نمیدونم تا به حال این سخن گهربار رو از  پیامبر اکرم (ص) شنیدید که فرمودند : کودکان خود را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید ، وقتي به آنها وعده های ميدهید حتماً وفا کنید زیرا کودکان، شما را رازق خود ميپندارند.

برداشتي که میتونیم از این حدیث داشته باشیم این هست نحوه رفتار ما با کودکان خیلي مهم هستش و همچنین ما باید با افکار و رفتار اون ها اشنا بشیم تا بتونیم فرزندان خودمون رو درست تربیت کنیم . ما در این مطلب میخواهیم یک سری نکات رو راجع رشد و تربیت کودک از بدو تولد تا شروع تحصیلات کودک برای شما بگیم تا شاید قدمي هر چند کوچک برای بالا رفتن سطح آگاهي مردم و همچنین اصلاح رفتار پدر و مادر های عزیز کشورمون ایران داشته باشیم .

پس در ادامه همراه ما باشید

از تولد تا شش ماهگي :

همه کودکان باید تا 6 ماهگي فقط از شیر مادر تغذیه کنند و در پایان 6 ماهگي والدین باید پله به پله شروع غذا دادن به نوزاد را آغاز کنند. تمام مادران از زماني که مي خواهند به کودکشان غذای کمکي بدهند، نگران هستند که شاید نتوانند به خوبي نیازهای تغذیه ای کودکشان را برطرف کنند. . بعد از پایان شش ماهگي نوزاد مادران باید در کنار شیر با غذاهای ساده اما مقوی مانند سوپ یا فرني تغذیه و غذای کمکي کودک خود را شروع کنند.

از شش ماهگي تا یک سالگي :

نوزاد 6 ماهه در این سن بیشتر به احساس های غم و شادی پاسخ مي دهد و احساس شادی، خستگي، گرسنگي و … را گاها با بیان اصواتي خاص بیان مي دارد. تمایل به بازی و همراهي با والدین و خواهر و برادر خود دارد و در صورتي که فرد غریبه ای را ببیند اولین واکنشي که ممکن است از خود بروز دهد، گریه مي باشد.

یک سالگي تا 18 ماهگي :

الف) یکي از مواردی که در کودکان 1 ساله دیده شده اضطراب جدایی است . “اضطراب جدایي” از بزرگتر ها در کودک یک ساله ، طبیعي است و معمولا بین 8 تا 1۴ ماهگي شروع ميشود و ادامه ميیابد. این حالت ممکن است از نظرمدت زماني که طول ميکشد و شدت آن، در کودکان مختلف متفاوت باشد. به طور کلي طبیعي است که کودک با جدا شدن از مادر ، اضطراب اندکي را تجربه کند . والدین باید برای کمک کردن به کودکشان، روالي همیشگي برای خداحافظي کردن از او داشته باشند. وقتي کودک را ترک ميکنید(برای رفتن به محل کار ، خرید و نظایر آن ) و او را به پرستارش ميسپارید ، از او با یک شیوه خداحافظي کنید و سعي نکنید آن را تغییردهید. در غیر این صورت اضطراب کودک را شدیدتر ميکنید. هرگز دوباره به سویش برنگردید، حتي اگر گریه کند. یکي از بزرگترین اشتباهات والدین این است که تحمل گریه کودک را ندارند و دور از چشم او و بدون خداحافظي از او منزل را ترک ميکنند.

ب) قوه بیان کودک : کودک از 1 سالگي تا 18 ماهگي به خوبي درک و حس ميکند اما کلمات اندکي برای بیان در اختیار دارد. در این مرحله تمام کوشش کودک صرف راه رفتن ميشود و برای فهماندن مقصود خود از سه یا چهار کلمه استفاده ميکند .

از دو سالگي تا سه سالگي :

به صورت کلي شما مي توانید این رفتارها را از کودک دو ساله انتظار داشته باشید:

1- از کوره در رفتن و جیغ و داد غیر قابل کنترل

2-  نشان دادن احساسات به صورت بسیار غلو شده

3- هر چیزی را از آن خود مي دانند حتي اگر مال آنها نباشد

4- در خواست اینکه ”خودم انجامش میدم

5-  تصور مي کنند بزرگ هستند و زماني که مي فهمند اینجور نیست احساس سرخوردگي، غم و ناراحتي مي کنند.

6-  مشکل در شریک شدن با دیگران، صبر کردن، نوبت گرفتن، کنترل تکانه و

7- مشکل با تغییرات

8-  تغییردر عادات غذا خوردن و خوابیدن

از 3 سالگي تا 5 سالگي :

یکي از دشوارترین مراحل تربیتي کودکان فاصله سه تا پنج سالگي است؛ مقطعي که کودک تا حدی به استقلال دست یافته و هر روز در حال تجربه اندوزی است. کافي است با کودک سه ساله تان سر هر رفتار بدی که دارد دعوا کنید تا تمام روز خود را در حال دعوا کردن و بحث کردن با او بیابید. . به جای این کار فهرستي از رفتارهای بد او را بنویسید که واقعاً باعث عذاب و ناراحتي شما مي شوند. این رفتارها از این بابت مي توانند بد تلقي شوند که خطرآفرینند، آزاردهنده و یا بي ادبانه و دور از شأن و احترام خانوادگي است. برای آن دسته از رفتارهایي که مطلقاً ممنوع هستند همچون دوچرخه سواری در خیاباني که پرخطر است یا ترک کردن خانه بدون همراهي یک فرد بزرگتر قواعد و قوانین مشخصي وضع کنید و تبعات منطقي سرپیچي از آنها را شرح دهید.

به یاد داشته باشید که در استفاده از هر شیوه تربیتي همیشه ثبات اراده و عمل داشته باشید در غیر این صورت کودک را سردرگم مي کند و لجبازی و حرف نشنوی را در او برمي انگیزد. اغلب بچه های 5 ساله کاملا یاد گرفته اند تا به خوبي احساسات شان را کنترل کنند. بعد از فوران احساسات زیاد بچه ها در چهار سالگي، شنیدن این خبر حس خیلي خوب و آسودگي به انسان مي دهد . ممکن است در سن 5 سالگي هنوز هم احساساتي باشند اما به اندازه ای که در ۴ سالگي احساساتي بودند نخواهد بود. آن ها همچنان بي گناه و معصوم هستند یک بچه ی 5 ساله هنوز هم معصوم و بي گناه است. در این زمان شما به عنوان والدین فرصت کوتاهي برای خودتان دارید چون کودک خیلي وابسته و نیازمند شما نیست و طبق راهنمای مستقل شدن کودک بر اساس رده سني او در این سن به مرحله ای از استقلال رسیده است. البته هنوز کوچک است و تحت کنترل شماست. آن ها هنوز هم دوست دارند مثل کوچولوها باشند بچه ی 5 ساله باز هم دوست دارد در بغل شما دراز بکشد، در پارک دست شما را بگیرد و هنگام خوابیدن به لالایی شما گوش دهد. آن ها مي توانند رفتار بزرگانه هم داشته باشند بچه ی 5 ساله زماني که الزام باشد مي تواند مثل آدم بزرگ ها رفتار کند. او مي تواند برای خود نوشیدني بریزد، دندان هایش را مسواک کند، و کفش هایش را بپوشد. او مي تواند صبح ها وسایل اش را جمع کند یا زماني که شما عجله دارید ساک استخر خود را جمع کند. . آن ها اکثر وقت ها مي توانند خود حاضر و آماده شوند.

یک بچه ی 5 ساله مي تواند بدون وابستگي خودش حاضر شود. پسر من به تنهایي دوش مي گیرد. دختران 5 ساله ی من با موهای بلندشان برای دوش گرفتن به کمک نیاز دارند اما اکثر کارهایشان را مي توانند به تنهایي انجام دهند. این مستقل بودن شان کار را برای مادر راحت تر مي کند و باعث مي شود مادر به فکربچه های کوچکترش باشد و شما مي توانید با راهکارهایي به تقویت استقلال کودک بپردازید. . آن ها معمولا مهد کودک رفتن را شروع مي کنند چه پیش دبستاني باشد چه مهد کودک، بچه ی 5 ساله مدرسه رفتن را شروع مي کند. مهد کودک رفتن، آن ها را وارد دنیای جدید مي کند و باعث آشنایي آن ها با دوستان جدید و اجتماعي شدن کودک مي شود و باعث مي شود کودک شما ساعت های زیادی را بیرون از خانه بگذراند. اگر کودک را به مهد نمیبرید حتي با آموزش در خانه هم کودک شما شاد خواهد بود چون در حال افزایش دانش خود در زندگي است. آن ها در حال افزایش مهارت ها و علاقه مندی هایشان هستند بچه ها در این سن مي توانند کلاس هایي مثل شنا، اسکي روی یخ و فوتبال را بگذرانند. . آن ها تا حدودی یاد مي گیرند بخوانند بچه ی 5 ساله شما شاید بتواند کم و زیاد بخواند اما زماني که شروع به یادگیری خواندن مي کند، دنیای آن ها تغییر مي کند. و این آغاز مسیری برای آن هاست تا یاد بگیرند بدون وابستگي، شروع به خواندن مطالبي که از آن لذت مي برند بکنند. آن ها بدون نیاز به شما شروع به تصمیم گیری مي کنند.

شش ساله ها :

در این سن کودک دوست دارد به حساب آورده شود دیده شود و به دنبال تحسین شدن است. در این سن فشار از جانب همسالان اطراف کودک زیاد است و به صورت بالقوه جمع همسالانش از شما با نفوذ تر است. در برخورد و کشمکش با دیگران عملکرد بهتری دارد و با آنها همکاری مي کند از این رو اکنون زماني است که باید مراقب گروه هایي که در آن قرار مي گیرد و دوستاني که انتخاب مي کند باشید. اگر اکنون در را بطه با نحوه رفتار مناسب با او صحبت کنید از اندوه هایي که ممکن است بعد ها برایش پیش آید جلوگیری مي کنید.

هفت ساله ها :

هفت ساله ها زیاد سوال ميپرسند، به دلیل این که آنها بینندگان بسیار مشتاقي هستند و دوست دارند درباره هر چیزی بدانند. آنها بزرگ شده و پیشرفت ميکنند و قادرند رفتارهایشان را نسبت به گذشته تغییر دهند. ميتوانند نظرشان را درباره بسیاری از چیزها بیان کنند. آنها به چهره های همسالان و بزرگترها نگاه ميکنند تا بتواند نظراتشان را به آنها بگویند. اما پدر و مادر برای آنها همچنان مانند قبل است. آنها هنوز دوست دارند در آغوش گرفته شوند و محبتي که در سالهای قبل وجود داشته و تقریباً از بین رفته را از سوی والدینشان دریافت کنند. اگر چه فرزند شما بزرگتر شده و نسبت به گذشته بهتر رفتار و صحبت ميکند ولي هنوز به اندازه کافي بزرگ نشده و همچنان مانند گذشته به راهنمایي ها و تربیت شما نیاز دارد. سعي کنید که انتظارهایتان به گونه ای باشد که با شرایط سني او مطابقت داشته باشد.

توصیه های مفید به والدین کودکان مدرسه ای :

1- اگر فرزند شما نمره ای کم بگیرد به او القا نکنید تو کم هوشي و یا مغزت نمیکشد باید روش های ایجاد انگیزه و پیشرفت را یاد بگیریم و یا از  یک مشاوره تحصیلی کمک بگیریم و او را یاری نماییم.

2- بدون اجازه کیف کودکتان را بازرسي نکنید و اگر میخواهید نمره او را ببینید از او اجازه بگیرید.

3- به فرزندتان اعتماد کنید.

4-  کودک خود را تشویق نمایید اما نباید تشویق بیش از اندازه باشد زیرا هم بي ارزش مي شود و در همه کارها کودک انتظار تشویق خواهد داشت.

5-  استفاده از وسایل کمکي و بازی های فکری مثل چرتکه ،بازی الفبا و غیره برای یادگیری بهتر توام با بازی بسیار مفید است.

 سخن آخر:

به همین زودی بچه رفت مدرسه و دوران جدیدی از زندگي خودش رو شروع کرد . دیدید چقد سریع گذشت ، مثل برق و باد … . خب اینم اسمش زندگیه دیگه ؛ ولي در عوضش یه مژده خوب دارم برای کساني که به فرزند خوشون خیلي محبت میکنند و قدر این نعمت های خدادادی رو میدونن . اون مژده این هستش که امام صادق علیه السلام فرمودند : همانا خداوند متعال به شخصي که نسبت به فرزند خود محبت بسیار دارد رحمت و عنایت ميکند.

تشکر بابت وقتي که برای خواندن این مطلب گذاشتید.

 

 شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین و روانشناس آنلاین گپچه در تماس باشید. 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *