اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده- قسمت ۳۱

– یحیی زاده، حسین(۱۳۸۸). تاثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر. فصلنامه پژوهش اجتماعی. سال دوم. شماره پنجم. زمستان ۱۳۸۸٫– وزیریان…

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد- قسمت ۶

شکل ۱: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (۱۳۸۲)، روابط انسانی در آموزشگاه.   در جهان امروز مدیریت نقش مهمی در…

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین- قسمت ۱۲

ه/ درک صحیح از واقعیت و/ تسلط بر محیطاز نظر اسمیت همه این موارد، مفاهیم اصلی یکسانی را در برداشتند، بنابراین وی پیشنهاد کرد به…

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی- قسمت ۲۶- قسمت 2

مخاطبان رسانه‌های گروهی، ظاهراً پیرو این باور دورانی هستند که اگر کسی در کانون توجه رسانه‌های گروهی باشد، لابد حائز اهمیت است.لازارسفلد و مرتون می‌گویند:…

بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب ۹۳- قسمت ۴

پارک ملی خبرپارک ملی خبراز نواحی توریستی و گردشگری نمونه استان و شهرستان بافت است که از نواحی ییلاقی محسوب می‌شود. پارک ملی خبریازدهمین منطقه‌ای است که در ایران عنوان پارک ملی را به خود اختصاص…