تحقيق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۷

۵ـ با انعطاف‌پذیری عمل می‌کند.۶ـ فرایند تغییر را قوت می‌بخشد.ج) بهبود عملکرد۱ـ بر بهبود و افزایش سطح عملکرد تأکید دارد.۲ـ گروههای کاری را به عنوان…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۹

باغ وحش سن دیگو. ۲-۱۲- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده ضرورت تبدیل شدن سازمان به سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچید‌گی و…

پژوهش – تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۶

قوه نظامی تجهیزات، نیرو،آموزش، کیفیت فرماندهی، انگیزه ها، لجستیک، دکترین نظامی، استراتژی و تاکتیک، سیستم اطلاعاتی، بسیج نیرو، پایگاه‎های استراتژیک، شرکای استراتژیک ۷ روابط خارجی…

مقاله علمی با منبع : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

این دو کاربری در شهر سمیرم مساحتی حدود ۵۶۱۸ متر مربع (۵/۰ هکتار)را در برگرفته است. در مورد این کاربری، استاندارد ۱/۰ مترمربع نسبت به…

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- …

۱-در شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با توجه به رفت وآمد زیاد وسایل نقلیه، پلیس در محل چهارراهها و اتوبانهای درون شهری که…

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- قسمت ۳

در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های…

مقاله دانشگاهی – مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- قسمت ۷

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم علم جغرافیا در اروپا و به خصوص در آمریکا، دستخوش انقلاب عظیمی شد که از آن به…

دسترسی به منابع مقالات : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی…………………………………………………………………۴۸جدول ۳-۲ طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………..۵۲جدول ۳-۳ محاسبه وزن ها…

مقاله – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲۱

ب: قشر بندی اجتماعی بر پایه اعتبار و ثروت که در نظم سلسله مراتبی پایگاههای اجتماعی تبلور پیدا می کند (همان،۱۵۹).سومین نکته در خصوص نابرابریهای…