مقاله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی

دادگاه مجدداً به استناد مسئله 8 جلد 42 ص 68 جواهر الکلام که می فرماید: مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی، رای شعبه دیوان و با توجیه نظر... دنباله مطلب

مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی

ب. قاعده تسبیت: به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را... دنباله مطلب

مقاله قاعده استیمان، تعدی و تفریط

قد متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک، چهار احتمال اظهار شده است:مسبب (گول زننده)... دنباله مطلب

مقاله ادله قاعده غرور، نقد و بررسی

مفهوم غرور از نظر لغت شناسان، درباره معنای غرور، از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سر این نکته بحث است که آیا در تحقیق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر... دنباله مطلب

مقاله مسئولیت مدنی، فقهای امامیه

این نکته قابل ذکر است که تفاوت قاعده ضمان الید و قاعده «ید» این است که، مفاد قاعده ضمان الید، اثبات ضمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته است در حالی که قاعده ید، در صدد اثبات... دنباله مطلب

مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی ایران

چنانکه، هرگاه کسی به منظور تقنن بوته ای را آتش زند و باد آتش را به انباری که در صد متری آن است بکشاند، در عرف نمی گویند که او انبار را آتش زده، بلکه او را سبب آتش گرفتن می دانند.به هر... دنباله مطلب

مقاله مسئولیت کیفری، قلمرو مسئولیت

وی پس از آن، معناهای گوناگونی را به نقل ابن اثیر، برای واژه «ضرار» آورده است. از جمله: ضرار، مجازات بر ضرری است که از سوی دیگران به انسان می رسد.ضرار، ضرر ساندن متقابل دو نفر است به... دنباله مطلب

مقاله پیامبر اسلام (ص)، دوران شیرخوارگی

یکی از قاعده های فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز، می تواند کارسا باشد، قاعده لاضرر است. اهمیت قاعده یاد شده به اندازه ای است که شماری... دنباله مطلب

مقاله منابع معتبر اسلامی، نظام حقوقی ایران

در نظام فقهی شیعه و اهل سنت اگر چه بطور مستقیم در رابطه با مسئولیت مدنی نهاد حاکم بحث مستقلی نداریم ولی می توان با کمک ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) جهت دستیابی به حکم فقهی نهاد... دنباله مطلب

مقاله مسئولیت غیر قراردادی، قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و …لذا در... دنباله مطلب