روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی

۲۱ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی…

منابع مقالات علمی :بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

تمایل و خواسته مشتری برای به اشتراک گذاشتن مزایا و ضررها تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.وفاداری مشتری تاثیر مثبتی…

طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۹

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده   در سال ۱۹۵۳ متروپلیس، الگوریتمی را برای ارزیابی تغییرات دمای جسم جامد ارائه داد. او در ابتدا، دمای جسم را بالا…

بررسی-فقهی-وحقوقی-حکم-غیابی-با-رویکردی-به-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-مصوب-۱۳۹۲- قسمت ۲

الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. ۱۳ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. ۱۴گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری………………………………………………….. ۱۴…

تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت ۵

با سرمایه ­گذاری در شرکت­های بزرگ و پیشرو، می­توان ریسک تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش داد (آقابیگی,۱۳۸۵).معیارهایی که برای اندازه شرکت می­توان در…