مقاله با موضوع ابتدائا

این کتاب با آنکه از سال 72 تا کنون هیچ گونه تغییری بخود ندیده و با وجود آنکه قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 تغییر کرده است هنوز به عنوان منبعی گرانبها و جامع در رابطه با دیوان... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات

. که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره تجارت بین الملل

1ـ 6ـ پیشینهی تحقیقدر این خصوص کتاب و یا پایاننامهای که به صورت تخصصی، جامع و کامل به شیوه‌های پرداخت بین المللی بپردازد و نیز به نقش صرافان در وضعیت کنونی نگاهی داشته باشد، وجود... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و... دنباله مطلب

دانلود مقاله با موضوع حق تعیین سرنوشت

مقدمهپس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : حق تعیین سرنوشت

بود تا بدین وسیله ، از حملات آن ها به داخل خاک اسرائیل جلوگیری شود . ولی در عمل نیروهای اسراییلی به داخل شهر بیروت نیز نفوذ کردند و برای اولین بار یک پایتخت عربی را به اشغال در آوردند .... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : رژیم صهیونیستی

ژوئن 1948 دوباره از سر گرفته شد با این تفاوت که در این جنگ ابتکار عمل با نیروهای اسرائیل بود زیرا آنها در طول این مدت خود را تجهیز کرده بودند . دوباره شورای امنیت در روز هجدهم آگوست 1948... دنباله مطلب