جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۹

باغ وحش سن دیگو. ۲-۱۲- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده ضرورت تبدیل شدن سازمان به سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچید‌گی و…

منابع مقالات علمی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

۸- استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان.۹- تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوشمندی کسب و کار محسوب می شود.۱۰- تشخیص…