نظم‌دهی آگاهی داده شود و یادگیری ایجاد کرد ،فرد در تلاش است تا به کارآمدی شخصی تصوری، سطح بالایی برسد، زمانی که به این سطح رسیدند بیشتر می‌کوشد و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهد و موفق می‌شوند.بندورا می‌گوید که چون افراد دارای کارآمدی شخصی تصوری سطح بالا بر روی امور، کنترل بیشتری دارند، عدم اطمینان کمتری را تجربه می‌کنند و کمتر می‌ترسند (سیف، 1385، ص 370).نوجوانان و جوانان برای مدیریت کردن زمان در انجام فعالیتها باید از یکسری فنون بهره کافی را ببرند تا بتوانند بر زمان خود مدیریت کنند، از جمله برای کارهای خود هدف را مشخص کنند ،برنامه‌ریزی در کارها داشته باشند، کارهای خود را تجزیه کنند و آنرا از کوچک یا کم به بزرگتر یا زیاد انجام دهد ، کارها را اولویت‌بندی کند، کارهای موظفی را پیگیری کند که آیا آن کار انجام شده یا خیر و همچنین نگذارد که تغییرات در برنامه‌ها آن هارا مضطرب کند و استرس ایجاد کند.تغییرات پردامنه و سریع بلوغ موجب می‌شود نوجوان تقدم و تأخر کارهایش را از دست بدهد. او نمی‌تواند برای روزمرگی‌اش اولویت خاصی را برگزیند و از این رو ممکن است در امور درسی به افت و بی‌انگیزگی دچار شود یا تعادلی منطقی میان ساعات بازی،‌خواب و کارهای روزمره برقرار نکند. ممکن است انرژی زیادی برای یکی از فعالیتهای روزمره صرف کند و ازکارهای دیگر باز بماند، مشاوره و دادن اطلاعات و آگاهی در این باره ضروری می‌باشد.نوجوانان و جوانان از جمله کسانی هستند که با درک اهمیت زمان و استفاده صحیح از زمان می‌توانند علاوه بر اینکه خود، از زمان، بهره کافی ببرند به اهداف مورد نظر در محیط جامعه و مدرسه دست یابند.رسانه‌ها با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف از بعد فن‌آوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته‌اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پیام، می‌توانند در باورها و افکار نوجوانان و جوانان موثر باشند. رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و فرهنگی، امکان حضور در همه نقاط جغرافیایی پیدا کرده‌اند.تاثیررسانه ها بر نوجوانان و جوانان با بهره گرفتن از ابزارهایی است که آن ابزارها امکان این تأثیرگذاری را معین می‌کند. صداوسیما به عنوان یکی از ابزارها در این راستا مطرح است. چون نفوذ، حضور، نحوه بیان و شکل انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه‌ای است که مخاطب را می‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هایی که در آن وجوددارد به خود جلب کند. این رسانه می‌تواند در نحوه تغییر دگرگونی در نوجوانان و جوانان پرنفوذترین و موثرترین عامل باشد. البته نقش و سهم تلویزیون در تاثیرپذیری بر روی جوانان و نوجوانان حائز اهمیت می‌باشد، ضمن اینکه از تلویزیون در همه ساعات شبانه‌روز و در خانه می‌توان استفاده کرد. نقش آموزش رسانه‌ها مهم‌تر از آموزش رسمی مراکز آموزشی می باشد، زیرا دامنه کار مراکز آموزشی محدود است در صورتی که آموزش از طریق وسایل ارتباط جمعی گسترده و همیشگی است. البته وسایل ارتباط جمعی خصوصاً تلویزیون آموزش را همراه با صحنه‌های زنده ارائه می‌دهد که شوق بیشتری را برای یادگیری ایجاد می کند ، رسانه‌ها بخصوص تلویزیون می‌تواند تآثیر خیلی زیاد بر روی نوجوانان و جوانان داشته باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که مدیریت زمان در این میان چه نقشی را ایفا می‌کند؟ همه می‌دانند که زمان ،گذراست و در اختیار ما نیست و فرصت از دست رفته جبران ناپذیر است. پس مدیریت این سرمایه با چنین اهمیتی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ بسیاری از صاحبنظران مدیریت، بر این باورند که کاربرد مفهوم مدیریت زمان، صحیح نیست و به جای آن استفاده از برنامه‌ریزی زمان، مطلوب‌تر است. با بررسی‌ها و جستجوهایی که در مراکز پژوهشی و دانشگاهی انجام شد، تحقیقی با عنوان «بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان» به دست نیامده است، عمده بررسی‌ها حول محور مدیریت زمان بوده است که نشان می‌دهد اتلاف وقت زیاد می‌باشد و مدیریت زمان اندک. در این تحقیق سعی شد با بررسی میزان مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان، مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال می باشد که آیا برنامه‌ریزی برای کارهای محوله از مدیریت زمان، تبعیت می‌کند؟ آیا توانایی مدیریت زمان در نوجوانان بیشتر از جوانان است ؟ آیا بین مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟ آیا نوجوانان و جوانان طبقه پایین با نوجوانان و جوانان طبقه بالای جامعه از نظر مدیریت زمان تفاوت دارند؟آیا نوجوانان و جوانان دختر نسبت به نوجوانان و جوانان پسر از مدیریت زمان بهتر استفاده می کنند؟آیا رابطه ای بین اتلاف وقت و مدیریت زمان وجود دارد؟ایا بین میزان مدیریت زمان و میزان تماشای تلویزیون رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
در جامعه ما، الگوی صرف وقت به میزان قابل ملاحظه‌ای کمیاب است. با وجود آنکه همه به یک میزان، زمان در اختیار داریم، ولی دیده می‌شود آنهایی موفق‌ترند که از وقت خود بهتر استفاده می‌‌کنند، الگوی رفتاری صحیح را باید با آموزش ایجاد کرد، مدیریت زمان، دانش، نگرش و رفتار افراد را در جهت بهره‌برداری هر چه بیشتر از عمر ارتقاء می‌بخشد. زمان و چگونگی مدیریت بهینه آن، یکی از مسائلی است که برای انسان‌ها حائز اهمیت است. ارزش زمان برای همه برابر نیست و همه به نحو یکسانی از آن استفاده نمی‌کنند. بسیاری ازانسان‌ها علاقه‌مندند که به نحو احسن از زمان، نهایت بهره را ببرند، در حالیکه برای دیگران این چنین نیست ،در این خصوص که چگونه از زمان استفاده شود، مسلماً به یک‌سری مهارت‌ها و مدیریت‌های ویژه‌ای مورد نیاز است، به عبارتی هر چه میزان آشنایی با این مهارت بیشتر باشد به همان نسبت کنترل و مدیریت آن ساده‌‌تر و دقیق‌تر صورت می‌گیرد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مدیریت زمان در اهمالکاری تحصیلی تأثیرگذار است. مدیریت زمان یکی از مسائل مهم و جدی در سطح بین‌المللی است. جوانان و نوجوانان نیز بدون مدیریت زمان گاهی تمامی وقت خود را در امور غیر ضروری از بین می‌برند، استفاده درست و مؤثر از زمان، می‌تواند بعنوان رفتاری در جهت تأیید وجود انگیزش پیشرفت و موفقیت در نوجوانان و جوانان باشد. با این حال موضوع مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. بنابراین انجام پژوهش به منظور شناسایی رابطه و تعامل میان مهارت نوجوانان با مهارت جوانان در مدیریت زمان به مشاوران و برنامه‌ریزان در امور نوجوانان و جوانان کمک خواهد کرد تا در جهت ارائه شیوه‌های مناسب برنامه‌ها و راهکارهاموفق شوندو راهنمایی لازم بدهند ،در اهمیت مدیریت زمان می‌توان گفت که نوجوانان و جوانانی که نتوانند وقت خود را تنظیم کنند ازعهده انجام هیچ‌کاری بر نخواهند آمد. در زمینه مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی انجام شده ،در نتیجه فقدان سابقه تحقیقی در بستر بومی جامعه مورد مطالعه، یکی از دل مشغولی‌های جدی تحقیق می‌باشد.از سوی دیگر مواجه با ازدیاد منابع در به انحراف کشاندن قشر نوجوان و جوان ،دسترسی محدود نوجوانان و جوانان به مشاوران و روانشناسان تربیتی متخصص و ماهر از جمله مشکلاتی است که نشان می‌دهد نوجوان و جوان در چه شرایط بحرانی روبرو می باشند. مدیریت ضعیف زمان را نمی‌توان پنهان نمود و اثربخشی بیشتری مورد نیار است، زیرا برای موفقیت بیشتر چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای، نیازمند بکارگیری راهبردهای مدیریت زمان می‌باشیم. این راهبردها برای استفاده بهینه از وقت، تنظیم شده و بعنوان روش‌هایی برای کنترل زمان به کار می‌رود. با استفاده مؤثر از زمان می‌توان اهداف را مشخص کرد و وظایف و فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نمود، با برنامه‌ریزی ، درک نوجوان و جوان از زمانِ در دسترس، افزایش یافته در نتیجه می‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان یافته بهره‌مند شوند. بیشترین کاربرد مدیریت زمان می‌تواند در جوانان و نوجوانان باشد چرا که این قشر از جامعه در آینده بعنوان نسل جدید چرخهای اقتصادی، علمی، فرهنگی کشور را به عهده خواهند داشت. با توجه به اهمیت فراگیری اصول مدیریت زمان و آگاهی از مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان، تأثیر آن در سلامت جامعه فردای ما می‌باشد. این تحقیق شاید وسیله‌ای جهت فراگیری و انتقال آن به دیگران و گامی در جهت رشد و تعامل جامعه برداشته شود. ضرورت توجه به مدیریت زمان بخصوص درکلان شهر تهران که نوجوانان و جوانان زیادی از وقت خودشان را به طرق مختلف از جمله ماندن در ترافیک و استفاده نادرست از اینترنت و بازی‌های کامپیوتری و قدم زدن (پرسه زدن) در کوچه و خیابان و از این قبیل از دست می‌دهند، حائز اهمیت است.از طرفی دیگر، پیچیدگی شرایط زندگی به واسطه ظهور رسانه‌های مختلف، موقعیت‌های پیچیده اجتماعی و اخلاقی، تغییرات اجتماعی، انتظارات و ارزش‌ها، فرصت را برای نوجوانان وجوانان تنگ‌تر و شرایط را بسیار سخت‌تر کرده است. به همین دلیل، آموزش راهبردهای مدیریت درست زمان برای نوجوانان وجوانان در کشور ما یک ضرورت است. از آنجا که نوجوانان و بخصوص جوانان پرمشغله‌ترین قشر جمعیت جوان هستند، همچنین قشر عظیمی از جمعیت کشور مان را تشکیل می دهند،ارائه راهبردهای مدیریت زمان به آنان، بسیار مهم به نظر می‌رسد.
اهداف تحقیق
هدف کلی
تعیین میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان شهر تهران
هدف جزئی
تعیین تفاوتهای نوجوانان با جوانان در مدیریت زمان.
2- بررسی رابطه بین میزان مدیریت زمان و میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون.
3-تعیین تفاوت های نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات ووضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی تا چه حد است؟
سؤال فرعی
آیا بین میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون با مدیریت زمان نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان توانایی مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصیلات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه
وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
میزان مهارت مدیریت زمان در جوانان بیشتر از نوجوانان است.
فرضیه فرعی
بین میزان مهارت مدیریت زمان نوجوانان با جوانان تفاوت وجود دارد.
میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با میزان تماشای برنامه های تلویزیون رابطه معنی دار وجود دارد.
3-میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان دختر بیشتر از پسر است.
4-میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با تحصیلات رابطه معنی داری وجود دارد.
5- میزان مهارت مدیریت زمان درنوجوانان و جوانان با پایگاه اقتصادی-اجنماعی رابطه معنی دار وجود دارد.
تعریف واژه‌ها و اصلاحات فنی و تخصصی (مفهومی و عملیاتی)
تعریف مفهومی: تعاریفی که مفاهیم را با بهره گرفتن از دیگر مفاهیم توصیف می‌کنند.
مدیریت زمان: در تعریف مدیریت زمان بین صاحبنظران توافقی وجود ندارد ،بسیاری از نویسندگان به تعریف لاکین استناد می‌کنند. لاکین 1973 می‌گوید: مدیریت زمان یعنی فرآیند تعیین نیازها، گزینش هدف‌ها برای وصول به این نیازها، تعیین اولویت و برنامه‌ریزی کارها(سواری،1388). از نظر کلاسنز و همکاران (2007)، مدیریت زمان، رفتارهایی هستند که هدف آن‌ها استفاده مؤثر از زمان،وقتی که فعالیتهای هدفدار در حال انجام است، به عبارتی مدیریت زمان یعنی ارائه شیوه‌های علمی و مؤثر، صرفه‌جویی در وقت و مهارکردن آن جهت دستیابی به موفقیت بیشتر در کار و زندگی است. مدیریت زمان بعنوان یک راهبرد پیش‌بینی کننده‌ای است که می‌تواند نوجوانان و جوانان را در استفاده از فرآیندهای خود تنظیمی برانگیزاند.مدیریت زمان شامل مهارتهای برنامه‌ریزی،اولویت بندی ، اجرا و کنترل کردن ، نظم داشتن و هدف داشتن است.مدیریت زمان به معنی خود مدیریتی است به عبارتی به معنی در اختیار گرفتن زمان و کار خویش است، و ممانعت از هدایت شدن فرد به وسیه امور و حوادث.مدیریت زمان به معنی استفاده مؤثر از منابع زمان و پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف شخصی است.
تعاریف عملیاتی: شامل فرآیندهایی است که پژوهشگر جهت تثبیت موجودیت پدیده‌ای از طریق مفهوم دنبال می‌کند، تعریفی که بر ویژگی‌های قابل مشاهده استوار است.
مدیریت زمان: مدیریت زمان در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخگوازطریق شاخص های مدیریت زمان درپرسشنامه 36 گویه‌ای بدست می‌آورد.
شاخص های مدیریت زمان
هدفگذاری
تعریف مفهومی:هدفهای ماتعیین کننده استراتژی ما هستند.اگر دقیقا بدانیم که هدفهای ما چه هستندو برای اینکه به وضوح ببینیم که رهسپار کجا هستیم باید آن هدف ها را به شکل روشن وشفاف درآوریم.
تعریف عملیاتی:منظور از هدفگذاری نمره ای است که فرد در پرسشنامه مدیریت زمان سوالات (35-33-31-27-20-19-15-14-13-11-10) کسب می کند.
اولویت بندی
تعریف مفهومی:اولویت بندی یعنی چینش صحیح هدفها بر حسب ضرورت و فوریت،اگر شما لیست بلند بالایی از تکالیف که احتیاج به انجام ان هاست، دارید،از کجا شروع کنید؟ این کلید مدیریت زمان است. بخش زیادی از مدریت زمان در زمینه تعیین اولویت و شناخت، تکالیفی است که مهم هستند.
تعریف عملیاتی:منظور از اولویت بندی نمره ای است که فرد در پرسشنامه مدیریت زمان در سوالات
(34-32-30-28-26-23-22-16-9) کسب می کند.
برنامه ریزی
تعریف مفهومی:پیش بینی و مکتوب کردن فعالیتها به همراه تخمین و ذکر کردن مورد نیاز هر فعالیت که در دوره ای (ساعات آینده،روز آینده،هفته آینده ،ماه آینده)لازم است انجام شود.
تعریف عملیاتی:منظور از برنامه ریزی نمره ای است که فرد در پرسشنامه مدیریت زمان در سوالات
(36-29-25-24-21-18-17-12-8-7) کسب می کند

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
بررسی مسائل در خصوص نوجوانان و جوانان به عنوان نسل مولد و آینده‌ساز جامعه، همواره مدنظر کارشناسان و صاحبنظران بوده است. این مرحله از زندگی، معرف تغییر عمیقی است که نوجوان و جوان را از کودک جدا ساخته و کاملاً دگرگون می‌سازد. علم مدیریت زمان از جمله علوم رفتاری است که حدود 300 سال قدمت دارد. پرداختن به روش‌ها و فنون این علم بدون توجه به مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده در این حوزه نمی توان قانع کننده باشد. مدیریت زمان برای نوجوانان و جوانان یکی از مسائل مهم و جدی می‌باشد. به همین خاطر پژوهشگران را به این سو سوق داده که نوجوانان وجوانان برای استفاده بهینه از زمان خود چگونه رفتار خواهند کرد و البته در خصوص مدیریت زمان نوجوانان و جوانان پژوهش زیادی انجام نشده است. در این فصل مرور و بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *