1- آمریکا : 51
-منشأ توجه به تخصیص داخلی منابع: 52
بودجه ریزی آموزشی درآمریکا: 53
بودجه آموزشی : 56

منابع تامین بودجه : 57
2- انگلستان : 64
3- برزیل 68
4- کشور سوئد 70
بودجه آموزشی . 70
نهادهای تأمین کننده بودجه. 72
کمک هزینه تحصیلی. 75
شهریه تحصیلی 77
هزینه های آموزشی 78
نتیجه گیری 79
سوال دوم تحقیق: کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟ 83
1 – کشور ایرلند : 83
تأمین هزینه‌های آموزشی. 83
نهادهای تأمین کننده بودجه آموزشی 84
ماده قانون خدمات آموزشی 85
سرمایه‌گذاری در بخش آموزش 85
بودجه‌بندی طرح آموزش همگانی 86
سرمایه‌گذاری در آموزش همگانی 87
طرح ا بقاء تحصیلی ( SCP ). 87
حمایت‌های مالی از مدارس منطقه‌ای 88
2 – کشور تایلند 88
3 – کشور عربستان سعودی 91
بودجه و هزینه های آموزشی. 91
بودجه آموزش عالی. 91
ترکیب پیشتوانه مالی آموزش 94
پرداختهای دولتی حوزه آموزش. 94
پرداختهای غیر دولتی حوزه آموزش 95

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-کشور مالزی 96
هزینه های آموزشی 96
هزینه های تحصیلی آموزش عالی 101
هزینه های مقدماتی 102
هزینه آموزش زبان 102
سوال سوم تحقیق: آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟ 103
تأمین منابع آموزش و پرورش در ایران 103
منابع عمومی تأمین مالی 106
استقراض 107
مالیات بر ارزش افزوده 107
مالیات برثروت 108
نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش 108
تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده 109
موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش کشور 110
محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی 111
منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی 112
میزان منابع تخصیصی دولت به آموزش 118
سهم بودجه آموزش از بودجه دولت 121
سهم بودجه آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه آموزشی دولت 123
دلایل و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش 124
سوال 4 تحقیق: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟ 126
روند دگرگونی های بودجه بندی در آموزش و پرورش 126
بررسی وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش 126
وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش : 138
آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1387 140
سوال 5 تحقیق: وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راه های تامین مالی آنها چگونه است؟ 143
تاریخچه آموزش و پرورش سمنان : 143
سوال(6): درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟ 156
نتیجه گیری: 173
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
سوال هفتم تحقیق : ارائه راهکارهای نوین جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش 175
نتیجه گیری : 180
پیشنهادها : 181
محدودیت های پژوهش 183
پیشنهادهای پژوهش 183
منابع فارسی : 185
منابع لاتین: 191

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 ترکیب مالیاتی بر مبنای درآمدی کشورها 16
جدول 2-2 مالیات بندی برحسب گروهای درآمدی 18
جدول 3-2 منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش 23
جدول 4-2 مالیاتهای لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه 35
جدول 5-2 نرخ های مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه 37
جدول 6-2 کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس 45
نمودار (1-2) تهیه و تنظیم بودجه 118
جدول 1-4 هزینه های جاری آموزشی در آمریکا 56
جدول 2-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح آموزشی 57
جدول 3-4 خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالت آمریکا 61
جدول 4-4 نرخ هزینه های سرانه دانش آموزان در انگلستان 66
جدول 5-4 نرخ هزینه های عمومی مقاطع آموزش انگلستان 67
جدول 6-4 ارتباط مخارج عمومی با آموزش 70
جدول 7-4 هزینه های پرداختی سالیانه به دانشجویان 76
جدول 8-4 نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد 78
جدول 9-4 نرخ تامین بودجه آموزش کشورها به تفکیک 79
جدول 10-4 نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاه ها و آموزش عالی 79
جدول 11-4 کل هزینه های آموزشی تایلند 92
جدول 12-4 هزینه های جاری تایلند 93
جدول 13-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف 93
جدول 14-4 کل هزینه های آموزشی مالزی 98
جدول 15-4 هزینه های جاری آموزشی مالزی 99
جدول 16-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف 99
جدول 17-4 هزینه های جانبی سالیانه مالزی 101
جدول 18-4 نرخ هزینه های تحصیلی مراکز دانشگاهی مالزی 102
جدول19-4 هزینه های عمومی آموزش و پرورش جهان 117
جدول20-4 سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی 118
نمودار 1-4 سهم مشارکت بخش غیردولتی در تامین هزینه های آموزش 119
جدول 21-4 مخارج دولتی آموزش برحسب مناطق جهان 120
جدول 22 -4 سهم مخارج عمومی آموزش از بودجه دولت 122
جدول 23 -4 مخارج آموزشی (جاری، عمرانی) ایران 123
جدول 24-4 سهم مخارج آموزشی در سطوح تحصیلی 124
جدول 25-4 نسبت دانش آموز به معلم مقاطع تحصیلی استانهای کشور 133
جدول 26-4 تعداد دانش آموز کشور در هر یک از دوره های آموزشی 134
جدول 27-4 اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی در برنامه پنج ساله 135
جدول 28-4 اعتبارات استانی آموزش و پرورش برنامه پنج ساله اول 136
جدول 29-4 سهم استان ها از اعتبارات آموزش عمومی در برنامه اول 137
جدول 30-4 اعتبارات آموزش و پرورش به تفکیک اعتبار هزینه ای وسرمایه ای 87-84 139
جدول 31-4 تعداد مدارس، کلاس ها و کادر آموزشی شهری-روستایی 87-79 141
جدول 32-4 شاخص کیفیت آموزش در ایران دوره 87-79 142
جدول 33-4 هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان به تفکیک شهرستان ها 147
جدول 34-4 پیش نیاز بودجه سال 1388 آموزش و پرورش استان سمنان 148
جدول 35-4 پیش بینی منابع درآمدهای آموزش و پرورش استان سمنان 155
جدول 40-4 وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت طی دوره 1386-1378 159
جدول 41-4 آمار وصولی درآمدهای مالیاتی استان سمنان طی سالهای 87-83 168
جدول 42-4 آمار مقایسه ای وصولی مالیات های استان سمنان 171

خلاصه تحقیق :
منابع تامین کننده و اختصاص بودجه در هر کشور متفاوت است. کمبود بودجه و افزایش سریع هزینه از مسائل مهم آموزش و پرورش است. در مقابل این نیاز، محدودیت مالی و اقتصادی تقریباً فراگیر و مساله ای جهانی است. مساله این است که از نظر اقتصادی، و از لحاظ موازنه بین مصرف و بازده، تا چه میزان بودجه عمومی را به آموزش و پرورش می توان اختصاص داد؟ در اکثر نظام های اقتصادی جهان امروز سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی و از بودجه دولت و دیگر منابع محلی مرتباً اضافه می کنند و افزایش بودجه سالانه قابل ملاحظه است، اما هنوز تنگناهای ناشی از کمبود منابع مالی وجود دارند و ضعف بودجه مساله عمومی است. زیرا روند افزایش هزینه ها بیشتر و سریعتر از میزان افزایش سالانه بودجه و اعتبارات آموزشی است. با توجه به پیچیدگی تنظیم بودجه و توزیع اعتبارات در سازمان های دولتی، استفاده از مدل های جدید و کارا اهمیت ویژه ای یافته و لذا این پژوهش به بررسی چگونگی دریافت و راه های تامین مالی آموزش پروش در دیگر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد تا بتواند از این طریق راهکارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پروش مبتنی بردرآمدهای مالیاتی ارائه دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از وضعیت بودجه آموزش و پرورش 4 کشور توسعه یافته و 4 کشور توسعه نیافته همراه با وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران بویژه استان سمنان گردآوری و بایکدیگر مقایسه شد و سرانجام راه های نوین جهت تامین محلی مالی آموزش وپرورش ایران پیشنهاد گردید.

فصل یک

کلیات تحقیق

مقدمه
نهاد آموزش و پرورش یکی از نهادهای اساسی جامعه است ، که همراه با نهادهای دیگر در جهت تحقق جامعه پذیری نسل آینده تلاش می کند. کیفیت و فعالیت سایر نهادها تا اندازه زیادی تابع عملکرد آموزش و پرورش است ، ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف بر عهده آموزش و پرورش است . به علاوه بنای زیرساخت های آینده اجتماع ، پیشرفت های علمی ، مهیا نمودن دانش آموزانی برای ورود به داشگاه و … همه و همه بر عهده آموزش و پرورش می باشد.
پر واضح است که هدف اساسی آموزش و پرورش بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان می باشد و این امر منوط به سرمایه گذاری مناسب در همه جوانب می باشد. و اگر چنین سرمایه گذاری های مناسبی که یکی از جوانب ابتدایی آن تامین منابع مالی و مادی می باشد به درستی صورت نگیرد آموزش و پرورش عقیم و ساکن خواهد ماند.
اساسا هر سازمان یا نهادی برای رسیدن به اهداف خویش نیازمند یک سری داده های اولیه می باشد که در صورت برآورده شدن این نهاده ها می توان انتظار محقق شدن اهداف مورد نظر سازمان را داشت . یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر سازمان ، نیازهای مالی و مادی می باشد ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سازمان از این نیاز مستثنی نیست. البته نیازهای مادی در الویت اول نسبت به سایر نیازها قرار دارند و در صورتی که این نیاز ها برآورده نشوند خود به خود رسیدن به سایر نیازها و تحقق آن ها را دچار مشکل می نمایند.
در اغلب کشورها تامین بخش عمده ای از هزینه های آموزش بر عهده دولت ها می باشد ، در کشور ما ( ایران ) نیز این امر به میزان بالایی وجود دارد و تقریبا می توان گفت که غالب هزینه های آموزش را با توجه به اصول قانونی ( قانون اساسی ) بایستی دولت تقبل کند . حال با توجه به مشکلات عدیده ای که بروز نموده است از جمله افزایش روزافزون تعداد دانش آموزان و همچنین مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده و آموزش و پرورش را تحت تاثیر شدید خویش قرار داده اند به نظر می رسد که دولت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی آموزشی نباشد ، لذا بایستی به فکر تامین منابع مای از سایر طرق به غیر از بودجه دولت بود و از طرفی با توجه به کمبود این منابع ، استفاده از آن ها در هنگام صرف هزینه ها نیز ضروری می باشد بنابراین اگر می خواهیم که آموزش و پرورش با رکود و سکون مواجه نشود ، که به تبع آن رکود و سکون را در سایر بخش های جامعه که همگی متاثر از آموزش و پرورش هستند نیز مشاهده ننماییم ، بایستی به فکر تامین منابع مالی آموزش و پرورش به عنوان ابتدایی ترین نیاز باشیم و به علاوه از منابع موجود نیز حداکثر استفاده را بنماییم.
بیان مسئله :
با توجه به رشد بالای جمعیت کشور ، جمعیت دانش آموزی جامعه به مرز 20 میلیون نفر رسیده است تامین نیازهای آموزشی و پرورشی این جمعیت بودجه هنگفتی را می طلبد که به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید لذا برآورده نمودن امکانات جهت آموزش مطلوب این جمعیت عظیم ، تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش هزینه های موجود را ضروری ساخته است .
با توجه به اینکه تامین منابع مالی یعنی به حداکثر رسانیدن منابع می توان موجب کیفیت هر چه بهتر امر آموزش را فراهم می آورد ، ضروری به نظر می رسد که اقدامات لازم در جهت تامین منابع به عمل آید. از طرفی چون دولت به تنهایی نمی تواند منابع کافی و لازم را برای آموزش فراهم آورد بایستی به فکر تامین این منابع از راه های دیگر باشیم. با توجه به تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها از طریق خصوصی سازی مدارس ، کمک ها و حمایت سایر نهادها ، اخذ مالیات از خدمات اجتماعی و اخذ شهریه از دانش آموزان، نسبت به تامین منابع مورد نیاز اقدام می شود.
نتایج تحقیقات نیز به نوعی مبین وجود مساله ای در زمینه تامین منابع مالی و روش های تامین منابع در آموزش و پرورش می باشد که می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود .
1 ـ طرح مشارکت مردم در تامین هزینه های آموزش و پرورش ، گروه برنامه ریزی امور اجتماعی برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی سال 1385 پژوهشکده تعلیم و تربیت .
در این تحقیق محقق مواردی از قبیل اخذ شهریه ، واگذاری برخی از مدارس به بخش خصوصی ، تعیین درصدی از عوارض مالیات به منظور تامین هزینه های آموزش و پرورش را در تامین منابع مالی و مادی در آموزش و پرورش موثر دانسته اند .
2 ـ در خصوص نحوه مشارکت مردم در آموزش و پرورش ، اکرمی و همکاران (1385) ، پس از بررسی های لازم نتایج زیر را اشاره نمودند .
ـ اخذ شهریه باعث افت تحصیلی و خروج دانش آموزان خصوصا دانش آموزان روستایی می گردد
ـ اگر دریافت شهریه با کاهش بودجه آموزش و پرورش همراه نباشد می توان امیدوار بود که اعتبار جمع اوری شده به ارتقای کیفی آموزش و پرورش کمک می کند .
ـ با توجه به قانون اساسی ( اصل آموزش رایگان ) دریافت شهریه باعث ایجاد ذهنیت در مردم در راستای عدم توانایی دولت در اجرای آموزش رایگان می شود .
در خصوص مطالعه هزینه های آموزشی در بودجه کشور ، فرهمند قوی ( 1386 ) پس از بررسی لازم به صورت کتابخانه ای به نتایج زیر رسیده است .

1ـ عدم انطباق برنامه ها با احتیاجات عمومی
2ـ دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در امر تامین منابع مالی آموزش و پرورش
3 ـ استانی کردن اعتبارات آموزشی
به علاوه مطالعه انجام شده در آموزش و پرورش آمریکا ( 1969 ) نشان می دهد که برای بالا بردن کارآیی هزینه ، به حداکثر رسانیدن صرفه جویی های حاصل از مقیاس یا اندازه ، استفاده از کل زمان تحصیلی و تحقیق و توسعه را به عنوان راهکارهایی ارائه نموده اند .
حال با توجه به مقدمه فوق و نتایج تحقیقات انجام شده سوالات زیر مطرح می شوند .
الف ـ از چه راههایی می توان تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش را تامین و به حداکثر رسانید ؟
ب ـ از چه روشهایی می توان هزینه های آموزش و پرورش را تامین کرد و از همین منابع محدود حداکثر استفاده را نمود ؟
ج ـ چه راههایی برای تامین منابع مالی در کشورهای مختلف وجود دارد ؟
د ـ چه راهکارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش وجود ندارد ؟
در این زمینه با توجه به تئوریهای اقتصادی و نتایج تحقیقات انجام شده روش های متعددی برای به حداکثر رسانیدن تامین منابع مالی و حداکثر استفاده از منابع موجود وجود دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد که در جریان پژوهش مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار خواهند گرفت .
ضرورت و اهمیت تحقیق :
تامین بودجه و اعتبارات مالی برای انجام فعالیت های آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *