سامانه پژوهشی – تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیتتصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و…

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد …

کربوهیدرات غیر فیبری ۳/۴۵ ۹/۴۸ کلسیم ۹/۰ ۱ فسفر ۷/۰ ۴/۰ ۶-۳-۳ نگهداری و تغذیه دامهاگوسفندان آزمایشی پس از اقدانات بهداشتی به صورت انفرادی و…

پژوهش – بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی نگهداری در یخچال- …

۲-۴-۶- مضرات استفاده زیاد گلپرمصرف زیاد گلپر سبب سقط جنین می ‌شود، از این رو خانم‌ های باردار در خوردن زیاد آن مجاز نیستند.با وجود…