منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، گردشگری روستایی، بخش لواسانات، استان تهران

گردشگری بر همگان آشکار شده است. گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده می شود. گردشگری روستایی... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، زیست محیطی، محیط زیست، منابع طبیعی

ارزش اقتصادی است که با توسعه پایدار انطباق دارد. بر پایه برآورد سازمان جهانی جهانگردی در نخستین دهه سال 2000 بخش اکوتوریسم بین 10تا30 درصد رشد خواهد داشت و انتظار میرود تا یک دهه دیگر... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهرستان شمیرانات با هدف ساماندهی صنعت گردشگری در شهرستان شمیرانات پرداخته اند که ، ابتدا نقاط قوت و ضعف که از درون مسئله منشاء می گیرند... دنباله مطلب

مقاله درمورد بازمهندسی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، بهبود عملکرد

مدیریت با 95% از موافقت پاسخ دهندگان در بالای لیست است؛ رتبه دوم، بهبود ارتباطات بین فعالیتی، رتبه سوم ترکیب تیم پروژه بین واحدی و رتبه چهارم اهداف قابل سنجش BPR از عوامل موثر بر... دنباله مطلب

مقاله درمورد مدیریت تغییر، منابع انسانی، سطح معنی داری، تحلیل عاملی

ز جدول زیر میتوان اولویت عوامل را ملاحظه نمود. همان طور که بر اساس تحلیل فریدمن دیده میشود، رتبه رهبری اثربخش بالاتر از همه بوده و این عامل به عنوان یک عامل کلیدی در پیاده سازی BPR مطرح... دنباله مطلب

مقاله درمورد مدیریت دانش، کسب و کار، دانش سازمانی، عوامل موفقیت

داده شده است(سوری، 1387 : 180- 181). شکل 2- 5 – شروع تغییر نگرش به مدیریت دانشمنبع : سوری، (1387)2-21-4- مدیریت دانش در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مایکل مک دالند125 سودمندترین ابزار جهت... دنباله مطلب

مقاله درمورد کسب و کار، فناوری اطلاعات، زیرساخت ها، مدل مفهومی

کار باید در یک محل گرد هم آیندگروه افزارها، سیستم های پشتیبانی گروهی، ارتباطات راه دور، پست الکترونیک، سیستم های میزبان- مشتریافراد قادرند با استقرار در محل های متفاوت با یکدیگر... دنباله مطلب

مقاله درمورد کسب و کار، بهبود مستمر، منابع انسانی، مدیریت کیفیت فراگیر

جدید : طراحی فعلی دلالت بر پایان فرآیند BPR ندارد. استعاره از نمونه اولیه همراستایی رویکرد BPR با تحویل سریع نتایج، و مشارکت و رضایت مشتریان است. 7) توسعه یک وضعیت کسب و کار برای انتخاب... دنباله مطلب

مقاله درمورد منابع سازمان، رضایت مشتری، مزیت رقابتی، قابلیت اطمینان

کارمندان به آن درجه از دانش و تحصیلات نیازمندند که بتوانند از عهده چنین مسئولیت مهمی برآیند(همر و چمپی، 1387 : 119). • معیار عملکرد است و پاداش ها بجای ((فعالیت)) به ((نتیجه)) داده می شوند ... دنباله مطلب

مقاله درمورد فناوری اطلاعات، عوامل داخلی، ساده سازی، شایستگی ها

ی اطلاعات، مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)، یعنی شناخت دقیق با نگرش فرآیندگرا به سازمان، ترسیم دقیق رابطه فعالیت ها و شرایط اجرای فرآیندها، برآورد منابع و هزینه تمام شده و زمان انجام... دنباله مطلب