بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۵

– نوروزی، فیض اله و مهناز بختیاری (۱۳۸۸)، “مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره ۵۳٫– نیازی، محسن (۱۳۸۱)،…

پیستوله

ابزار رنگ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی ابزار با بیش از دو دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل کلیدی، پرداخت آنلاین،…