هزینه حقوق صاحبان سهام، مفهوم حاکمیت شرکتی

رکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز میشود که درنهایت به افزایش ثروت میانجامد (شهریاری،1386).دلیل دیگر پرداختن به موضوع حاکمیت... دنباله مطلب

مقاله مراکز درمانی در ایران، تاریخچه مراکز درمانی

طب اطفال به صورت مجزا از علم طب به طور واضح در قرن نوزدهم در لندن در بیمارستان کودکان در خیابان اورماند در سال 1852 شکل گرفته است. این بیمارستان از قدیمی ترین بیمارستان های اطفال در... دنباله مطلب

مقاله مفاهیم توسعه پایدار، پیشرفت تکنولوژی

گذشته از روش های درمانی مختلف که برای این بیماری طاقت فرسا بکاربرده می شوند بناکردن مکان هایی برای گردهمایی کودکان دچار این درد مشترک و کمک به آن هادر پذیرفتن این بیماری بعنوان یک... دنباله مطلب

مقاله سرطان در کودکان، ارتباط با طبیعت

نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیطهایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از جرائم

ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی، فقهای شورای نگهبان

الف- جرم و ماهیت آندر حقوق اسلامی ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهی الهی است؛ ولی در حقوق جزاء، جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده ، تعریف شده است . علمای حقوق جرم... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات

کشف جرایم به وسیله تعیین هویت «تن پیمایی جنایی» عکاسی، انگشت نگاری، کشف جرایم به وسیله آثار و بقایای انسانی (دندان شناسی جنایی، آثار پا، ناخن شناسی جنایی، موها، الیاف موجود در صحنه)... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه سوء استفاده از اختیارات، دیوان عدالت اداری

3 – استقلال قاضییکی از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، کارشناسی ارشد

قضاوت نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت فوق العاده، صلح طلبی، عشق به حقیقت جویی، اشتیاق روشن فکرانه به دست گیری از افتادگان و درمانِ قربانیانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به این مقصود... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری، استقلال و بیطرفی

5- استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی .مبحث اول : آسیب شناسی قوانین قانون مهمترین منبع علم حقوق عرفی است و سایر منابع حقوق از اهمیت کمتری برخوردار هستند .انتظام هر جامعه ای به قانون آن بستگی... دنباله مطلب