پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، فرهنگ و تمدن

آمریکا و متحدین نظامی آن میبینند (سلیمانی و خالدیان ،1391: 169 و 170 و 171 و 183). اصول عقیدتی این گروه برگرفته از اندیشهی وهابیت و تفکر دیوبندی در شبه قارهی هند میباشد (علیخانی ،139.: 67 و 68). حکیم... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد جهان اسلام، وحدت وجود، وحدت شهود

صورت جنبشهای سیاسی، اجتماعی ظاهرشده و بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر گسترده نهاداند. تحولات و فعل و انفعالات این جنبش، ماحصل برخورد مدرنیته و جهان اسلام بوده و طرح قدرتمندانه آن مدیون... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد ماقبل مدرن، سازمان ملل

مبارز، تحت رهبری ابن تیمیه مشهور، راه نووی را دنبال کردند. 2-13-11- ابن قیم الجوزیه (751-691ه) پس از مرگ ابن تیمیه، تعالیم او توسط شاگردانش، و بویژه معروفترین آنها، ابن قیم الجوزیه، دنبال... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد تیمیه، احمدبن، نخستین، رأی

و دولت آن را به مرحله اجرا در میآورد.2-12-5-2- قرآن و سنت: بنیادهای اسلام عبارتنند از: قرآن، سنت رسول، سیرهی پیامبر و صحابهاش و نیز خلفای راشدین. اسلام حقیقت نهایی و پایان وحی است. نخستین... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد جهان اسلام، برخورد تمدنها، قرن نوزدهم، کتاب مقدس

را به دو دسته سلفیها و وهابیها و اخوانیهاتقسیم میکند و در عین حال جریان سلفی- وهابی را هم به دو دسته محافظه کاران و رادیکالها تقسیم مینماید. به این تقسیم بندی میتوان تقسیم بندیهای... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد جهان اسلام

برنامهای برای هدایت و جامعهای دنیوی که بواسطه پیوستگی به این عناصر محدوده آن مشخص شده است. امروزه، نفوذ سیاسی دین در هر منطقه جهان و بطور واقعی در داخل هر سنت مذهبی افزایش یافته است و... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، آداب و رسوم، جهان اسلام

ابهی دلایل اهمیت پاکستان در فرآیند مبارزه با تروریسم اشاره نموده است. 1-6-7- قربانعلی محبوبی و همکاران که در سال 1392 در دانشگاه امام حسین علیه السلام تحت عنوان «حضورنیروهای نظامی خارجی... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، حسابرس مستقل، صاحبان سهام، وجوه نقد

ثابت است. اما واقعیت این است که به علت تغییر سطح قیمتها و در نتیجه تجمع قیمتهای متفاوت مربوط به سالهای مختلف، قابلیت مقایسه اقلام منعکس در صورتهای مالی مفهوم نخواهد بود. مثلا تطابق... دنباله مطلب

منابع تحقیق درباره آشنایی زدایی، ساختار زبان، زمان گذشته، درون مایه

بادمیان لانه‌ی صدها صدا پریشان بود،بر آب‌هاپرنده بی‌طاقت بود. (رویایی،316:1390)و یا در این شعر از «هفتاد سنگ قبر» که برای بیان جهل نسبت به نیستی و هستیِ خود، درگیر فعل‌هایی می‌شود تا... دنباله مطلب

منابع تحقیق درباره زبان معیار، متن ادبی، زبان ادبی، مطالعات ادبی

پاراگراف پزشکی و یک قطعه شعر همگی از حروف و کلمات ساخته شده‌اند، پس آن، چه چیز است که می‌تواند در یک قطعه شعر، تولید جوهر ادبیت کند و آن را از سایر نظایر کلامی خود مجزا ساخته و برجسته... دنباله مطلب