روانشناسی با موضوع نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

نظریه نیـازهای پایه بیـان می کنه که ارضای نیازای ذاتی روان شناختی پایه واسه رشد و تمامیت آدم ها در تموم فرهنگ ها لازمه (دسی…

جهت‌گیری مذهبی

تحقیقات جور واجور نشون داده که برداشت اصلی بیشتر ادما از دین، داشتن رابطه ای نزدیک با خداونده، نه فقطً مجموعه ای از باورها و…

بهترین سایت های آپلود فایل

بزرگترین سایت های آپلود فایل رایگان یافتن آپلود سنتر مناسبی که از ظرفیت بالا و سرعت بارگذاری برخوردار باشد به منظور آپلود رایگان فایل به…