اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واحد تویسرکان
باسمه تعالی

صورتجلسه ی دفاع
با تاییدات خداوند متعال، جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم / آقایمحمود مختار جوزانی:دررشته‏‏ی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحت عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان درتاریخ 12/9/1393
تشکیل گردید.
دراین جلسه ، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ی با امتیاز دریافت نمود.
نمره مقاله مستخرج از پایان نامه به عدد وبه حروف می باشد. نمره کل:
استاد راهنما : جناب آقای/ سرکارخانم دکتر ذبیح مطهری خواه
استاد مشاور: جناب آقای / سرکار خانم دکتر حسن رضا خلجی
داور / ان :
1.جناب آقای/ سرکار خانم دکتر علی محمد برنا

رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: جناب آقای دکتر سعید جامه بزرگی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
دکتر حسین وزینی

تشکر وسپاس
سپاس و ستایش آفریدگار هستی را که شمه‏ای از علم ازلی خود را در وجود انسان ریخت و سپاس و ستایش از گنجینه‏های علم و استاد ارجمند و گرامی‏ام جناب آقای دکتر ذبیح مطهری‏خواه که با زحمات بی‏شائبه و راهنمایی‏ها و ارشادهای راه گشا و گرانقدر خود مرا یاری نموده و با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن‏رضا خلجی که مشاوره‏ این جانب را بر عهده گرفته است. بسیار سپاسگزارم و از درگاه ایزد منان نور و روشنایی و تندرستی و طول عمر را برای این عزیزان خواستارم.

تقدیم به:
ارواح پاک شهدای گمنام که مدیون ایثارگری‏هایشان هستیم.

تاریخ…………….
شماره: ………… پیوست: …………
واحد تویسرکان
باسمه تعالی

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب محمود مختار جوزانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ12/9/1393از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

با کسب نمره …………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

2) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی: محمود مختار جوزانی
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات تحقیق 4
1- بیان مسأله 5
2- پیشینه تحقیق 7
3- پرسش‏های تحقیق 8
4- اهداف تحقیق 8
5- فرضیه‏های تحقیق 8
1-1مفهوم مجازات 11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید 12
1-2 انواع مجازات 18
1-2-1 مجازات‏های اصلی 18
1-2-1-1 حدود 20
1-2-1-2 قصاص 20
1-2-1-3 دیات 20
1-2-1-4 تعزیرات 20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی 21
1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی 23
1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی 23
1-2-2-2 مجازات‏های تبعی 25
1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید 26
1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید 35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات 38
2-1تعویق صدور حکم 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم 39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری 39
2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف 40
2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم 41
2-2 مجازات‏های جایگزین حبس 43
2-2-1 آزادی مشروط 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات 47
2-2-3 نظام نیمه‏آزادی 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی 49
2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن 50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل 59
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال 65
2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید 70
2-4-1 مرور زمان 71
2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری 74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید 83
2-5-1 شروع به جرم 83
2-5-3 تعدد جرم 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴ 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی 98
2-5-5-1-6 مستی 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم 99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید 100
2-5-6-1اقرار 100
2-5-6-2 شهادت 101
2-5-6-3 قسامه 102
2-5-6-4 سوگند 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان 114
3-1-2سب‏النبی 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی 116
3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید 116
3-1-3-1 افسادفی‏الارض 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید 120
3-2 قصاص 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن 124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین 128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید 129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل 130
3-3 دیات 132
3-3-1 ماهیت دیه 133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه 133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت 134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه 135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه 136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات 138
3-3-5 مقادیر دیه 140
3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی 141
3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت 143
3-3-5-2 تغلیظ دیه 143
4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146
4-1 نتیجه‏گیری 146
4-2 پیشنهادها 156
منابع و مآخذ 157
چکیده انگلیسی 159

چیده

مقدمه
وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *