه دوم، معمولا کارفرمایان ، شوراهای مختلف ( در صورت وجود ) و موسسات تحقیقاتی ( که برای اجرای طرحهای تحقیقاتی با آموزش و پرورش قرار داد می بندند ) هزینه های آموزش و پرورش را تامین می کنند. در گروه سوم، مالیات دهندگان ، منبع تامین کننده اعتبار هستند . چه بودجه دولتها معمولا از این طریق تامین می شود به این سه گروه می توان افراد خیروبنگاههای خیریه را نیز افزود که منبع دیگری برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش به شمار می روند ( جرج و مورین و… – ترجمه پریدخت وحیدی و… – 1370) .
سازوکارهای تامین منابع مورد نیاز اموزش و پرورش دو شکل عمده دارد : تامین مالی موسسات آموزشی و تامین مالی دانش آموزان.
در گروه اول ، منابع کسب درآمد موسسات به 3 گروه کلی تقسیم می شوند پرداختهای انتقالی درآمدهای جاری و بازار اعتبارات عمده ترین پرداختهای انتقالی به آموزش و پرورش کمک های مالی یکجاست ( همان منبع ).
در این گروه، کمکهای سرمایه ای بلاعوض است و سازوکار سوم اعطای معافیتهای مالیاتی به موسسات آموزش و پرورش
در بخش درآمدهای جاری ، عمده ترین منبع درآمد شهریه های پرداختی از طرف والدین یا بنگاههایی که دانش آموزان در آن تعهد خدمت سپرده اند و یا بنگاههای تضمینی هستند نمونه این بنگاههای تضمینی « شورای تامین اعتبار آموزش و پرورش» در انگلستان است . منبع دیگر درآمد در این بخش قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده با دولت یا صنایع و یا خارج از کشور است . و منبع دیگر در همین بخش درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری ( مانند اجاره سالن کنفرانس و سایر موارد کسب درآمد از اموال و دارایی های وزارت آموزش و پرورش است( همان منبع ).
منبع سوم: کسب درآمد موسسات اموزش و پرورش بازار اعتبارات است که معمولا نسبت به دو م
نبع دیگر سهم کمتری دارد . در این گروه نیز وامها ممکن است تجاری باشند یعنی وامهایی از طریق نظام بانکی که در اختیار همه سازمانها قرار می گیرد و برای همه شرایط یکسان دارد و یا اینکه وامهای خاص یارانه ای باشند .
در گروه دوم که اعطای اعتبار و یا تامین مالی دانش آموزان مطرح است منابع درآمدی این گروه خود به سه شکل پرداختهای انتقالی درآمدهای جاری و وامهاست .
پرداختهای انتقالی یا از طرف خانواده ها است یا از طرف صنایع. سازمانهایی که ضامن یا از طرف دولت ( مالیات دهندگان ) و یا از طرف خود موسسات آموزش و پرورش ( که شکل اخیر بیشتر در ایالات متحده رواج دارد )
همچنین انواع معافیتهای مالیاتی برای هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیز نوعی پرداختهای انتقالی از طرف دولت محسوب می شود .
اشکال مختلفی از پرداختهای انتقالی غیر نقدی ( in Kind Transfer) نیز وجود دارند که از جمله کمک هزینه زندگی ( شامل غذا و رفت و آمد ) است .
نوع بسیار مهم یارانه ، یارانه شهریه است که مهم ترین یارانه ای است که در اروپا از طریق مالیات تامین می شود .
به این ترتیب مجموع شقوق مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش را می توان به صورت جدول شماره ( 3-2) تنظیم کرد ( همان منبع ) .
البته آنچه در سطح بین المللی در حال حاضر رواج دارد دقیقا مطابق الگوی جدول شماره (3-2) نیست و ممکن است راههایی برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش وجود داشته باشد که در این جدول به آنها اشاره نشده باشد ولی جدول مزبور چهارچوبی را تنظیم می کند که اطلاعات وسیع و پیچیده موجود را ساده تر نشان دهد.

جد ول ( 3-2 ) : منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش
سازوکارها منابع
الف
والدین دانش آموزان ب
بخش خصوصی ج
مالیات دهندگان د
1ـ سایر
2ـ افراد و موسسات خیریه
تامین اعتبار موسسات آموزش و پروش
1 ـ پرداختهای انتقالی
الف ) کمک های بلاعوض غیر مستمر
ب ) اعتبارات سرمایه ای
ج) مخارج مالیاتی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ درآمدهای جاری
الف ) شهریه
ب ) قراردادهای تحقیقاتی
ج ) فعالیتهای تجاری
د) سایر
3ـ وام
الف ) تجاری
ب)یارانه

تامین مالی دانش آموزان
پرداختهای انتقالی
نقدی
الف) کمک های دولتی
ب ) مخارج مالیاتی
ـ یارانه
الف ) یارانه شهریه
ب ) یارانه مسکن
ج) یارانه غذا
2) درامدهای جاری
الف ) مدارس
از سایر منابع
وام
ـ تجاری
الف) رهنی
ب ) وابسته به درآمد
ـ یارانه دار
الف ) رهنی
ب ) وابسته به درآمد

تامین منابع مالی دانش آموزان : در این سازوکار ، منبع تامین مالی موسسات آموزش و پرورش دانش آموزان و یا والدین وی هستند . به دلایل مختلف والدین برای تامین مالی آموزش و پرورش مورد توجه خاص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *