پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۳

به صورت طبیعی وجود دارد. نیاز به فعالیت دارد. خنثی مرجع ضروری غیرضروری قابل دسترسی غیر قابل دسترسی شناخته شده ناشناخته دانشگاهیان مشاوران ۲-۸- تاریخچه…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

تحقیق مداوم و مستمر درباره نیازهای اطلاعاتی سازمان (نیازهای آتی و فعلی).همکاری توام با اعتماد تصمیم گیرندگان و کارکنان عملیاتی سازمان با بخش های IT…

پژوهش – بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی نگهداری در یخچال- …

۲-۴-۶- مضرات استفاده زیاد گلپرمصرف زیاد گلپر سبب سقط جنین می ‌شود، از این رو خانم‌ های باردار در خوردن زیاد آن مجاز نیستند.با وجود…