ری در خصوص تابعیت دو گانه در جمهوری فدرال آلمان…………………………………
105
بخش دوم : قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف ……………………………………………………………………………..
106
قسمت اول : قوانین مرتبط با کسب تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………….
106
قسمت دوم : قانون بیگانگان مصوب 1990 …………………………………………………………………………………………………………………….
106
قسمت سوم : قانون تابعیت سال 1999 آلمان …………………………………………………………………………………………………………………
108
بخش سوم : تلاش برای اصلاح قانون تابعیت آلمان ( بحث و پیشنهادات ) ………………………………………………………
109
بخش چهارم : ویژگی های اساسی و ضروری قانون تابعیت اصلاح شده آلمان ………………………………………………..

112
بخش پنجم : قانون اساسی و جنبه های عملی قانون جدید آلمان ……………………………………………………………………..
114
قسمت اول : میزان تطابق میان نظام کسب تابعیت از طریق اصل خاک، در قا نون تابعیت جدید آلمان در مقایسه با قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
قسمت دوم : هماهنگی مدل اختیاری ارائه شده طبق قانون تابعیت آلمان در مقایسه با قانون اساسی آن ….
116
قسمت سوم : عملی بودن مقررات تابعیت اصلاح شده ………………………………………………………………………………………
118
فصل چهارم : دیدگاهها و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………

119
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
124
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
137
چکیده :
در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارایه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.
در فصل اول که شامل 3 بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب 1990 و قانون تابعیت 1999 آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.
کلمات کلیدی :
تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف

مقدمه :
در اکثر جوامع حقوقی از دهه ی نود، بحث ها در خصوص تغییر و تکامل رو به رشد تابعیت مضاعف شدت گرفته است. برای مثال دولت آلمان صراحتاً برای اولین بار در سال 1998 قانونی را پیشنهاد کرد که تابعیت مضاعف را می پذیرفت. این اقدام روشی برای تشویق و تسهیل جمعیت خارجی رو به افزایش در آلمان بود، که اکثریت آنها را شهروندان تُرک تشکیل می دادند. در نهایت طرح های پیشنهادی به قدری مجادله برانگیز شد که دولت را مجبور به تعدیل آن کرده و تا حدود زیادی محدودیت هایی را در آن اعمال کردند و سر انجام این قانون در سال 1999 به تصویب رسید و تحولی بزرگ در پذیرش تابعیت مضاعف به وجود آورد.
در همان دوره شدت مجادلات مربوط به این موضوع در ایالات متحده ی آمریکا در مقایسه با سیاست آلمان چندان بحث داغی نبود. با این وصف، این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرد به طوری که مکزیک که منشاء جذب بیشترین تعداد مهاجرت به آمریکا بود، اصلاحات حقوقی مهمی را به عنوان بخشی از راهبرد طراحی شده برای بهترکردن وضعیت مهاجران مکزیکی در آمریکا تدوین کرد. در همان سال قوه ی مقننه مکزیک متمم هایی به قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی خود اضافه کرد که به شهروندانش اجازه ی کسب تابعیت در عین حفظ تابعیت مکزیک را اعطاء نمود؛ این تحول نسبت به دکترین حاکم قبلی، گام بزرگی محسوب می شد. این اقدام به خوبی در مکزیک پذیرفته شد و مورد توجه مردم مکزیک قرارگرفت. اما تعداد کمی از صاحب نظران، در ایالات متحده ی آمریکا از اینکه این قانون موجب افزایش شدید تعداد شهروندان دو تابعیتی در میانشان می شود ابراز نگرانی می کردند. به نظر می آمد در سر تا سر دنیا با افزایش غیر منتظره ی پذیرش تابعیت مضاعف از جانب کشورهای فرستنده و پذیرنده، اجرای یک پروژه ی تحقیقاتی برای بررسی حقوقی و سیاست گذاری یک موضوع ضروری باشد برای مثال، صندوق مارشال در آلمان 1 سرمایه ی یک پروژه را سخاوتمندانه تاًمین کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم بنابر توافق میان آمریکا و کشورهای اروپای غربی کمک های اقتصادی به کشورهای اروپای غربی از طریق صندوق مارشال انجام می شود که آلمان فیزیکی یکی از این دریافت کنندگان کمک های نقدی آمریکا از طریق صندوق مارشال آلمان بود.
به منظور تسهیل آگاهی بخشی نسبت به ابعاد سیاسی و اجتماعی این مباحث، پروژه ی بررسی تابعیت مضاعف، طی دو سال منجر به برگزاری کنفرانس هایی در هر یک از چهار کشور آمریکا، مکزیک، آلمان و ترکیه شد. در این نشست ها نویسندگان، مقالات و پیش نویس کارهای تحقیقاتی خود را ارائه کرده و با گروه های دیگر به بحث گذاشتند. در هر یک از این کنفرانس ها مطالب و ایده های مقامات عمومی، صاحب نظران و مفسران شنیده شد و کمک بزرگی به پیشبرد بحث تابعیت مضاعف کردند که دیدگاه های آنان در این پژوهش منعکس شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین دراین زمینه در خارج از کشور تحقیقات حقوقی محدودی به زبان لاتین انجام شده که با توجه به روند روز افزون رشد و توسعه این پدیده و جنبه های مثبت و منفی آن برای کشور مبدا و مقصد مهاجرت و تبعاً اهمیت روز افزون این موضوع از حیث منافع ملی کشورهای میزبان و نیز حقوق بشر این دسته از شهروندان ، کافی به نظر نمی رسد. در داخل کشور تاکنون تحقیقات جامعی که نتیجه آن به صورت مکتوب در دسترس عموم قرار گرفته باشد صورت نگرفته ولی با توجه به کسب تابعیت اتباع خارجه مقیم ایران و بالعکس و کسب تابعیت کشورمان از طریق ازدواج برای اتباع بیگانه، لازم است این موضوع با جدیت بیشتری در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تجربیات حقوقی سایر کشورهای مهاجرپذیر در این زمینه کمک شایانی می تواند به کشور ما نیز بنماید.
مطالعات مربوط به بحث تابعیت در طی دهه ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت اما در پژوهش پیش رو سعی شده که جزئیات بیشتری از این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به تحقیقات انجام گرفته در گذشته متفاوت باشد به همین دلیل در زمینه های خاصی در ارتباط با تابعیت مضاعف 2 یا چند تابعیتی 3 تمرکز داریم.
برخی از تحقیقاتی که قبلاً در این زمینه انجام شده از شواهد تجربی کمی، برای حمایت از فرضیه هایشان استفاده کرده اند یعنی فرضیه هایی درباره ی پیامد های تابعیت مضاعف، چه مطلوب و چه نا مطلوب؛ مثلاً خدمت سربازی یا اعمال حقوقی آن، اما فکر می کنیم با توجه به عملکرد کشورها در این زمینه امکان تشریح مفصل تر جنبه های بحث تــابعیت وجود دارد. پس بــرای انجام پژوهش حاضر فراتـر از تئوری یا
__________________________________________
2) تابعیت مضاعف (کسب تابعیت دوکشور) Dual Natianality
3)چند تابعیتی (کسب تابعیت بیش ازدو کشور ) Multiple Natiamality
فلسفه گام برداشته ایم هر چند برای اینکه بتوانیم نگاهی منظم تر به موضوعات عملی که شهروندان دارای تابعیت مضاعف در سرتاسر جهان ایجاد کرده اند بنماییم، آنها را به طور کامل کنار نگذاشته ایم. در این پژوهش تعداد معدودی از موضوعات سیاست گذاری نیز به منظور انجام بررسی تطبیقی بهتر مد نظر قرار گرفته اند مانند قوانینی که موضوع خدمت سربازی، معاضدت قضایی، همکاری دیپلماتیک، حقوق سیاسی، سلب تابعیت و نیز موضوعات ارادی مربوط به تابعیت مضاعف را مورد شناسایی قرار داده اند.
بخش بعدی تحقیق حاضر، نگاه متمرکزی بر رویه ی ملی و منطقه ای دولت ها راجع به تابعیت مضاعف دارد. باید توجه داشت که پژوهش حاضر تحولات حقوقی مربوط به تابعیت مضاعف تا اواخر سال 2000 را پوشش داده و از آن پس تا کنون از ادبیات حقوقی استفاده نشده است.
شروع این تحقیق، راجع به موضوعات بنیادی و اساسی است، روند های موجود در عرصه ی تابعیت مضاعف را بررسی کرده و به این موضوع که جامعه ی جهانی چگونه به مرحله ی فعلی رسیده می پردازد و پیشنهاداتی برای تحولات آینده ارائه می دهد.بخش بعدی به ادبیات موجود در خصوص تابعیت مضاعف می پردازد تا بتواند فرضیه های دور بردتری را ارائه دهد، از جمله این فرضیه ها اینکه عصر فرا تابعیت گرائی سر رسیده است.

طرح مسئله:
هرچند تابعیت مضاعف پدیده ای نو ظهورنیست لیکن امروزه با تسهیل رفت و آمد،دسترسی آسان به اطلاعات و ازدواج اتباع کشورها با یکدیگر،سفرهای تحصیلی،موج پناهندگی ،فرار مغزها ،مهاجرت برای کار یا رفاه بیشترو….و ارتباط متقابل فزاینده ی جامعه جهانی و فناوری های جدید،تجارت بین المللی و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی و…. با گسترش پدیده مهاجرت و رشد تابعیت مضاعف در بسیاری از کشورها مواجه ایم.این موضوع برای کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر تبدیل به یک موضوع مطرح در سطح ملی و پدیده ای رایج شده که مقررات خاص خود را طلب کرده است. پژوهش حاضر به زمینه ی شرایط و رویه های سیستماتیک جدید پرداخته تا بتوان ارزیابی جامع تری راجع به وضعیت و قوانین ناظر بر حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر رویه و قانون ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان و ترکیه و چند کشور منتخب دیگر انجام شود و راهکارهایی برای مدیریت حقوقی صحیح امور مربوط به این شهروندان جهت کاهش مشکلات آنان ارائه دهد.
اهمیت موضوع:
ظهور فرایند شهروندانی که دارای تابعیت مضاعف و حتی چندگانه هستند اخیراً منجر به بحث های عمومی حقوقی راجع به مسایل عملی متعدد ناشی از این پدیده شده است .از آنجا که تابعیت منشا حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است از یک طرف ، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند هم غیر عادلانه و هم به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید و خصوصاً اگر فرد بتواند در بحث انجام خدمت وظیفه ، مشاغل مهم کشوری و لشگری را در هر دو کشور احراز کند،مشکلاتی بوجود می آید. بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف که یک رابطه متقابل بین فرد و دولت است ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید، اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد ( مثلاً موضوع در یک دعوای بین المللی که منجر به پیدایش تقلب به قانون و امکان سواستفاده تبعه از قانون کشورها می شود.) علاوه بر این چون پدیده تابعیت مضاعف مرزهای جغرافیایی کشورها را در نوردیده ، برخلاف گذشته تا حدود زیادی مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. ایران بعنوان یکی از کشورهایی که پناهنده پذیر است و از طرفی هم یکی از کشورهای مهاجرفرست دنیا می باشد که حدود 5 میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور می باشندو به همین دلیل با مزایا و مضرات پدیده دو تابعیتی روبرواست.( ایران پدیده تابعیت مضاعف را نپذیرفته اما در قانون تصریح نشده و قانون ساکت است و باید قانونگذار به این مسئله بپردازد که مشکلاتی هم چون جریان خاوری که دارای پست مهمی بود به افراد دو تابعیتی داده نشود.)( ایران تسهیلات زیادی برای اتباع بیگانه که با اتباع ایرانی ازدواج می کنند اعطا می نماید.) بنابر برآوردهای سازمان ملل امروزه بیش از 185 میلیون نفر خارج از سرزمین مادری خود زندگی می کنند که در حال افزایش اند و هم چنین بخاطر ارتقا سطح اقتصاد ملی کشورهای مهاجرفرست و رشد اقتصاد جهانی و عوامل دیگری که در بالا برشمردیم این پدیده بسیار بحث برانگیز شده است.
دلایل انتخاب موضوع و نوع تحقیق :
همان طور که قبلاً بیان کردیم با توجه به رشد روزافزون تابعیت مضاعف و وجود جمعیت 5 میلیون نفری ایرانیان که در خارج از کشور اقامت دارند، منجر به بروز مشکلاتی هم برای این افراد و هم برای دولت پذیرنده و دولت فرستنده شده است که بررسی مسایل و مشکلات این قبیل افراد و بیان حقوق و تکالیف آنان می تواند در جهت بهبود این وضعیت تاثیر گذار باشد.هم چنین شیوه ی انجام این پژوهش بصورت کاربردی می باشد .
فرضیات و سوالات تحقیق:
دراین پژوهش 3 فرضیه را مطرح می کنیم :
1)حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف هم از لحاظ مفهومی دچار تحول به نفع افراد دارای تابعیت دوگانه شده است.
2)همکاری بین المللی میان کشورهای جهان متناسب با رشد پدیده دو و چند تابعیتی مشکل و پیچیده تر می شود.
3)مدیریت صحیح پدیده چند تابعیتی می تواند باعث ارتقا همکاری های بین المللی گردد.
که در ادامه به بررسی سوالاتی می پردازیم که بحث تابعیت مضاعف ایجاد کرده است:
1) چه حقوق و وظایفی برای شهروندان دارای تابعیت مضاعف ایجاد می شود؟
2)چگونه تابعیت مضاعف افزایش می یابد و آیا ابزارهایی برای کنترل آن وجود دارد و نگرانی ها در خصوص تابعیت مضاعف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *