سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۱

تشخیصمحتوایپیام(۱۸ سوالفرعی)     ۱۴(۴۵و۴۶و۴۷و۴۸و۴۹و۵۰و۵۱و۵۲و۵۳و۵۴و۵۵و۵۶و۵۷و۵۸و۵۹و۶۰و۶۱و۶۲)     طبقه اول(پایین) ۴۲-۱۸     حداکثر امتیاز ممکن ۹۰=۵×۱۸       حداقل امتیاز ممکن ۱۸=۱×۱۸    …

ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر- قسمت ۱۱- قسمت 2

۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)   دیگر عنصر مهم حیات از جنبه مادری، شرایط کاری زنان وحمایت‌های ویژه از آنان در…

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران- قسمت ۸

شرکت های نمونه     ۱۴۰     ۳ – ۵– قلمرو تحقیق   قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی، و گزارشگری…

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰

رابطه تصمیم گیری و به موقع بودن سود در عربستان    محمدالسهالی و ناصر اسپیر      شرکت های با کیفیت افشا کمتر، نشان دهنده…