……………………………………………………………..20
2-6-1-4 حقیقت نمایی………………………………………………………………………………………………………20
2-6-1-5 دوگانگی صورت و معنا………………………………………………………………………………………..21
2-6-2 نگرش معاصر………………………………………………………………………………………………………….21
2-7 فرمالیسم روسی……………………………………………………………………………………………………………22
2-8 فرمالیسم چه می‌گوید؟………………………………………………………………………………………………….23
2-9 برجسته‌سازی……………………………………………………………………………………………………………….29
2-10 اهمیت هنجارگریزی و ایجاد ادبی آن………………………………………………………………………31
2-11 هنجارگریزی به واسطه برجسته‌سازی………………………………………………………………………32
2-12 وزن و قاعده‌افزایی…………………………………………………………………………………………………33
2-13 قاعده‌کاهی……………………………………………………………………………………………………………34
2-14 عناصر شعر…………………………………………………………………………………………………………..35
2-14-1 نظام موسیقایی…………………………………………………………………………………………………..36
2-14-2 نظام زبانی………………………………………………………………………………………………………..36
2-14-3 نظام تصویرگری……………………………………………………………………………………………….37
2-14-4 نظام عاطفی و معنایی…………………………………………………………………………………………38
2-14-5 فرم ذهنی………………………………………………………………………………………………………….38
2-14-6 جهان‌بینی شاعرانه………………………………………………………………………………………………39

3- فصل سوم: زندگی‌نامه یدالله رویایی، آثار و مباحثی پیرامون شعر حجم
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………41
3-2 بافت اجتماعی _ سیاسی دهه‌ی سی و چهل……………………………………………………………42
3-3 بافت ادبی _ هنری دهه‌ی چهل و مهم‌ترین رویدادهای ادبی آن………………………………..44
3-4 زندگی و آثار یدالله رویایی…………………………………………………………………………………..45
3-4-1 آثار منظوم…………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1-1 بر جاده‌های تهی……………………………………………………………………………………….48
3-4-1-2 شعرهای دریایی………………………………………………………………………………………49
3-4-1-3 دلتنگی‌ها……………………………………………………………………………………………….50
3-4-1-4 از دوستت دارم………………………………………………………………………………………51
3-4-1-5 لبریخته‌ها……………………………………………………………………………………………..52
3-4-1-6 هفتاد سنگ قبر، منِ گذشته امضا، در جستجوی آن لغت تنها………………………53
3-4-2 آثار منثور…………………………………………………………………………………………………56
3-4-2-1 هلاک عقل به وقت اندیشیدن، یا «از نیما تا شعر حجم»…………………………….56
3-4-2-2 از سکوی سرخ، یا «مسائل شعر»……………………………………………………………56
3-4-2-3 عبارت از چیست؟، یا «از سکوی سرخ2»……………………………………………….57
3-4-2-4 چهره پنهان حرف………………………………………………………………………………..57
3-5 دیدگاه منتقدان و یدالله رویایی در مورد شعر حجم………………………………………….57
3-6 دلایل شکل‌گیری شعر حجم………………………………………………………………………….66
3-7 فرمالیسم و شعر حجم…………………………………………………………………………………70
3-8 بافت زبانی شعر حجم………………………………………………………………………………….74
3-9 خلق واقعیت در اقتدار زبان…………………………………………………………………………..75
4- فصل چهارم: تحلیل داده‌های اشعار رویایی
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..78
4-2 فرم در شعر حجم………………………………………………………………………………………79
4-3 اصطلاح حجم‌گرایی، سرآغاز و وجه تسمیه آن………………………………………………79
4-4 زمینه‌ها و عوامل پیدایش جریان شعر نو و شعر حجم‌گرا…………………………………80
4-5 مانیفست شعر حجم……………………………………………………………………………………80
4-6 دو صورتِ تفکر در مطالعه اشعار رویایی…………………………………………………….81
4-7 ویژگی‌های شعر موج نو و حجم‌گرا……………………………………………………………..82
4-7-1 کشف روابط و مناسبات جدید………………………………………………………………..82
4-7-2 استفاده از زبان پیچیده و مبهم………………………………………………………………….83
4-7-3 گریز از وزن و قافیه و گرایش به زبان نثر………………………………………………….83
4-7-4 هنجارگریزی نحوی………………………………………………………………………………..84
4-7-5 تعهد گریزی و فردگرایی…………………………………………………………………………85
4-7-6 بی‌توجهی به عنصر اندیشه، معنی و محتوا…………………………………………………85
4-8 آثار یدالله رویایی و سامان آن در دو بخش…………………………………………………….87
4-9 سطربندی………………………………………………………………………………………………….87
4-10 استفاده‌ی خاص از فعل، با توجه به وضعیت فرمی شعر…………………………….
…92
4-11 بهره بردن از حروف اضافه………………………………………………………………………95
4-12 بهره‌گیری از واژه‌ها در خدمت فرم…………………………………………………………..98
4-13 آشنایی زدایی در نحو (هنجارگریزی دستوری)………………………………………….99
4-14 فرم شرطی…………………………………………………………………………………………..102
4-15 آشنایی زدایی در فرم نوشتار………………………………………………………………….104
4-16 تکرار و گردش در زبان……………………………………………………………………….106
4-17 نثر در خدمت فرم…………………………………………………………………………………………..109
4-18 شکستن ساختار کنایه‌ها و ضرب المثل‌ها………………………………………………………….110
4-19 سوالات و تردیدهای شاعرانه…………………………………………………………………………..112
4-20 تضاد آگاهانه…………………………………………………………………………………………………114
4-21 تصاویر سوررئال…………………………………………………………………………………………..115
4-22 موسیقی فرم‌گرا…………………………………………………………………………………………….116
4-23 آشنایی زدایی در موسیقی شعر……………………………………………………………………….117
4-24 بهره بردن از شطحیات………………………………………………………………………………….119
4-25 قرار گرفتن یک واژه به عنوان هسته‌ی مرکزی………………………………………………..120
4-26 آشنایی زدایی در زاویه‌ی دید………………………………………………………………………..121
4-27 ایجاز………………………………………………………………………………………………………..122
4-28 بهره‌گیری از لغات متروک…………………………………………………………………………..122
4-29 استفاده از صنعت قلب……………………………………………………………………………….124
4-30 هفتاد سنگ قبر………………………………………………………………………………………..124
4-31 خلق فرم آگاهانه……………………………………………………………………………………..128
4-32 بهره از لغات عربی و رسیدن به فرمی تازه………………………………………………….129
4-33 اشعار نثرگونه………………………………………………………………………………………..132
4-34 شعر تصویری………………………………………………………………………………………..134

5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….139
5-2 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *