بررسی ذینفعان چیه و چیجوری باید اون رو انجام داد؟ 

 

بی حضور ذینفعان، هیچ پروژه ای واسه مدیریت وجود نداره. ذینفعان همه طرفای دارای منفعت در پروژه ان: افرادی که در پروژه تأثیرگذارند و افرادی که از اون اثر قبول می کنن. ذینفعان می تونن افرادی از سطوح بالای مدیریتی باشن. سطوحی که شامل مشاغلی بالاتر از کارهای روزمرهه، افرادی مثل مدیر عامل شرکت، رئیس دانشگاه یا بنیان گذار آژانس شما. حتی ممکنه ذینفعان افرادی باشن که مرتبا با اونا کار نمی کنین مثل مردم عادی جامعه، ساکنان نزدیک محل پروژه ساخت وساز و البته، افرادی که رابطه نزدیکی با پروژه دارن، مشتری هایی کلیدی، رابطا، مدیران و اعضای تیم هم ذینفع حساب می شن.

پس وقتی پروژه ای رو شروع می کنین، بررسی ذینفعان کاری ضروریه. این کار به مدیران پروژه و مدیران طرح کمک می کنه تا ذینفعان اصلی هر ناحیه رو به سرعت شناسایی کنن. بدونن هر کدوم به چه اطلاعاتی نیاز دارن، باید از چه روش ای واسه آگاهی رسانی بهره ببرن، چه زمانی باید این کار رو بکننن و غیره.

در این مقاله درباره بررسی و نگاشت ذینفعان مطالبی رو توضیح میدیم، اینکه چیجوری می تونین مشخص کنین که هر کدوم از عناصر پروژه به کدوم ذینفع مربوط می شه و در آخر بهترین چیدمان پروژه و ذینفعان واسه کسب نتایج عالی چیه.

 

بررسی ذینفعان چیه و نگاشت ذینفعان به چه معناست؟

واسه راضی نگه داشتن ذینفعان پروژه، اول باید اونا رو شناسایی کنین و بدونین که هر کدوم به چه نوع اطلاعاتی و در چه زمانی نیاز دارن. مهمه که پیش از شروع پروژه ذینفعان تون رو بشناسید و طبق میزان مشارکت، سرمایه گذاری پولی و عاطفی و بقیه معیارهای مربوط به پروژه، اونا رو بررسی و نگاشت شون رو رسم کنین.

بررسی ذینفعان باید با جلسات طوفان فکری به وسیله گروه پروژه و در صورت تمایل، رهبری ارشد شرکت شروع شه. این جور می تونین همه افرادی رو که هنگام کار روی پروژه یا پس از اجرا، درگیر اون می شن شناسایی کنین. وقتی که گروه بزرگ تری از ذینفعان شناسایی شدن می تونین اونا رو طبق میزان سهم و مشارکت شون روی یک نمودار شبکه ای آسون منظم کنین.

نگاشت ذینفعان به معنای نمایش جدا سازی وتحلیل ذینفعان به شکل تصویریه، به بیان دیگر منظم افراد با توجه به معیارهای کلیدی ای که طبق اون باید مدیریت شون کنین. معیارهایی مثل منافع، تأثیرپذیری، نفع پولی، نفع عاطفی و بعضی از معیارهای فرعی که اون قدر مهم هستن که در نظر گرفته شن. این کار رو میشه روی صفحه شطرنجی یا نرم افزار صفحه وسعت انجام داد.

کی ذینفعه؟ هرکی که منفعت مشخصی در پروژه داره

فرض کنین در آژانس بازاریابی کار می کنین و شرکت تون شما رو واسه کار روی پروژه ای در مورد ی تکنولوژی آژانس انتخاب می کنه. این پروژه درباره به روزرسانی یکی از نرم افزارهای محبوب تولیدی شرکته و شامل چند مرحله کار می شه که در کل بیشتر از شش ماه طول می کشه. چند دسته از ذینفعانی که ممکنه در این مثال داشته باشین از این قراره:

خارجی

مشتری، شامل تیم اصلی مشتریان، مدیران شون و سرپرست بخش اونا. به طور عادی یک یا دو ذینفع به عنوان رابط از طرف تیم مشتری انتخاب می شه.

داخلی

رهبران رده بالای آژانس شما، مدیر حمل ونقل، قسمت حسابداری و اعضای تیم اجرایی. همه کسائی که مسئول اجرای مؤثر و سودده پروژه هستن.

داخلی/تیم پروژه

تیمی که در آژانس شما، مسئول کار روی این پروژه. افرادی مثل مدیر خدمات، مدیر تولید (در صورت نیاز)، مدیر پروژه و بقیه منابع انسانی مثل طراحان، طراحان تجربه کاربری، پیشرفت دهندها، کپی رایترها و هر فرد دیگری که مهارتای مورد نیاز رو واسه موفقیت پروژه داراس.

بقیه افراد

این دسته شامل افرادیه مثل جامعه ی پیشرفت دهندها، گسترش دهندگان تکنولوژی، افراد تأثیرگذار در بخش ی تکنولوژی و حتی کاربران پایانی که منتظر به روزرسانی این نرم افزار هستن و به احتمال زیاد از اون استفاده می کنن.

شخصیتای عادی ذینفعان چیه و چیجوری نگاشت اونا رو رسم کنین؟

بعد از اینکه فهرست همه ذینفعان ممکن رو نوشتید، باید نگاهی به نقشای افراد ذینفع بندازین تا بتونین به درستی نگاشت ذینفعان رو رسم کنین. در هر پروژه، شکلای مختلف مشخصی از ذینفعان مشارکت دارن که نقشای معینی رو انجام میدن.

این نقشا شامل این موارده:

حمایت کننده اجرایی

طبق تعریف دانشگاه کورنل، حمایت کننده اجرایی مدیریه که مسئول اصلی تخصیص مطمئن اختیارات و منابع پروژه به حساب میاد. طبق این تعریف، حمایت کننده اجرایی اهداف پروژه رو تأیید می کنه، از فعالیتای اصلی پروژه مطلعه و تصمیم گیرنده پایانی حساب می شه. در مثال ما، این فرد ممکنه معاون بازاریابی و یا پیشرفت در شرکت مشتری باشه. در بیشتر موارد آژانس شما با این افراد دوستی نداره اما پذیرش ایجاد تغییرات و تأیید پایانی هر مرحله به دست این افراد انجام می شه.

حمایت کننده پروژه

این ذینفع در موارد جزئی تر وارد نمی شه. حمایت کننده پروژه پیشرفت کارا رو در مراحل پایانی دنبال می کنه و بر کار مدیر پروژه نظارت داره.

خارجی

بعضی از ذینفعان رابطه مستقیمی با خود پروژه ندارن. ممکنه این افراد سهام داران شرکت، پیمانکاران، گروه های ناظر و غیره باشن. به طور عادی این ذینفعان نیاز به اطلاعات کمی دارن اما باید حس کنن حرف شون شنیده می شه.

داخلی

این دسته شامل افرادی مثل: مدیریت آژانس و مدیریت مشتری، منابع انسانی هر دو طرف (که ممکنه در طول پروژه از اونا خواسته نیروی بیشتری شه)، افراد قسمت فناوری اطلاعات و پیشرفت دهندها واسه ایجاد پروژه.

شروع بررسی ذینفعان

وقتی که همه ذینفعان مربوط به پروژه رو شناختید، می تونین طبق معیارها نسبت به بررسی و نگاشت اونا اقدامات تون رو شروع کنین. اینجا خیلی مهمه که سؤالای درستی بپرسید و تا حد امکان در آزمایش ذینفعان و نیازای شون صادق باشین. عوامل مهم زیر رو باید در نظر داشته باشین:

۱. کدوم یک از ذینفعان بیشترین اثر رو بر پروژه دارن؟ بیشتر این افراد در طرف مشتری هستن: معمولا تیم پروژه اونا، حمایت کننده پروژه و حمایت کننده اجرایی.

۲. کدوم یک از ذینفعان بیشترین اثر رو از پروژه قبول می کنن؟ این افراد ممکنه از گروه اول یا خارج اون باشن. مثلا در پروژه ساخت وساز، افراد همسایه، فعالان محیط زیست و ساکنان آینده ساختمان رو میشه در این گروه قرار داد.

۳. با افرادی که ذینفع حساب نمی شن چیجوری باید خورد؟ مثلا، در پروژه نرم افزار، شاید مدیرانی خارج از تیم نرم افزار باشن که در قسمت خودشون رهبران مهمی هستن و باید از بعضی مسائل خبردار شن. این افراد باید اطلاعات کمی از روند اجرای پروژه داشته باشن چون توانایی ایجاد مشکل و اخلال در روند کارا رو دارن.

۴. کی منابع رو کنترل می کنه؟ این دسته از ذینفعان در طرف مشتری هستن. می تونن در بعضی مواقع در طرف آژانس هم باشن مثل زمانی که باید خواسته تغییر وسعت یا بودجه بدین یا در بخش ی خاصی نیاز به منابع تخصیص یافته ی بیشتری دارین.

۵. انگیزها و منافع اصلی ذینفعان چیه؟ هنگامی که نیروهای تشویق کننده ی ذینفعان رو بررسی می کنین این موارد رو در نظر داشته باشین:

 • کی نفع/سهم پولی داره؟
 • کی نفع عاطفی داره؟ (این موضوع رو دست کم نگیرید. اگه این پروژه واسه فردی محبوب باشه، خوشحال نگه داشتن و در جریان قرار دادن اون ضروریه.)
 • مهم ترین انگیزهای هر ذینفع چیه؟
 • چه کسائی بزرگ ترین حمایت کننده هستن؟
 • چه کسائی بزرگ ترین منفی بافان هستن؟

شروع بررسی و نگاشت ذینفعان

پس از اینکه تمرین بالا رو انجام دادین، اطلاعات کافی واسه شروع بررسی ذینفعان اصلی و تعیین جایگاه اونا در نگاشت یا ماتریس رو دارین.

ویویان کلوسترمن (Vivian Kloosterman) مدیر عامل یک شرکت مهندسی مشاور محیط زیست و مؤسس مدرسه ی کسب وکار آنلاین «پیشرفت حرفه ای همیشگی» است. این مدرسه در مورد ی مدیریت و بررسی ذینفعان درسای خیلی ارائه می کنه. کلوسترمن می گه: «استفاده از ماتریسی که ذینفعان رو طبق اثر و منافع شون نگاشت می کنه، به شما این امکان رو می ده که تصویری روشن از میزان مشارکت هر ذینفع داشته باشین. این ماتریس نوع تعهد شما به اونا رو هم نشون می ده و به کمک اون درکی از چیزی که به ذینفعان انگیزه می ده و چگونگی قانع کردن اونا رو به دست میارید.»

کلوسترمن واسه نگاشت مشتریان، ماتریسی آسون و کاربردی پیشنهاد می کنه.

حالا می تونین اهمیت نسبی و نیازای هر ذینفع رو به شکل تصویری ثبت کنین. کار رو با اضافه کردن نام ذینفعان به ماتریس شروع کنین و اسامی رو در جای مناسب شون بنویسین. مثلا فرد طرف مشتری رو که در بالا اشاره کردیم، (همون فرد که در قسمت تحت مدیریت خودش، فردی برجسته بود و نظراتش بر روند اجرای پروژه اثر داشت) میشه در ربع «مطلع از همه چیز» قرار داد، چون وگرنه احتمال ایجاد اخلال از طرف اون هست؛ با وجود اونکه واقعا این فرد عضو تیم نیس.

هنگام پُر کردن ماتریس می تونین از رنگای مختلفی واسه نوشتن ناما استفاده کنین. اگه میدونید که یکی از آدما تیم مشتری، موافق مؤلفه ای از پروژه نیس، شاید بد نباشه اسمش رو با رنگ قرمز بنویسین. با رنگی نوشتن اسم یک ذینفع، افراد آژانس متوجه می شن که پیامایی واسه اون فرستاده می شه نیازمند توضیحات بیشتریه یا با تناوب بیشتری باید ارسال شه. اگه بتونین اون و پیام هاش رو به درستی مدیریت کنین، شاید تبدیل به حمایت کننده بزرگ شما شه و بتونین رنگ اسمش رو به سبز تغییر بدین.

امتیازات بررسی و نگاشت ذینفعان

هنگامی که از نظر و اثر قدرتمندترین ذینفعان تون واسه پیشرفت استفاده می کنین، احتمال موفقیت پروژه بیشتر می شه. مهم تر از همه اینه که، زمان و منابع باارزش تون رو از راه ارتباطات غیرضروری هدر نمی بدین.

علاوه بر اون، ذینفعان کلیدی یعنی اونایی که بیشترین قدرت و اثر رو دارن، می تونن به شما کمک کنن تا منابع مورد نیازتون رو به دست بیارین، خواستهای مربوط به منابع یا زمان رو اولویت بندی کنین و مشکلات احتمالی رو از بین وردارین.

پس شناخت و مدیریت این دسته از ذینفعانی که اولویت بالایی دارن، خیلی مهمه. بررسی ذینفعان و ماتریسی که شروع به کشیدن اون کردین به شما و تیم تون کمک می کنه تا ببینین چه کسائی نیاز به مدیریت دارن و این مدیریت از چه طریقی باید انجام شه تا بهترین نتیجه واسه پروژه اتفاق بیفته.

کلوسترمن می گه: «حتما از اثر ذینفعان و تغییرات این اثر در طول پروژه آگاه باشین.» هر چیزی رو که در اول پروژه رسم می کنین، درباره همون زمونه، ماتریس ذینفعان باید حتما پویا و زنده باشه. «از تغییراتی که اتفاق میفته آگاه باشین تا آگاهی رسانیا و میزان تعهد رو متناسب با اون تغییر بدین.»

هرکسی باید چه چیزی رو در چه زمانی بدونه؟

بعد از اینکه ذینفعان تون رو شناختید و میزان تأثیرگذاری، منافع و تعهد اونا رو دونستید می تونین تهیه ی طرح آگاهی رسانی ذینفعان رو شروع کنین. با چهارخانه ای آسون شروع کنین. ذینفعان رو منظم کنین و شکلای مختلف آگاهی رسانیای مورد انتظار و نیازشون رو بنویسین. یک طرح آسون مثلا:

قالب آماده طرح رابطه ذینفعان

چهارخانها به طور همیشگی بازبینی می شه و قسمتای پیشرفت، بودجه و وظایف بعدی باید به شکل روزانه، هفتگی یا ماهانه به روزرسانی شن.

می تونین این طرح رو از راه ذخیره روی فضای اشتراکی با مشتری هاتون به اشتراک بذارین. می تونین از وسایل خودکار استفاده کنین تا آخرین به روزرسانیا رو با تناوب مناسب و واسه افراد مناسب، ایمیل کنه. می تونین به شکل هفتگی از راه ایمیل شخصی مدیر پروژه، گزارشی واسه مشتری هاتون بفرستید. ذینفعان داخلی شما می خوان که از ساعات پیش بینی شده ی طرح، ساعات مصرف شده و ساعات باقی مونده گزارشی داشته باشن.

بعضی از ذینفعان (مثل مدیران اجرایی) نیاز به رابطه رسمی تر و با تکرار کمتر دارن. شاید این دسته از ذینفعان ارائه ماهانه ی گزارشی با قالب پاورپوینت رو ترجیح بدن. ارائه باید گزارشی از وضعیت پروژه، مطالب مهم و آخرین مطالب منتشر شده، اطلاعات و بازخوردهای دریافت شده تا اون زمان و مثل این موارد باشه.

برگرفته از: smartsheet.com


بررسی حقوقی پرونده آزار جنسی علم آموزان به وسیله مربی پرورشی “

 

این روزها خبری در شبکه های مجازی بین کاربران اجتماعی دست به دست می شه که موجبات تأسف اقشار مختلف مردم رو فراهم کرده؛ بدین توضیح که مربی پرورشی یکی از دبیرستانای معروف غرب تهران با نمایش دادن فیلمای غیراخلاقی واسه نوجوانان نابالغ دبیرستان نامبرده، اونا رو به طرف ارتکاب اعمال منافی عفت جهت داده. هنوز از جزئیات این موضوع و کم و کیف جرم یا جرمای اجرایی آگاهی دقیقی در دست نیس و شک نداشته باشین نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در مراجع قانونی ذی صلاحه. طبیعتا ارائه نظر کارشناسانه باید بعد از تموم شدن تحقیقات و کشف صحت و سقم جرایم انتسابی و ابعاد حقوقی مختلف اون صورت پذیرد؛ اما بد نیس واسه اگاهی عموم از قوانین و مسائل حقوقی در رابطه، جرم اتفاق یافته رو در حد اتهاما و ادعاهای طرح شده بررسی کرد.

تولید، پخش، افزایش و دارندگان آثار سمعی و چشمی غیرمجاز

به نقل از بعضی سایتای خبری غیررسمی، مربی پرورشی به دفعات اقدام به نمایش فیلمای غیراخلاقی واسه علم آموزان مدرسه کرده و حتی بعضی عنوان کردن که اون فیلمای نامبرده رو بین علم آموزان پخش کرده. در این مورد میشه به ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای و ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و چشمی فعالیتای غیر مجاز نشون میده (پذیرفته شده سال ۱۳۸۶) دلیل کرد. بند الف و ب ماده ۳ قانون اخیرالذکر مقرر می داره: عوامل تولید، پخش، افزایش و دارندگان آثار سمعی و چشمی غیرمجاز به توضیح زیر محکوم می شن:

 • عوامل اصلی افزایش، تولید، پخش و دارندگان آثار سمعی و چشمی مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط لوازم مربوطه و یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه ی نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط لوازم مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شن.
 • تهیه و پخش و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتا و لوحای فشرده ی شو و نمایشای بی ارزش اگه از مصادیق افساد فی الارض نباشن در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه ی لوازم مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شن.

رسیدگی به جرم موصوف برابر ماده ۱۱ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلابه و تشخیص مستهجن یا بی ارزش بودن فیلمای نشون داده شده (که باعث فرق در میزان مجازات انجام دهنده می شه) با قاضی مربوطهه.

تکرار جرم

همونجوریکه از متن ماده اخیرالذکر برمیاد مجازاتای مقرر در این قانون با هم قابل جمع هستن، بدین معنا که مثلا شخصی که واسه بار اول اقدام به ارتکاب این جرم در مورد آثار مستهجن کرده باشه؛ به یک تا سه سال حبس و هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی و ضبط لوازم مربوطه به شکل توأما محکوم میشه.

افساد فی الارض

افساد فی الارض که مجازات اعدام رو به دنبال داره، جرمیه که وابسته به گرفتن قاضی رسیدگی کنندهه و قاضی باید گسترش ی وسیع فساد و فحشا رو در این مورد گرفتن کنه. اما به نظر می رسه اگه جرم اجرایی فقط در مدرسه ی نامبرده اتفاق افتاده باشه و تعداد شکات در همین حد بمونه، جرم افساد فی الارض قابل گرفتن نیس.

بعضی منابع خبری حکایت از زمینه سازی مربی پرورشی واسه انجام اعمال منافی عفت به وسیله نوجوانان مدرسه حکایت می کنه؛ بدین توضیح که اون ایجاد کننده ارتکاب جرایم «لواط» یا «تفخیذ» و همجنس گرایی و انحرافات جنسی بین علم آموزان مدرسه شده. میشه این اقدام مربی پرورشی رو در فرض اثبات با جرم «قَوادی» در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده ۱۳۹۲ برابری داد که مقرر می داره: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر واسه زنا یا لواطه.

قوادی از حدود شرعی و مجازات اون ۷۵ ضربه شلاقه. اما در این مورد ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر مقرر می داره: کسی که دو یا چند نابالغ رو واسه زنا یا لواط بهم برسونه مستوجب حد نیس لکن به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شه. با توجه به اینکه دانش آموزا مدرسه نابالغ بودن؛ به فرض گرفتن و اثبات این جرم مجازات گذشته اعمال می شه.

در این نوشته عبارت «به فرض گرفتن و اثبات» به خاطر این به کاربرده شده که جرایم احتمالیِ اشاره شده باید به وسیله قاضی صالح مورد گرفتن قرار گیرند. چون همونطور که در اول این نوشته اشاره شد از جزئیات دقیق این موضوع اطلاعی در دست نیس و بررسی حاضر فقط به بیان احتمالات می پردازه.

افزون بر اون صدق یا نبود صدق عنوان «قوادی» بر این اقدام مربی پرورشی محل سؤاله چراکه قانونگذار در تعریف اون از عبارت «به هم رساندن» استفاده کرده و باتوجه به اینکه علم آموزان مدرسه همدیگه رو از قبل می شناختند و هم کلاس بودن، تشخیص اینکه عنوان «به هم رساندن» در این مورد صدق می کنه یا نه؟ با قاضی رسیدگی کنندهه.

بعضی از منابع غیررسمی، ادعای تجاوز مربی پرورشی به نوجوانان رو هم طرح کردن؛ فارغ از اینکه این اتهام باید ثابت شه و هنوز در حد یک ادعا و اتهامه، باید گفت در صورت صحت اون، انجام دهنده بسته به مورد به مجازات لواط یا تفخیذ محکوم می شه. در صورتی که این تجاوز ادعایی به عنف ( با توسل به زور) یا اکراه (بر خلاف میل دانش آموزا) اتفاق افتاده باشه، انجام دهنده به اعدام محکوم می شه، وگرنه به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشه.

تعدد جرم

نکته ی دیگری که در مورد این موضوع دارای اهمیته شناخت «تعدد جرم» است، به این صورت که فارغ از اینکه کدوم یک از اتهامای انتسابی اثبات و گرفتن شن، یا اتهامات دیگری بر دایره ی این جرایم اضافه بشه یا نه احتمال اینکه مربی پرورشی با مقررات تعدد، مورد محاکمه بگیره بسیاره چون که در حد اخبار منتشر شده، اتفاق بیشتر از دو نوع جرم محتمله و بعضی از جرایم ممکنه دارای عناوین مجرمانه ی زیاد باشن.

اگه جرایم انتسابی مربی پرورشی مشمول تعدد باشن یا شکلای مختلف مختلفی داشته باشن، طبق مورد (بر مبنای اینکه جرمای موصوف حدی هستن یا تعزیری یا هر دو) ممکنه برابر قوانین به مجازات بیشترین محکوم شن یا مجازاتا با همدیگه جمع شده و کامل اعمال شن، یا اینکه به مجازات بیشترین حد ی نصف اونا محکوم شن.

در آخر اشاره این نکته ضروریه که رسیدگی به جرایم این چنینی که ابعاد رسانه ای و فرارسانه ای پیدا می کنن نیازمند دقت عمل و تیزبینی بیشتریه و نباید دچار جوزدگی قضایی شد. بهتره همه پروندها سیر طبیعی و قانونی خود رو طی کنن و قاضی محترم با رعایت اصول حقوقی و عدالت و با سعه ی بالا به تعیین مجازات متهم بده و از حقوق متهم و هر کدوم از شاکیان پاسداری کنه.
بررسی تکنیکال چیه و چه کاربردی در سرمایه گذاری داره؟ 

 

بیشتر افراد از ریاضیات و آمار می ترسن اما چه بخواهید و چه نخواهید آمار و ریاضی بخش مهمی از فعالیتای بازار سهام رو تشکیل میدن. بررسی تکنیکال راهکاریه که به کمک شما میاد. عده ی زیادی از کارشناسان از بررسی تکنیکال استفاده می کنن. در نگاه اول بررسی تکنیکال پیچیده به نظر می رسه و سرمایه گذاران فکر می کنن که از اون سر درنمی بیارن. اما بررسی تکنیکال چیه؟ بررسی تکنیکال مطالعه و بررسی الگوها و نمودارهایی از روند بازاره که شرایط سهام رو واسه سرمایه گذار مشخص می کنه. واسه آسون تر شدن مطلب به این تعریف دقت کنین: یک روز قیمت سهم بالاست و روز دیگر ممکنه قیمت سقوط کنه، اما اگه به تغییرات قیمت در طول زمان دقت کنین، روندها و الگوهایی رو در این راه به دست میارید. مطالعه نمودارهای این الگوها و روندها رو بررسی تکنیکال می گن. وقتی بدونین بررسی تکنیکال چیه، می تونین به نقش مهم شاخصای تکنیکال پی ببرین.

قبل اینکه یاد بگیریم بررسی تکنیکال چیه و چیجوری باید از اون استفاده کرد، تعدادی از ویژگیای شاخص اونو مرور می کنیم:

تاریخ تکرار می شه

طبق بررسی تکنیکال روند قیمتا در طول زمان تکرار می شه. پس با نگاهی به نمودارهای سهام و کسب اطلاعاتی در مورد قیمت و اندازه سهام در گذشته میشه به تغییراتی که در آینده رخ میدن، پی برد. پس با این راه و روش میشه سقوط و اوج گرفتن سهام رو پیش بینی کرد.

بررسی تکنیکال در مقابل بررسی بنیادی

راه و روش بررسی تکنیکال در مطالعه نمودارهای سهام دقیقا مخالف با راه و روش بررسی بنیادیه. اگه شما تحلیلگری با راه و روش بنیادی باشین، صورتای پولی شرکت تون یعنی ترازنامها و صورتای درآمد رو واسه رشد پنهون بررسی و مطالعه می کنین. نکته ی قابل توجه دیگری که به اون توجه می کنین عواملیه که بر افزایش درآمد شرکت در آینده اثر می ذارن. مثلا شرایط کار و کاسبی جدیدی رو که در حال شکل گیریه پیگیری می کنین. فناوریای جدید هم نگران دیگر شماس. از اونجا که بررسی تکنیکال به چرخش و حرکت قیمت سهام به شکل دایره وار باور داره، در راه و روش شما نقشی نداره. اگه روند و حرکت قیمت رو روی این دایره بدونین، می تونین تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی بگیرین. واسه شناخت و باخبر شدن از الگوی قیمت جاری باید وسایل تحلیلی در اختیار داشته باشین. میانگینا، نمودارها و شاخصای مختلف شما رو در این مورد کمک می کنن.

پایه های بررسی تکنیکال چیه؟

قیمتای بازار تموم اطلاعات یک سهم رو مشخص می کنن

پیش از این عنوان شد که بررسی بنیادی به اطلاعات و مسائل پولیِ یک سهم می پردازه. اگه یک بررسی گر تکنیکال باشین، معتقدید که سرمایه گذاران همه چیز رو درباره یک سهم میدونن و از این اطلاعات واسه تصمیم گیری خرید و فروش استفاده می کنن. این اطلاعات بعدا بر قیمت و نمودار سهام اثر می ذاره. واسه همین در این نوع بررسی از الگوها و نمودارها واسه بررسی روند بازار استفاده می شه و به شاخصای بنیادی توجه نمی شه.

الگوها به تکرار تمایل دارن

یکی دیگر از فرضیات بررسی تکنیکال بر این باور استواره که روندها میل به تکرار دارن. یعنی فرض کنین نمودار سهم به شکل الگوی فرضی A-B-C تغییر می کنه. پس هر وقت به نقطه C می رسیم، قدم بعدی بازگشت به A و بعد B هستش و در آخر بازگشت دوباره به طرف Cه. این الگو بی تغییر و شکست، درزمان زمان تکرار می شه. طبق همین بررسیای تکنیکال میشه روند رو پیش انگار کرد و وگرنه با نگاهی بنیادی دید کلان خود رو واسه بررسی شرایط از دست میدید.

قیمت سهم از الگوهای خاص پیروی می کنه

بررسی تکنیکال سهام طبق این باور که نمودار هر سهم روند منحصربه فرد خود رو داره و قیمتا فقط طبق این روند تغییر و تغییر پیدا می کنن. هر تغییر و تحرکی در قیمت سهم تغییر بعدی رو راهنمایی می سازه. وقتی شما سنگی رو درون حوض آبی میندازین، امواج تکراری روی آب تشکیل می شه و پس از مدت زمان کمی از بین میره. بار بعدی که سنگی رو پرتاب می کنین، امواج مشابهی روی آب ایجاد می شه. این روندِ قابل پیش بینی به شکل مثل در نمودارهای سهام هم رخ می ده. هر حرکت و تغییری در وضعیت سهام از الگوهای قبلی پیروی می کنه، ولی ممکنه این تغییرات دقیقا مثل امواج آب با شدتای مختلفی نسبت به گذشته رخ بدن، در حالی که الگو و روند هم اونقدر بی تغییره.

طبق این مفروضات می تونین از ۳ شاخص تکنیکال واسه تعریف روند بازار و پیش بینی قیمت سهم استفاده کنین نمودارها، میانگینای در حال تغییر و شاخصای تکانه ای.

نمودارها

نمودار قیمتا از عادی ترین ابزارهاییه که به عنوان شاخص تکنیکال در بررسی تکنیکال استفاده می شه. نمودار حجمی، تعداد سهمای خرید و فروش شده ی یک شرکت رو در طول زمان نشون می ده. واسه انجام بررسی تکنیکال باید روندهای گذشته یا نمودارهای میله ای و شمعدانی رو بررسی کنین. نمودار شمعدانی نوع ویژه ای از نموداره که در بررسی تکنیکال کاربرد داره و به شکل یه سری از شمعای متوالیه. از این نمودارها واسه بررسی روند خطی استفاده می شه و در اونا تغییرات سهام در طول زمان نشون داده می شه.

میانگینای در حال تغییر

میانگینای متغیر واسه برداشتن لغزشای لحظه ای در نمودار سهام بررسی می شن. بعضی وقتا قیمت سهام در مدت زمانی کوتاه با شیب تندی حرکت می کنه و این تغییرات بررسی روندها رو مشکل می کنه. واسه کنار گذاشتن این تغییرات یک باره و دست یافتن به نتایج باثبات، میانگین قیمت چند روز محاسبه می شه. مثلا اگه قیمت ۵ روز یک سهم به این شکله: ۵۰ ، ۵۳ ، ۴۷، ۴۵ و ۵۲ تشخیص راه حرکت قیمت کمی سخت می شه. با این حال اگه بتونین میانگین قیمتا رو به دست بیارین و با میانگینای ۵ روز آینده و ۵ روز گذشته مقایسه کنین، به دید خوبی دست پیدا می کنین. این میانگین گیری، SAM یا میانگین متغیر آسون نام داره. روش دیگر بررسی میانگین، استفاده از میانگین متغیر نمایی یا EMAه. میانگین وزنی خطی هم کاربرد داره. به خاطر داشته باشین که این مدلا در بازه های زمانی بیشتر از ۵ روز و در بازه های زمانی ۱۰ روزه و یک ماه کاربرد دارن.

شاخصای تکانه

این شاخصا وسایل آماری ای هستن که طبق داده های حجمی و قیمتی سهام حساب می شن. این شاخصای تکنیکال به عنوان ابزارهایی جهت حمایت از نمودارها و میانگین استفاده می شن. واسه تأیید دیگاه خود در مورد سهام مختلف و با استفاده از شاخصای قبلی می تونین از شاخص تکانه جهت توجیه و دلیل بهتر کمک بگیرین. تعدادی از شاخصای تکانه، نشونه هایی هستن که قبل از حرکت و تغییر قیمت مورد انتظار شما رخ میدن و ثابت می کنن که پیش بینی شما درسته. به این شاخصا، شاخصای پیشرو گفته می شه. بقیه نشونها وقتی ظاهر می شن که سهم، حرکت خود رو در راه مشخصی شروع کنه. این شاخصا، شاخصای پسرو نام دارن و نشون میدن که سهم به راه خود ادامه می ده.

اهمیت استفاده از بررسی تکنیکال

راه و روش ریاضیاتی

بررسی تکنیکال از احتمالات کمک میگیره. به کمک احتمال میشه وضعیت بازار سهام رو پیش بینی کرد، طوری که به بررسیای جزئی و مداقه کردن احتیاجی نباشه. با این نوع بررسی دید خوبی نسبت به آینده و روندها به دست میاد و محاسبه تغییر قیمتا مشخص می شه. سرعت و دقت این روش خیلی بیشتر از بررسی بنیادیه.

تعریف روندهای کوتاه مدت

بررسی بنیادی بیشتر واسه سرمایه گذارانی مفیده که به فکر سرمایه گذاریای بلندمدت (۳ تا ۵ ساله) هستن. دلیل اینه که هر مدلِ کسب وکار واسه سودآوری و موفقیت به زمان نیاز داره. پس سرمایه گذاران بلندمدت باید صبوری کنن. زمان در بررسی تکنیکال مطرح نیس. موفقیت هر سهم به سودآوری شرکت وابسته. پس واسه سرمایه گذاری بلندمدت نمیشه به بررسی تکنیکال براش کافی بود چون در این نوع بررسی، آینده نزدیک مورد بررسی قرار میگیره. مثلا اگه شرکتی بخش جدیدی به کسب وکار خود اضافه کنه و این بخش شروع به درآمدزایی و سودآوری کنه، قیمت سهام اون شرکت زیاد می شه. اما با مطالعه گذشته و سوابق این شرکت چیجوری می تونین اینجور رشدی رو پیش بینی کنین؟ یعنی بررسی بنیادی تنها قسمتی از اثرات قیمت رو نشون می ده. همین بخش جدیدی که در شرکت فرضی بحث کردیم، نمیتونه یک شبه به رشد و تولید برسه و این تغییرات نیازمند زمونه. در اینجور شرایطی بررسی تکنیکال تصویری روشن به شما می ده و ۳ تا ۶ ماه آینده رو واسه تون پیش بینی می کنه. پس نگاه خُرد و کلان در بررسی تکنیکال و بنیادی در کنار هم پاسخگوست.

نشونه هایی از خطرات در کمین

بعضی وقتا خطر سقوطی که یک سهم رو تهدید می کنه از چشما جا می مونه. وسایل بررسی بنیادی از پیش انگار اینجور مشکلی عاجزند اما با وجود مطالعه و سوابق و استفاده از بررسی تکنیکال این روند قابل پیش بینیه. بررسی تکنیکال دلیل سقوط رو شناسایی نمی کنه اما اتفاق اونو به شما گوشزد می کنن. مثلا قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ میلادی، همه چیز در بازار سهام آمریکا خوب پیش می رفت. هیچکی نمی تونست بفهمد که سقوط در راه اما بررسی تکنیکال پیش انگار کرده بود که بازار در آستانه ی سقوط شدیده.

برگرفته از: kotaksecurities.com

بررسی بنیادی سهام چیه؟ 

 

در سالای گذشته علاقه سرمایه گذاران به بازار سهام رشد چشم گیری داشته؛ مثلا فقط در سال ۲۰۱۴، شرکت ملی سپرده گذاری اوراق بهادار هند (NSDL) و خدمات سپرده گذاری مرکزی محدود (CDSL)، یعنی دو شرکت سپرده گذاری ملی، حساب ۱۳۰۰,۰۰۰ سرمایه گذار جدید رو اضافه کردن. با اینکه پتانسیل بالای بازدهی بازارهای سهام موجب جذب سرمایه گذاران خیلی شده ولی تعداد کمی از این سرمایه گذاران آمادگی رویارویی با زیانای بزرگ به دلیل سرمایه گذاری در سهام نامناسب رو دارن. پس خیلی مهمه که پیش از سرمایه گذاری، شرکتایی رو که می خوایم در اونا سرمایه گذاری کنیم خوب بشناسیم. در این مقاله یکی از روشای عادی بررسی سهام یعنی روش بررسی بنیادی سهام رو معرفی می کنیم.

بررسی بنیادی سهام

بررسی بنیادی یعنی سرمایه گذار سوددهی آینده یک شرکت رو طبق محیط کار و کاسبی و کارکرد پولی اون جدا سازی و بررسی می کنه. در بررسی بنیادی، هم جنبه های کیفی و هم جنبه های کمّی شرکت مورد توجه قرار میگیره و طبق این جنبها، شما (یعنی سرمایه گذار) در مورد سرمایه گذاری در سهام اون شرکت تصمیم گیری می کنین. مسئله اصلی اینجا آزمایش استفاده کلی عملیاتا، رشد آینده و پتانسیل سودآوری اون شرکته.

بررسی بنیادی با شاخه دیگر بررسی سهام که بررسی فنی (technical analysis) نامیده می شه، فرق داره. در بررسی فنی به کارکرد پولی شرکت خیلی توجه نمی شه و تصمیمای مربوط به سرمایه گذاری طبق الگوهای سوابق قیمت سهام شرکت گرفته می شه.

شکلای مختلف بررسی بنیادی کدامه

دو نوع بررسی بنیادی هست: بررسی بنیادی کمّی و بررسی بنیادی کیفی. در بررسی بنیادی کمّی سعی می کنین تا جنبه های کلیدی و قابل امتحان کارکرد شرکت رو آزمایش کنین، در حالی که در بررسی بنیادی کیفی شما به دنبال رسیدن به درک درستی از جنبه های مهمی هستین که با اعداد قابل توضیح نیستن. به خاطر این به طور غیررسمی به بررسی کیفی، بررسی بهداشتی (hygiene check) هم گفته می شه. در زیر نگاهی به این دو معنی میندازیم:

بررسی کمّی چیه

بررسی کمّی جنبه ای از بررسی بنیادیه که به شما امکان می ده تا کارکرد پولی شرکت رو از راه مقادیر عددی درک کنین و بعد این مقادیر عددی رو با داده های کارکرد بقیه شرکتای مثل و سابقه کارکرد همون شرکت مقایسه کنین. از این راه می تونین فهمیده باشین که کارکرد اون شرکت در مقایسه با شرکتای مثل خود و نسبت به کارکرد خود در سالای گذشته چیجوریه.

بررسی کمّی به طورکلی با استفاده از نسبتای پولی یا برآوردهای درآمد انجام می شه. داده های موردنیاز واسه این آزمایش، از صورت درآمد و ترازنامه (یعنی دو صورت پولی اصلی شرکت) به دست میاد. صورت پولی مهم سوم یعنی صورت جریان صورتا نقد هم در نظر گرفته می شه.

ترازنامه صورتی از داراییای شرکت یعنی هر چیزی که شرکت مالک اینه و هم بدهیای اون در مقطع خاصی از زمونه. صورت درآمد در مورد درآمدها، هزینه های متحمل شده و سود یا زیان ایجادشده در طول دوره ای مشخص، اطلاعاتی به دست می ده که به سرمایه گذار کمک می کنه تا با استفاده از منابع جورواجور، شناختی از درآمد شرکت به دست بیاره و فهمیده باشه که شرکت واسه تولید درآمد خود، باید چه هزینه هایی رو متقبل شه و به اندازه ای درآمد داره که بتونه تعهدات پولی خود رو بکنه. صورت جریان صورتا نقد به طور ویژه بر جابجایی صورتا نقد به داخل و خارج از اون کار و کاسبی تمرکز داره. البته شرکتا در بیشتر موارد پول رو بی معطلی قبل یا بعد از فروش، دریافت یا پرداخت نمی کنن. پس ممکنه جریان پول با درآمدها و هزینه های واقعی شرکت فرق داشته باشه.

بررسی کمّی دارای دو جنبه ی کلیدیه:

بررسی کمّی شامل چه مواردیه

بررسی نسبت (Ratio analysis)

این راه و روش لازمه محاسبه نسبتای اساسی مشخصی واسه اعلام نظر در مورد کارکرد شرکت در طول یک دوره و قیمت سهام اون در مقایسه با بقیه شرکت هاست. واسه هر شرکت ۵ مجموعه از تقریبا محاسبه می شه که شاملِ نسبتای فعالیت یا استفاده (activity or efficiency ratios)، نسبت نقدینگی (liquidity ratio)، نسبت توانایی پرداخت بدهی (solvency ratio)، نسبت سودآوری (profitability ratio) و تقسیم عددی بر مضرب بازار (market multiples) است.

درآمدهای پیش بینی شده

ارزش یک سهم واسه شما (یعنی خریدار)، مثل هر چیز قابل خریداری دیگری برابره با سود و منافعی که توقع دارین در آینده از اون به دست بیارین. منفعتی که از سرمایه گذاری در سهام به دست میارید، شامل افزایش ارزش پولی اون سهام و سود سهام دوره ایه که شرکت واسه اون سهام می پردازه. سود سهام بخشی از درآمد سالیانه ی شرکته که شرکت اونو به شکل نقدی بین سهام داران پخش می کنه. پس میزان سود سهامی که در آینده دریافت می کنین، مستقیما با درآمد آینده شرکت در رابطه هستش. به خاطر این لازمه سود سهامی رو که می تونین در آینده توقع داشته باشی، پیش بینی و محاسبه کنین.

ضمنا ارزش سهام شرکت زمانی افزایش پیدا می کنه که بتونین توقع داشته باشی که درآمدهای اون شرکت در آینده افزایش پیدا کنه. پس اگه به نحوی بتونین درآمدهای آینده شرکت رو پیش بینی کنین، می تونین قیمتی رو که دوست دارین واسه خرید سهام اون شرکت بدین، محاسبه کنین. این فرآیند پیش بینی درآمد (earnings projection) نامیده می شه. به خاطر محاسبه درآمدهای آینده باید فروش آینده، درآمد به دست اومده از بقیه منابع و هزینه های شرکت رو هم محاسبه کنین. فروش تنها زمانی زیاد می شه که شرکت واسه تولید اجناس بیشتر در آینده داراییای بیشتری داشته باشه؛ واسه این منظور شرکت به بودجه ی بیشتری نیاز داره که می تونه اونو از راه وام و ارسال سهام بیشتر تأمین کنه. پس شما باید تموم صورتای پولی شرکت رو پیش بینی و محاسبه کنین. واسه انجام این کار باید از سابقه کارکرد شرکت و برآوردهای خاصی استفاده کنین. همه این مسائل مواردی هستن که در بخش ی ارزش گذاری سهام (equity valuation) قرار می گیرن.

بررسی کیفی چیه

بررسی کمّی یک امتیاز روشن داره و اون آسون کردن کل بررسی به چند عدده، ولی محدود کردنایی هم داره مثلا اینکه نمیشه با استفاده از اون جنبه های کیفی مهم کار و کاسبی رو بررسی کرد. مثلا اصلا نمیشه کیفیت مدیریت شرکت رو که واسه سرمایه گذاران اهمیت زیادی داره، با اعداد و ارقام اندازه گیری کرد و آزمایش اون نیازمند استفاده از بررسی کیفیه.

بررسی کیفی فرمول محور نیس. کیفیت چیزی ذهنی و فردیه که باید به شکل انفرادی و به وسیله هر کدوم از سرمایه گذاران مورد قضاوت قرار بگیره. بعضی از جوابایی که سرمایه گذاران در زمان انجام بررسی کیفی به دنبال اون هستن به ساختار صنعتی، کیفیت مدیریت، درآمدها و هزینه ها، حاکمیت شرکتی (corporate governance)، داراییا و بدهیای اون شرکت مرتبطه. بعضی از این موارد در زیر فهرست شده و به طور کوتاه توضیح داده شده.

وجود کار و کاسبی:

 • میزان سودآوری و میزان رشد مورد انتظار صنعتی که شرکت در اون فعالیت می کنه چقدره؟
 • واسه شرکتای جدید، وارد شدن به اون صنعت و گرفتن سهم بازار از شرکتای موجود چقدر آسونه؟
 • چه گروهی بر بازار مسلطه؟ شرکتای فعال در این صنعت، مشتریان یا تأمین کنندگان؟
 • گروه مسلط بر بازار چقدر قدرت چانه زنی داره؟

حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکتی به مجموعه روشای تعیین شده به وسیله شرکت اشاره داره که تضمین می کنه منافع سهام داران در معاملات اون شرکت در درجه اول اهمیت قرار میگیره. دو مورد از مهم ترین چیزای مهم قانونی که در این رابطه شرکتا باید به اون پایبند باشن، تشکیل هیئت مدیره ای واسه جلو بردن منافع سهام داران و انجام حسابرسیای دوره ایه که نشون بده در حسابای شرکت هیچ اشکالی وجود نداره.

بعضی از سوالای سرمایه گذاران در مورد حاکمیت شرکتی یعنی:

 • هیئت مدیره از چند نفر تشکیل شده؟
 • در هیئت مدیره چند مدیر جداگونه هست؟
 • این مدیران جداگونه واقعا جداگونه ان یا به نحوی با مدیریت در رابطه هستن (مثلا نسبت خانوادگی دارن، از کارکنان سابق ان و …) و منافع مدیریت رو به منافع سهام داران ترجیح میدن؟
 • حسابرسی حسابای شرکت چند وقت یک بار انجام می شه و حسابرسان تا چه حد جداگونه ان؟

کیفیت درآمدها:

 • منبع اصلی درآمدهای شرکت عملیاتای اصلی شرکته یا منابع دیگری که ممکنه در دوره های آینده ادامه پیدا نکنه؟
 • چه نسبتی از درآمد شرکت و مطالبات آینده نقده؟
 • چه نسبتی از درآمد شرکت غیرنقدیه (مثلا سود حاصل از افزایش ارزش داراییا)؟
 • هزینه های اصلی کدامند؟ انتظار میره که تکرار شن؟
 • چه نسبتی از هزینه ها غیرنقدیه (مثلا هزینه های استهلاک)؟

وجود داراییا و بدهیا:

 • شرکت روی چه داراییایی سرمایه گذاری کرده و این داراییا چقدر قدیمی ان؟
 • شرکت چقدر روی جایگزینی و نگهداری داراییای قدیمی سرمایه گذاری کرده؟
 • شرکت روی چه داراییای جدیدی سرمایه گذاری می کنه؟ این سرمایه گذاری موجب افزایش درآمدهای آینده میشه؟ سرمایه گذاری بر این داراییا به معنی ورود به صنعتی دیگر یا تولید محصولی متفاوته؟
 • بودجه ی این داراییا چیجوری تأمین می شه؟ از راه وام، منابع پولی شرکت یا ارسال سهام جدید؟ این داراییا درآمد کافی واسه برگرداندن واما ایجاد می کنن؟
 • بدهی شرکت چقدره؟
 • این شرکت از وامای خود واسه چه هدفی استفاده می کنه؟

چه رابطه ای بین بررسی کمّی و بررسی کیفی هست

بررسی کمّی و بررسی کیفی همدیگه رو تکمیل می کنن و هریک جنبهایی داره که دیگری بی اینه. پس معمولا سرمایه گذاران از هر دو بررسی با هم استفاده می کنن. بررسی کمّی بیشتر تحلیلی در مورد «چیستی» است و به دنبال توضیح این مسئله که امروز صورتای پولی شرکت به چه صورت ان و در آینده به چه صورت هستن. ولی بررسی کیفی، تحلیلی در مورد «چگونگی» است. بررسی کیفی به دنبال یافتن دلایلی در درون شرکته که به شرکت کمک می کنه تا در آینده به موفقیت دست پیدا کنه. بررسی کیفی دلیل به دست اومدن ارقام محاسبه شده با استفاده از بررسی کمّی رو روشن می کنه.

هدفی که این دو نوع بررسی رو به هم پیوند می ده، چارچوب اقتصاد- صنعت- شرکت (EIC) یا بالا به پایین نام داره. این راه و روش با دیدگاهی گسترده از کل اقتصاد شروع می شه و به شناسایی بخشای خاصی از صنعت (مثل فناوری اطلاعات، بانکداری و داروسازی) می پردازه که با توجه به پیشرفتای گذشته می تونن کارکرد خوبی داشته باشن. این راه و روش بعد به شرکتای خاصی در درون این بخشا محدود می شه که ارزش سرمایه گذاری کردن رو دارن. با اینکه اولین مرحله این جدا سازی و بررسی بیشتر کیفیه، در دو مرحله آخر جنبه ای کمّی هم در بررسی وارد می شه.

برگرفته از: kotaksecurities.com

بررسی SWOT چیه و چه زمانی از اون استفاده می کنیم 

 

وقتی با یک تصمیم تجاری بزرگ روبرو میشید، یکی از هوشمندانه ترین کارایی که می تونین در طول فرآیند برنامه ریزی انجام بدین، اجرای بررسی SWOTه.

SWOT کلمه ایه که طبق حروف آسون کلمات نقاط قوت (strengths)، نقاط ضعف (weaknesses)، فرصتا (opportunities)، و تهدیدها (threats) ساخته شده و چارچوبی تحلیلیه که به شرکت شما کمک می کنه تا بتونه با بزرگ ترین رقابتا روبه رو شده و بهترین و جدیدترین بازارها رو پیدا کنه. این روش در ده ۱۹۶۰ میلادی و به وسیله افراد بانفوذی در علم اقتصاد، مثل ادموند پی. لِرند (Edmund P. Learned)، رونالد کریستِنسون (Roland Christensen)، کنِت اندرو (Kenneth Andrews) و ویلیام دی. بوک ( William D. Book) در کتابی به نام «سیاست گذاری کار و کاسبی، متن و موارد مطالعاتی» (Business Policy, Text and Cases) به چاپ رسید. این مقاله رو بخونین تا با بررسی SWOT بیشتر آشنا شید.

 

بررسی SWOT سازمانا رو قادر می سازه عوامل مؤثر داخلی و خارجی رو شناسایی کنن. طبق گفته بانی تیلور (Bonnie Taylor)، استراتژیست بازاریابی در شرکت CCS Innovations، اصلی ترین هدف SWOT کمک به سازمانا در رسیدن به آگاهی کامل از همه عواملیه که در تصمیم گیری مؤثر هستن.

اگه کسب وکاری رو از همه زوایا بررسی نکنیم، نمی تونیم به طور دقیق واسه آینده اون برنامه ریزی کنیم. این بررسی شامل نگاهی کامل به همه منابع داخلی و خارجی و تهدیدها می شه. بررسی SWOT این کار رو در چار مرحله آسون که حتی واسه تازه کارترین صاحبان مشاغل هم قابل درکه، انجام می ده.

چه زمانی می تونیم از بررسی SWOT استفاده کنیم

بررسی SWOT معمولا در طول برنامه ریزی هدفمند انجام می شه و پیش درآمدیه واسه همه اقدامات شرکت، مثل کشف نوآوریای تازه، تصمیم گیری درباره سیاستای جدید، شناسایی بخشایی که به تغییر نیاز دارن یا اصلاح و تغییر اقدامات و برنامه ها.

به قول اندرو شرِیگ (Andrew Schrage)، مدیر عامل شرکت Money Crashers، انجام بررسی SWOT راه خیلی خوبی واسه بهبود اقدامات تجاریه. اون می گه: «این بررسی به من اجازه داد بخشای کلیدی ای که شرکت در اونا کارکرد خیلی خوبی داشت و مناطقی که باید بیشتر روی اونا کار می شد رو مشخص کنم. بعضی از صاحبان مشاغل کوچیک، این نوع بررسیا رو به شکل غیر رسمی انجام میدن و با این کار انجام دهنده اشتباه بزرگی می شن. بهتره زمان کافی گذاشته و بررسی SWOT رو به شکل رسمی و دقیق انجام بدین تا بتونین راه هایی واسه سرمایه گذاری روی نقاط قوت شرکت خود و بهبود نقاط ضعف یا حذف اونا پیدا کنین.»

با اینکه مطمئنا صاحب کار و کاسبی باید به شخصه درگیر اجرای بررسی SWOT باشه، اما اضافه کردن دیگر اعضای تیم به این کار هم می تونه خیلی مفید باشه. شون والش (Shawn Walsh)، رئیس و مدیر عامل شرکت مشاوره ی کامپیوتری پارادایم می گه اعضای تیم مدیریتی اش با هم بررسی SWOT رو انجام میدن. اون می گه: «خِرَد گروهی باعث از بین رفتن نقاط ضعفی می شن که اگه کشف نشده باقی بمونن، موجب نابودی تجارت ما و روابط مون با مشتریان می شن.»

عناصر بررسی SWOT

بررسی SWOT بر چار موردی که در اسمش مشخص شده، تمرکز می کنه و شرکتا رو قادر می سازه نیروها، اقدامات یا نوآوریایی که بر راه حل اثر می ذارن رو شناسایی کنن. شناخت این عوامل مثبت و منفی به شرکتا کمک می کنن تا رابطه مؤثرتری با بخشایی از برنامه که نیازمند بررسی هستن داشته باشن.

افراد معمولا زمانی که بررسی SWOT انجام میدن، جدولی با چار ستون رسم می کنن تا عوامل مؤثر رو نوشته و با هم مقایسه کنن. معمولا نقاط قوت و ضعف با لیستی که از فرصتا و تهدیدا تشکیل شده هماهنگی ندارن، گرچه باید به روشی با هم رابطه پیدا کنن چون به هر حال به یه جور به هم گره خورده ان. بیلی بوئر (Billy Bauer)، مدیر شرکت Royce Leather، باور داره که پیدا کردن ارتباطی بین تهدیدات بیرونی و نقاط ضعف داخلی، جدی ترین مشکلاتی که شرکت با اونا رو به روه رو واسه مدیران مشخص می کنه.

بعد از اینکه خطرات رو مشخص کردین، می تونین تصمیم بگیرین بهترین کار حذف نقاط ضعف داخلی، از راه افزایش منابع شرکت واسه اصلاح مشکله یا کاهش تهدیدات خارجی با کنار گذاشتن مناطق تهدیدآمیز واسه فعالیت تجاری.

عوامل داخلی

دو حرف اولی که در این نام اختصاری دیده می شن نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W) هستن که به عوامل داخلی مربوط می شن و به معنی منابع و تجربیاتی هستن که در دسترس شما قرار دارن. مثالایی از بخشایی که معمولا این دو مورد رو در برمی گیرند شامل موارد زیر هستن:

 • منابع پولی، مثل بودجه، منبع درآمد و فرصتای سرمایه گذاری
 • منابع فیزیکی، مثل جای شرکت، امکانات و لوازم
 • منابع انسانی، مثل کارکنان، داوطلبان و مخاطبان هدف
 • دسترسی به منابع طبیعی، علائم تجاری، گواهی نامها و حق تألیفا
 • فرآیندهای جاری، مثل برنامه های مربوط به کارمندان، مجموعه مراتب بخشا و سیستمای نرم افزاری

به قول میچل وِیس (ٰMitchell Weiss)، استاد دانشگاه هاتفورد، «تا زمانی که عوامل داخلی خوب آزمایش نشده باشن، شرکتا نمی تونن از منابع خارجی بیشترین استفاده رو ببرن.»

عوامل بیرونی

نیروهای بیرونی بر همه شرکت ، افراد و بخشا اثر می ذارن. این عوامل به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر فرصتا و تهدیدا اثر دارن و باید به شکل کامل نوشته و بررسی شن. عوامل بیرونی، معمولا چیزایی هستن که از کنترل شما و شرکت تون خارج هستن، مثل:

 • گرایشات بازار، مثل اجناس و تکنولوژیای جدید یا تغییر نیاز مخاطبان
 • گرایشات اقتصادی، مثل گرایشات پولیِ محلی، ملی یا بین المللی
 • بودجهایی که از موقوفات، مجلس و منابع دیگر بین
 • عوامل جمعیتی، مثل سن، نژاد، جنسیت و فرهنگ مخاطبان هدف
 • رابطه با شرکا و تأمین کنندگان
 • قوانین سیاسی، محیطی و اقتصادی

بعد از اینکه ستونای مربوط به ۴ عامل رو پر کردین، باید طبق نتیجه، به راه حلای جدید فکر کنین. لیندا پوفال (Linda Pophal)، مدیرعامل شرکت مشاوره ی Strategic Communications، می گه این راه حلا باید از نقاط قوت و فرصتا به عنوان اهرمی واسه شکست دادن نقاط ضعف و تهدیدها استفاده کنن. «این در اصل بخش ای از پیشرفت ی استراتژیکه، جایی که سازمانا این فرصت رو دارن تا بیشترین خلاقیت رو داشته باشن و همین جاه که ایده های جدید ظهور پیدا می کنن. اما واسه رسیدن به این مرحله، بررسی باید با دقت آماده شده باشه.»

الگوی بررسی SWOT

برایان ویوِر (Bryan Weaver)، یکی از شرکای شرکت حقوقی ساخت وساز Scholefield، مسئول تهیه ی بررسی SWOT واسه شرکتش بود. اون الگویی رو که واسه بررسی SWOT در شرکتش استفاده کرده بود در اختیار Business News Daily قرار داد.

نقاط قوت

این شرکت حقوقی از کارکنانی تشکیل شده که هم در مورد ی حقوق آموزش دیده ان و هم مهندسین یا پیمانکاران ساختمانی حرفه ای هستن. تجربیات اونا تجارب منحصر به فردی در اختیار شرکت قرار می ده.

نقاط ضعف

هیچکی تا به حال واسطه حقوقی (mediator) (در ایران مثل به وظیفه ایه که اعضای شوراهای حل اختلاف بر عهده دارن) نبوده و هیچکی آموزش حرفه ای در مورد ی واسطه گری ندیدهه. البته یکی از کارکنان در بخش واسطه گری فعالیت داشته ولی فقط به عنوان یک فرد بی طرف.

فرصتا

بیشتر قراردادهای ساخت و ساز نیاز به دلیل دارن. با اینکه صدها واسطه در بازار هست، فقط تعداد کمی از اونا در این مورد باتجربه هستن. واسه اختلافات جزئی، واسطها به شکل تیمی کار نمی کنن و فقط انفرادی کار می کنن. کارکنان Scholefield می تونن گروهی از آدما بی طرف رو واسه رفع اختلاف در اختیار شرکتای دیگر بذارن.

تهدیدها

هر کسی می تونه واسطه شه، پس دیگر شرکتای حقوقی ساخت و ساز هم می تونن خدمات واسطه گری ارائه دن. بیشتر مشتریان بی القوه، نگاه منفی ای نسبت به دلیل گری دارن، چون فکر می کنن واسطها مشکلات اونا رو درک نمی کنن یا به اونا اهمیت نمی دن و فقط می خوان به سرعت مشکلات رو حل کنن.

راه حل نتیجه: واسه از بین بردن نقطه ضعف باید دوره های واسطه گری ترتیب داده شن و شرکت واسطه گری Scholefield هم راه اندازی شه تا ثابت کنه که خدمات و تجارب سازمان ما در مورد ی حقوق و قوانین ساخت وساز منحصر به فرد هستن.

ویور می گه: «بررسی SWOT، ما رو مجبور کرد تا نگاه بی طرفانه و قانون مندی به قسمتایی که باید روی اونا بیشتر کار کنیم و فرصتایی که بازار در اختیارمون قرار می ده، بندازیم. بعد، طرح کار و کاسبی خود رو طوری تغییر دادیم تا بر امتیازات نقاط قوت خود تکیه کنیم، و از فرصتایی که نقاط ضعف بازار در اختیارمون قرار میدن استفاده کنیم.»

مکملا و جانشینای بررسی SWOT

بررسی ٰSWOT، یک راه حل آسون و قابل فهم واسه شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها در کنار نقاط قوت و فرصت هاس. ولی بررسی SWOT فقط یکی از وسیله مورد استفاده در جعبه ی وسیله استراتژیه. وقتی SWOT در کنار مدلای تحلیلی دیگر مورد استفاده قرار بگیره، مطمئن باشین که ارزش وقتی که بر اون می ذارین رو داره و می تونه روند تصمیم گیری شما رو هدایت کنه.

وسایل تحلیلی دیگری که می تونین استفاده کنین، شامل PEST (عوامل سیاسی (political)، اقتصادی (economic)، اجتماعی (social)، و تکنولوژیک (technological)) بررسی MOST (ماموریت (mission) هدف (objective)، راه حلا (strategies) و تصمیمات (tactics)) و بررسی SCRS (راه حل، وضعیت الان (current state)، نیازها (requirements) و راه حل (solution)) هستن.

بررسی SWOT می تونه باعث شه کار و کاسبی ما به روش متعادل تر و عمیق تری راه حلا رو بررسی و اجرا کنه. بررسی SWOT در حل مشکلاتی که در بین پیشرفت ی طرح کار و کاسبی با اونا روبرو میشیم مفیده، اما بالاتر از این نمی ره. استفاده از بررسی SWOT به تنهایی ارزشایی اصلی کار و کاسبی شما رو مشخص نمی کنه، برنامه ریزی بی شناخت هدف و بی معیارهایی که پیشرفت شما رو در راه رسیدن به اون اهداف اندازه گیری کنن، بی فایده و به درد نخور هستش.

برگرفته از: businessnewsdaily.com


بررسی SOAR و کاربرد اون در تصمیم گیری دور و بر راه حل 

 

«باید طرف احتیاط رو رعایت کرد» و «خیلی هیجان زده نشید». اینا جملاتی هستن که شاید در جلسات زیاد شنیدین و اگه بعد از برنامه ای که واسه پیشرفت ی بخش خود در سازمان ارائه دادین؛ این جملات به گوش تون بخورد، ممکنه ناامید و افسرده شید.

البته، وقتی می خواید در مورد راه حل ای تصمیم گیری کنین باید حرفه ای و منطقی عمل کنین و به هر خطری که ممکنه بر سر راه شما بگیره تسلط کامل داشته باشین. ولی باید واسه افراد دیگر هم الهام بخش باشین. این الهامات به اونا انگیزه و انرژی میدن و روز به روز اونا رو متعهدتر می کنن. بی اون، ممکنه بلند پروازی، نوآوری و خلاقیت اونا از بین برن.

به همین دلیله که در این مقاله، ما به ابزارهایی آسون ولی مؤثر نگاهی میندازیم که وقتی به آینده سازمان تون فکر می کنین، می تونن در ایجاد تعادل بین سختگیری و خوش بین بودن نقش اساسی بازی کنن.

SOAR چیه؟

بررسی نقاط قوت (Strengths)، فرصتا (Opportunities)، خواستها و آرزوها (Aspirations)، و نتایج مورد انتظار (Results) ابزاری استراتژیکه. این وسیله داده های مربوط به موقعیت فعلی سازمان رو با ایدها و رویاهایی که افراد واسه آینده دارن، ترکیب می کنه تا بتونین به چشم اندازی پر انرژی دست پیدا کنین و به طرف اون پیش برید.

مطمئنا تا به حال در مورد بررسی SWOT (نقاط قدرت و ضعف، فرصتا و تهدیدها) شنیدین و متوجه شدین که شباهتایی با بررسی SOAR داره. اما SOAR در دو موردِ خیلی مهم با SWOT فرق داره.

مورد اول اینکه SOAR بر تجربیات همه کارکنان سازمان در سطوح و بخشای کاربردی مختلف تکیه می کنه، در حالی که SWOT معمولا هدفی مدیریتیه. دومین فرق اونا اینه که SOAR طبق ی تحقیق ارج گزار ساخته شده؛ پس بر مواردی تمرکز می کنه که سازمان خوب از عهده ی انجام اونا بر میاد و سعی داره نقاط ضعف و تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه.

چه جوری از بررسی SOAR استفاده کنیم؟

واسه شروعِ بررسی باید تیمی از افرادی تشکیل بدین که بر بیرونِ سازمان تمرکز دارن و جایگاه سازمان شما رو در بازار خوب می شناسن. اونا نقش مهمی در پیشرفت ی بررسی دارن و به شما کمک می کنن تا در هر کدوم از مراحل مراحل تصمیمات مناسبی انجام کنین.

همیشه به یاد داشته باشین که SOAR ابزاری مشارکتیه، یعنی باید با همه افراد در همه بخشا و سطوح مختلف سازمان مشورت کنین و تجارب و امیدهای اونا رو هم به مراحل اضافه کنین. حالا، از آدما درون سازمان تون درباره هر کدوم از چار مورد SOAR سؤال کنین:

۱. نقاط قوت

با استفاده از طوفان فکری با افرادی که در قسمتای مختلف سازمان کار می کنن و تیم مدیریت بررسی، نقاط قوت سازمان رو بررسی کنین. نقاط قوت مواردی هستن که سازمان الان خوب انجام می بده، ی قسمتای ریشه ای سازمان که از این موارد پشتیبانی می کنن.

نقاط قوت سازمان شامل داراییای انسانی و مادی، تواناییای فنی و نوآورانه، علم، مهارت ها و تخصصا و موفقیتای سازمان می شه. بعد از اینکه این موارد رو شناسایی کردین، بهتر می تونین از اونا محافظت کنین و با تکیه بر اونا به فرصتای جدید دست پیدا کنین.

نقاط قوت خود رو با نقاط قوت رقیبان تون مقایسه کنین تا مطمئن شید اونا از ارزش واقعی بهره مند هستن. مثلا، شاید شما شبکه پخش خوبی داشته باشین، اما اگه همه سازمانایی که در صنعت شما فعالیت می کنن هم از شبکه پخش خوبی بهره مند باشن، این دیگر جزو نقاط قوت شاخص شما تلقی نمی شه.

این سؤالات رو مورد توجه داشته باشین:

 • سازمان شما چه امتیازات نهادینه شده ای بر رقیبان خود داره؟
 • شما چه کارایی رو بهتر از بقیه انجام میدید؟
 • چه منابع یا داراییای اختصاصی ای دارین که رقیبان تون از اونا بهره مند نیستن؟
 • افرادی که خارج از سازمان قرار دارن، مثل مشتریان و رقیبان، چه چیزایی رو به عنوان نقاط قوت شما می شناسن؟
 • پیشنهاد فروش منحصر به فرد سازمان شما چیه؟

شاید لیستی بلندبالا از نقاط قوت سازمان تون به دست میاد! اونا رو اولویت بندی کنین تا بتونین تمرکز خود رو بر ۶ تا ۱۰ موردی که در رتبه های بالاتر قرار دارن بذارین. (ممکنه تیم مدیریتی شما بخوان خودشون تصمیم بگیرن یا فقط به شما مشاوره دن، حتما قبل از شروع این موضوع رو روشن کنین). حالا فهرست تون رو که کوچیک تر شده به مرحله بعدی ببرین تا به شما در شناسایی فرصتای جدید کمک کنه.

نکته:

SOAR بر نقاط مثبت سازمان تأکید داره، اما باید با دقت و با منطقی که مناسب تجارته استفاده کرده شه. حقایق اثبات شده رو در نظر داشته باشین و نه احساسات رو، وگرنه نتیجه به دست اومده مبهم هستش و فایده ای واسه تون نداره.

۲. فرصتا

با استفاده از طوفان فکری با افرادی که در کسب وکار شما فعالیت دارن، به آینده سازمان و به اینکه چه جوری می تونین بهترین استفاده رو از این ۶ تا ۱۰ نقطه قوت ببرین، فکر کنین. بعد این طوفان فکری رو گسترده تر کنین و هر فرصت دیگری که به ذهن خطور می کنه رو هم به اون اضافه کنین. مثلا، به این فکر کنین که وارد بازارهای جدید میشید، نیازای مشتریان رو بهتر درک می کنین و لیاقت سازمان تون رو افزایش میدید.

البته، موقعیتا همیشه هم مثبت نیستن، اما می تونین اونا رو در جهت منافع خود تغییر بدین. مثلا، می تونین از نقاط ضعف و قدرت بزرگ ترین حریف تون بر ضدش استفاده کنین؟ شاید بتونین یکی از خدماتی که سازمان حریف ارائه نمی ده رو به فهرست خدمات شرکت تون اضافه کنین. همینطوری، افراد به مشکلاتی فکر می کنن که ممکنه سدِّ راه فرصتایی شن که شما مشخص کردین. حتما همه این رقابتا رو به شکلی تغییر بدین تا بتونین به جای خودداری از موارد منفی بر رسیدن به نتایج مثبت تمرکز کنین. این تغییر شکل دادن در هسته ی مرکزی بررسی SOAR قرار داره و به افراد کمک می کنه تا خلاقیت خود رو به کار بگیرن و مثبت اندیش باقی بمونن.

از تخصص تیم مدیریتی واسه بررسیِ مسائلی که بیرون از کسب وکار شما در حال جریان هستن استفاده کنین و با کمک بررسی PEST فرصتایی رو که از موارد زیر به دست بین شناسایی کنین:

 • شناسایی روندهای جدید در صنعت شما
 • شناسایی تغییرات در بازارهای کلیدی
 • درک تغییراتی که در قوانین و سیاستایی مربوط به کسب وکار شما پیش بین
 • استفاده از تغییرات در رفتار و سبک زندگی مشتریان.

در آخر، لیست فرصتا رو هم اولویت بندی کنین تا در آخر به ۶ تا ۱۰ فرصت جالب و پُرسود برسین و اونا رو به مرحله بعد ببرین.

نکته:

دنبال فرصتایی نباشید که واسه رقیبان تون هم جالب هستن. عوضش، به فرصتایی که سازمان تون می تونه بهترین استفاده رو از اونا ببره؛ نگاه بندازین.

۳. آرزوها

حالا زمان انجام طوفان فکری واسه آرزوهاست. این یعنی باید تصور کنین سازمان تون چه جوری می تونست باشه. در این مرحله باید بالاتر از انتظارات و نتایج عادی و روزمره فکر کنین. حالا زمان رؤیا پردازیه!

دوست دارین شرکت شما رو با چه چیزی بشناسن؟ دوست دارین کارکنان، مشتریان و رقیبان در مورد سازمان شما چه نظری داشته باشن؟ برگردید و به ۶ تا ۱۰ فرصت و نقاط قوت تون دوباره نگاه کنین. کدوم یک از اونا واسه شما هیجان انگیز و الهام بخش هستن؟ چه جوری می تونین از اونا بیشتر از این استفاده کنین؟ مورد دیگری هست که تا کنون در بررسی شما دیده نشده اما دوست دارین اونو به دست بیارین؟

از افرادی که در قسمتای مختلف سازمان تون کار می کنن سؤالاتی که با «چه می شد اگه…؟» شروع می شن بپرسید تا کنجکاوی و ابتکار اونا رو تحریک کنین. آرزوها و خواستهای سازمان باید خیلی به ارزشای کلیدی اون در رابطه باشه، پس سؤالاتی که در زیر اومدند هم می تونن مفید باشن:

 • چه چیزی عمیقا واسه ما مهمه؟
 • دوست داریم چه فرقی واسه ذی نفعان کلیدی مون بسازیم؟
 • کدوم پروژه ها، برنامه ها و فرایندها طبق تحقق خواستها و آرزوهای ماست؟

بار دیگر باید فهرست تون رو اولویت بندی کنین و ۶ تا ۱۰ اولویت برتر رو واسه رفتن به مرحله بعد انتخاب کنین.

۴. نتایج

در آخر، زمان اون رسیده با استفاده از طوفان فکری و طبق ی بررسیایی که تا کنون انجام دادین، از آدما سؤال کنین می خوان به چه تغییراتِ عملی دست پیدا کنن. بعد از اینکه ۶ تا ۱۰ فرصت و آرزوی برتر تون به اجرا درآمدند، تجارت تون چه شکلی به خود خواهد گرفت و از کجا خواهید دونست که به جایگاهی که انتظارش رو داشتین نزدیک شدین یا نه؟

ما پیشنهاد نمی کنیم که در این مرحله اهداف خاصی رو با جزئیات کامل مشخص کنین. با این حال، داشتن نتایج مشخص به شما نشون می ده در راه درست قرار دارین یا نه. این سؤالات رو از خودتون بپرسید:

 • وقتی به اون جایگاه برسین چه مواردی فرق می کنن؟
 • کدوم جنبه از سازمان و فرایندهای اون تغییر می کنن؟ چیجوری؟
 • می خواید سازمان تون رو با کدوم نتایج بشناسن؟

اینجا هم یک بار دیگر، یافتهای خود رو اولویت بندی کنین و لیستی کوتاه از نتایجی تهیه کنین که سازمان باید اول به اونا برسه. بدین شکل احتیاجی نیس که با همه چیز به شکل هم زمان روبرو شه. تیم مدیریت بررسی اینجا نقش مهمی بر عهده داره. این تیم باید از منطقی و دقیق بودن نتایج اطمینان حاصل کنن.

بعد از اینکه بررسی SOAR رو تموم کردین، می تونین به مراحل بعدیِ پیشرفت ی راه حل مثل بررسی خطر، آزمایش ایدها و پیشنهادها، ایجاد چشم انداز و رسالتی قابل توجه و پایه ریزی اهداف برید. نگاهی به دیگر وسایل برنامه ریزی و راه حل ما بندازین تا درک بهترین از این مراحل پیدا کنین.

مثال

شرکت کوچیکی که در مورد ی پیشرفت ی نرم افزار فعالیت داره به بررسی SOAR زیر رسیده:

نقاط قوت

 • اندازه کوچیک شرکت معنیش اینه که می تونیم به شکل انعطاف پذیر با مشتریان مون کار کنیم.
 • می تونیم موارد جدید رو بی اینکه نگران بروکراسیِ دست و پاگیر باشیم، به سرعت امتحان کنیم.
 • می تونیم بر انجام چند کار، عالی تمرکز کنیم.

فرصتا

 • می تونیم پروژه های کوچیک رو خیلی بهبود ببخشیم و به سرعت نمونه های راحت از اجناس پایانی رو بسازیم.
 • فعالیتای زیادی در بخش حاشیه ای ولی در حال رشد بازار انجام دادیم. می تونیم در این بخش بازار تخصص کسب کنیم و از فایدهایی که در اختیارمون قرار می ده بیشترین استفاده رو ببریم.
 • می تونیم از روشای نوآورانه در تأمین پولی واسه گسترش شرکت استفاده کنیم.
 • رقیبان مون شاید به سرعت ما نتونن از قسمتای خالی بازار استفاده کنن. ما باید بر بازارهای کوچیکی که در بخش حاشیه ای قرار دارن تمرکز کنیم.

آرزوها

 • می خواهیم سریع و انعطاف پذیر باشیم، در حالی که در مورد ای که اونو عالی می شناسیم به فعالیت مون ادامه دهیم و به اون ارزش افزوده کنیم.
 • می خواهیم مشتریان به خاطر روحیه ی ما در نوآوری و حساس بودن به نیازای اونا واسه ما ارزش قائل شن.
 • دلمون نمی خواد دنباله روی بازار باشیم، بلکه می خواهیم به اون جهت دهی کنیم و بازار رو به طرف خلاقانه تر شدن هدایت کنیم.

نتایج

 • رشد مثبت، بی اینکه مجبور باشیم در تله ی انجام پروژه های بزرگ با تشریفات اداری زیاد بیفتیم.
 • گرفتن پروژه ها و مشتریان جدید که واسه روش کاریِ ما ارزش قائل باشن.
 • گرفتن زمان بیشتر واسه پیشرفت دهندگان در جهت تجربه و آزمایش و گرفتن مهارتای نوین واسه کمک به ما در رسیدن به اهداف موردنظرمان.

تولد بزرگسالان : چرا که نه!

تولد بزرگسالان : چرا که نه!

انگار تب به اشتراک گذاری تمامی اتفاقات ریز و درشت زندگی مان در شبکه های اجتماعی، در حال تغییر سبک زندگی مان است. در خیلی از موارد این تغییر سبک پیامدهای منفی به همراه داشته است، که در رابطه با آنها شاید گوش همه ی ما پر باشد. اما یکی از این تغییرات؛ که من به شخصه آن را بسیار دوست دارم، توجه بیشتر از همیشه بزرگسالان به مناسبت ها و جشن ها است، شاید به خاطر ساده ترین دلیلی که حتی فکرش را هم نمی کنیم. چرا فکر نمی کنیم آنها هم دلشان می خواهد مانند جوان ها یا پسرها و دخترها، جشن تولد هیجان انگیز خود را داشته باشند و تصاویر آنرا با دوستان و فامیل به اشتراک بگذارند. تا اینجای کار همه چیز خوب است، اما توجه به چند نکته خیلی مهم است. باید تم میهمانی بزرگسالان یا تم تولد بزرگسالان را بدانیم. ( چون در خیلی از مواقع تدارک میهمانی با جوانترها است! ) حواسمان باشد بزرگسالان دوست دارند، عکسهای جشن تولد خود را به اشتراک بگذارند؛ اما چه عکس هائی!؟! در ادامه می خواهیم در چند گام ساده و تجربی به شما بگوئیم؛ چگونه برای والدین خود یا بزرگسالان یک جشن تولد عالی و با تم مناسب برگزار کنید.

 

 

گام اول : اگر قصد سوپرایز ندارید، با آنها هماهنگ باشید.

بزرگسالان بر خلاف جوان ها شاید دیگر حوصله ی هیجان خیلی زیاد و بیش از حد را نداشته باشند. در کنار این آنها بسیار بیشتر از ما علاقه مند هستند تا، همه چیز بر روی برنامه و دقیق باشد. پس برای خوشحال کردن آنها تنها برگزاری یک تولد سوپرایز یا هیجان انگیز کافی نیست. به آنها این اجازه را بدهید در جریان دعوت از میهمانان، تهیه کیک تولد، فینگرفود یا سایر خوراکی ها و از همه مهمتر تم میهمانی باشند.

 

گام دوم : انتخاب هدیه

این بخش واقعا مهمترین بخش هر میهمانی تولد است. نگذارید تصاویر آنها در شب جشن تولدشان و در پای میز هدایا افسرده و بی تفاوت به نظر بیاید. خرید هدیه تولد بیش از هر چیز، نشان از توجه شما به صاحب تولد دارد. پس بهترین کار این است که در انتخاب هدیه تولد مانند آنها فکر کنید. ضمنا این را هم به یاد داشته باشید، کیک تولدی که برای آنها میخرید، باید در راستای تم تولد آنها باشد.

گام سوم : خلاقیت کنترل شده!

خُب … بازگردیم به اصلی ترین موضوع این مقاله، یعنی ” انتخاب تم تولد بزرگسالان مناسب” . راه های زیادی برای انتخاب یک تم تولد وجود دارد. اما انتخاب آن کاملا تحت تاثیر شخص صاحب تولد و فضای برگزاری آن است. شما می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسانی که تخصصشان در زمینه برگزاری جشن تولد است، کمی از سردرگمی های خود جهت انتخاب تم و تزئین خانه برای جشن تولد بکاهید. سعی کنید میهمان ها را هم از تم تولدتان آگاه سازید تا در نهایت یک میهمانی شیک و یکپارچه داشته باشید. اگر به شما اعتماد کرده اند و تمامی کارهای برگزاری جشن تولد را به شما سپرده اند لطفا فراموش نکنید : همه چیز را یادداشت کنید. حتما چند ساعت قبل از شروع میهمانی تولد، تمام لیست خود را چک کنید. آیا هدیه تولد آماده و کادو شده است؟ آیا کیک در ساعت مقرر می رسد یا اینکه از قبل تهیه شده و در یخچال است؟ خوراکی ها، فینگرفود و میز بار چیزی کم ندارد؟ آیا با توجه به تعداد میهمانان خود، تدارک کافی را دیده اید؟ … و چند سوال مشابه دیگر برای برگزاری یک تولد لذت بخش …

 

 

گام چهارم : توجه کنید و عشق بورزید

هیچ چیزی برای ما لذت بخش تر از مورد توجه و احترام واقع شدن نیست. شاید یکی از بهترین راه ها، برگزاری یک میهمانی تولد شایسته برای عزیزانمان باشد. پس تا می توانیم به آنها توجه کنیم و عشق بورزیم. از میهمانی های خود لذت ببرید.