ای بین کشورها وجود دارد در ژاپن درآمد تحقیقاتی از منابع غیر دولتی ( غیر بودجه عمومی ) کم است در سال 1987 کمکهای تحقیقاتی فقط 3 درصد کل مخارج ملی برای آموزش و پرورش را تشکیل می داده است علاوه بر ژاپن در اسپانیا نیز درآمد تحقیقاتی نسبتا کم است اما طبق اصلاحات اخیر ، بودجه ی پژوهشی افزایش یافته است در فنلاند بودجه ی تحقیقاتی حدود 11 درصد کل درآمد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد ولی از طرف وزارتخانه های مختلف تامین می شود در نروژ در سال 1987 حدود 6 درصد درآمد پژوهشی بوده است که 6 درصد این کمک ها از شورای تحقیقات نروژ و 4 درصد آن از سازمانهای خصوصی تامین شده است در فرانسه علاوه بر بودجه ی تحقیقاتی وزارت مربوطه قراردادهای پژوهشی چهار ساله نیز بین وزارت و موسسات منعقد می شود (خلعت بری . فیروزه -1373).
قراردادهای خدمات آموزشی و پژوهشی نه تنها بین آموزش و پرورش و بخش خصوصی منعقد می شود بلکه در بسیاری از موارد کمکها و یا اعتبارات دولتی نیز از این طریق به موسسات تخصیص می یابد در این روش طرف قرارداد خواه یک نهاد مالی دولتی و یا یک بنگاه تولیدی و تجاری از موسسه آموزش و پرورش می خواهد که بودجه مورد نیاز خود را در چهارچوب مجموعه ای از خدمات آموزشی یا پژوهشی برآورد کند .
این شیوه ابتدا برای دریافت کمکهای تحقیقاتی معمول بود به این صورت که محققان در زمینه موضوعات مورد توجه خود ، و یا پیشنهادی از طرف صنایع با عقد قراردادهای تحقیقاتی با شرایط مشخص کار می کردند این نوع قراردادها به ویژه از زمانی که بودجه ی آموزش و پرورش کاهش یافت و فعالیت های غیر رسمی آغاز شد رواج یافت .
مزایای این نوع تامین مالی باعث گردید که بعدها حتی در اعطای بودجه از طرف دولت ، این شیوه یعنی تخصیص بودجه به صورت قراردادی مورد توجه قرار گیرد و تا حدودی به اجرا درآید چنان که علاوه بر انگلستان در فرانسه ، هلند ، و دانمارک نیز این فرآیند به جریان افتاده است در فرانسه هر موسسه ای باید خط مشی خود را تعیین نماید و در قالب یک قرارداد چهار ساله تمام فعالیتهایش را تنظیم کند و به تصویب وزارت مربوطه برساند ضمن اینکه فایده ی این روش تامین منابع برای موسسات نیز موجب گردید که این گونه قراردادهای همکاری رواج گسترده ای بیابد فایده ی آن برای موسسات این بود که چون بودجه ی اصلی آنها از طرف سازمانهای مسوول قبلا تامین می شد وجوه مزبور می توانست هزینه های اضافی را جبران کند و منبع درآمدی مکملی برای موسسات باشد ( کمیسون ملی یونسکو در ایران -1376) .
در طرف مقابل نیز مزیت این روش تخصیص بودجه برای نهادهای تامین بودجه این بود که از طریق فرایند مزایده و مناقصه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی را به جریان می انداختند و در قبال بودجه تخصیصی خدمات مورد نظر خود را با کنترل و دقت بیشتری از موسسات آموزش عالی دریافت می کردند .

این شیوه برای موسسات مزیت دیگری دارد و از طریق ان استقلال آموزش و پرورش افزایش می یابد چه منبع تامین بودجه از یک منبع به چند منبع تعمیم می یابد و نهادهای تامین کننده بودجه صرفا یک نهاد تامین بودجه خواهند بود و در کار مدیریت سازمان آموزش و پرورش دخالت نمی کنند بلکه فقط در حد اطمینان از اجرای تمامی شرایط قرارداد بر کار آنان نظارت می کنند .
در عین حال معایبی را برای این شیوه تامین مالی بر شمرده اند از جمله اینکه آموزش و پرورش برای استفاده از منابع مالی طرفهای قرارداد باید شرایط اعلام شده از طرف آنان را بپذیرد و این مساله باعث می شود که در صورت تعدد منابع و بالا بودن سهم وجوه دریافتی در کل بودجه ی موسسه مزبور در بلند مدت هدفها و رسالت این سازمان تحت الشعاع اهداف و اولویتهای بنگاههای طرف قرارداد قرار گیرد ( جی آر .هوگ – ترجمه معصومه قارون -1375) .
فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :
این نوع درآمدها اغلب گذرا موقتی است در سطح جهان در چهار کشور آلمان ، انگلستان ، هلند ، و آمریکا این نوع درآمدها از گذشته بخش مهمی از درآمدهای جانبی آموزش و پرورش و موسسات مربوط به آن را تشکیل داده است با بهره گرفتن از گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، تجریه چند کشور را در این زمینه اعلام می نمایم این منابع وجوهی هستند که در حسابهای مخصوصی به نام دبیرانی که مسوول اجرای پژوهش یا خدمات مشاوره ای هستند نگهداری می شوند ( و. میتر – ترجمه غلامعلی سرمد- 1371) .
این وجوه از هفت منبع تامین می شوند موسساتی که بخواهند امور پژوهشی خود را که اساسا دولت تامین مالی کرده است ارتقا بخشند وزارتخانه های کشوری ( Federal Ministries ) و وزارتخانه های استانی ( Lander Ministries ) حمایت مالی دولتهای مرکزی و محلی از پژوهشگران مبتدی ، سازمان های بین المللی سازمانهای خیریه صنایع و اتحادیه های تجاری .
در هلند درآمد موسسات آموزش عالی از سه جریان سرچشمه می گیرد جریان اول بودجه ی اصلی از دولت است و حدود 4/3 کل درآمد آنها را از سال 1985 تشکیل می داده است جریان دوم بودجه ی دیگری از سازمانهای دولتی است که برای مقاصد خاص داده می شود و حدود 3 درصد کل درآمد موسسات را تشکیل می دهد جریان سوم وجوه حاصل از فروش خدمات است که حدود 8 درصد کل درآمد موسسات را در بر می گیرد . مابقی ( 14 درصد درآمد موسسات نیز از محل شهریه دانشجویان است .
در انگلستان تفکیک و تمایز بین قراردادهای تحقیقاتی با صنایع و فروش سایر خدمات کاملا مشخص است درآمد اخیر از محل برگزاری دوره های کوتاه مدت ، خدمات بهداشتی و درآمد سایر خدمات از قبیل اجاره امکانات آزمایشگاهی تامین می شود درآمد پلی تکنیکها نیز شامل همین موارد است و در سال 1990 ، 7 درصد کل درآمد آنها را تشکیل می داده است .
در ایالات متحده بر خلاف انگلستان درآمدهای مذکور از محل فعالیتهای جانبی از قبیل مسابقات ورزشی ، درآمد ، رستوران و فروش کتاب است در سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، سهم این گونه درآمدها کم است ولی به تدریج گرایش به کسب درآمد از این منابع افزایش یافته است ( م . تایت – ترجمه قاسم جابری پور -1379) .
تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه :
اندیشه تامین اعتبار آموزشی از طریق ضمانت نامه ، کمتر به مرحله اجرا درآمده است ، اما یکی از موضوعات بسیار مهم در مباحث آموزشی به شمار می آید. این ایده در ایالات متحده آمریکا و انگلستان چنین مطرح شد که به والدین ، ضمانت نامه ای داده می شود که با بهره گرفتن از آن می توانند هزینه آموزش فرزندان خود را در هر مدرسه ای که بخواهند خریداری کنند . مدارس ورودیه هایی را محاسبه می کنند و والدین با بهره گرفتن از این ضمانت نامه ها می توانند تمام و یا بخشی از این هزینه را بپردازند . (نادری . ابولقاسم : 1380 )
نقش دولت به جای ارائه واقعی امکانات و تسهیلات مدرسه ای صرفا به تامین اعتبار مدارس محدود می شود در حال حاضر بحث بر سر این است که این امر باعث ایجاد رقابت میان مدارس و سایر موسسات می شود و از این رو امکان انتخاب والدین افزایش می یابد طرفداران ایده ضمانت نامه در انگلستان اظهار می دارند اگر چه در خصوص مداخله دولت در آموزش مباحث عمده ای وجود دارد اما این مداخله به معنای تامین هزینه ها از سوی دولت نیست این افراد معتقدند که در سیستم ضمانت نامه حس مسئولیت مدارس نسبت به خواست های والدین و دانشجویان بالا می رود و در نتیجه کارآیی را افزایش می دهد در پیرامون ارائه ضمانت نامه های دارای ارزش های متفاوت به انواع گروه های جمعیتی پیشنهادهایی در ایالات متحده آمریکا ارائه شده است به این ترتیب که فرزندان خانواده های کم درآمد یا محروم می توانند از مزایای ضمانت نامه های اجباری که ارزش آن بسیار بالاتر است سودجویند برای آزمایش ضمانت نامه ها در ناحیه آلوک راک کالیفرنیا ، تلاش گسترده ای صورت پذیرفته است اما نتایج حاصله از این تلاش مشخص و شفاف نبود درباره پیامدهای تامین اعتبار آموزش با بهره گرفتن از ضمانت نامه ، مدارک تجربی کافی وجود ندارد .(همان منبع )
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :
طبق نظر خواهی مجله فور، بسیاری از شرکتها پول های خود را برای آموزش و پرورش کودکان صرف می نمایند . که به چند نمونه از این موارد اشاره می گردد:
1ـ کمک مجموعه شرکتهای آمریکایی به آموزش خواندن ، نوشتن و حساب کردن در سال 1991 گسترده تر و بهتر از همیشه بود . طبق نظر خواهی این مجله شرکتها در سال 1991 کمک مالی بیشتری به آموزش و پرورش کرده اند . درصد مشاغلی که بیشتر از یک میلیون دلار به برنامه آموزش و پرورش و بهسازی مدارس کمک کرده اند از 18% در سال 1990 به 24% در سال 1991 رسیده و درصد کمک های کمتر از 600 هزار دلار از 41% به 29% کاهش یافت .
فقط مبانی کمک های مالی در سال 1991 ، 344 هزار دلار و در سال 1990 ، 173 هزار دلار بود . البته کمک شرکتها با وجوهی که پرداخت می شود نمی توان سنجید بلکه آنها و کارکنانشان وقت خود را نیز برای آموزش و پرورش صرف می کنند 10% مدیریت هایی که مورد نظر خواهی قرار گرفته اند گفته اند که فعالانه در آموزش و پرورش شرکت می کنند در حالی که یک سال قبل ( 1990 ) این رقم 7% بوده است .
شگفت انگیزترین نتیجه ای که از این بررسی به دست آمده این است که شرکتهای بیشتری کمک های مالی خود را برای کودکان اختصاص می دهند . این توجه انعکاس از وحدت نظر فزاینده در میان فرهنگیانی است که عقیده دارند برای ایجاد تغییر در کودکان باید زودتر به سراغ آنان رفت . در سال 1991 31% کمبانیها به برنامه های قبل از دبستان کمک کردند در حالی که در سال 1990 فقط 14% آنها کمک کرده بودند . چیزی که بیشتر جلب توجه می کند این است که درصد کمپانیهایی که به آموزش ابتایی کمک کرده بودند از 27% درصد در سال 1990 به 64% در سال 1991 رسیده است در حقیقت کمپانیهای بیشتری اکنون می گویند که به آموزش ابتدایی کمک می کنند تا به دبیرستتانهای حرفه ای جدول زیر نشان می دهد که کمک های مالی شرکتها برای چه مواردی هزینه می شود . (ویزی جان ترجمه برهان منش 1375)

جدول شماره ( 6-2 ) کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس در سالهای 1990ـ1991
موارد 1991 1990
قبل از دبستان 31% 14%
آموزش ابتدایی 64% 27%
دوره اول متوسطه 58% 32%
دبیرستان 78% 58%
مدارس حرفه ای 45% 38%
کالج 87% 81%
آموزش عالی 62% 52%

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع درصدها از 100 تجاوز می کند زیرا شرکتها در نظر خواهی به بیش از یک سوال پاسخ داده اند .چارد و مینگات 1996 در یک بررسی از چهار کشور جنوب آسیا به این نتیجه رسیدند که اتلاف اقتصادی در برابر اتلاف آموزشی درنتیجه تکرار پایه و ترک تحصیل بیش از یک سوم بودجه مصرف شده در آموزش و پرورش دبستانی است .
جان ریو ( ترجمه وحیدی 1373 ) به بررسی در مورد ارتباط بین اندازه مدرسه و هزینه بر مدارس متوسطه نظام دولت می پردازد به نتایج زیر رسیده است .
1ـ با افزایش تعداد شاگردان از 200 نفر به 900 ـ 701 نفر هزینه سرانه هر دانش آموز تقریبا به طور یکنواخت از 531 دلار به 374 دلار کاهش می یابد .
2ـ هزینه سرانه هر دانش آموز پس از یک کاهش مداوم با افزایش دانش آموزان از 900ـ701 نفر به 1100 ـ 901 نفر از 374 دلار به 433 دلار می رسد .
3ـ با افزایش تعداد از 1100 ـ 901 نفر به 1101 تا 1600 نفر هزینه ها مجددا کاهش یافته و از 433 دلار به 407 دلار می رسد ( دانیل سی راجرز و راجلین .هرش اس ، ترجمه ابولقاسم حسینیون – 1370) .
تحقیقات در داخل کشور :
حبیب ا لله اخلاقی به مقایسه تحلیلی بودجه های تخصیصی با نیازهای واقعی سال 1381 آموزش و پرورش استان سمنان می پردازد . وی در این تحقیق اسنادی سوالهایی مطرح نمودند که به برخی از آنها اشاره می شود و آنها را مورد بررسی قرار داده و به نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته است .
1ـ بین نیازهای واقعی و بودجه تخصیص یافته تفاوت معنی داری وجود دارد که عملا این تفاوت وجود داشته است .
2ـ بین بودجه تخصیصی و عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد .

فصل : 3

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق حاضر از نظر اجرا توصیفی اسنادی است. در تحقیق اسنادی محقق با مراجعه به اسناد و مدارک موجود، داده های مورد نیاز را مشاهده و فیش برداری بر اساس هدف تحقیق انجام میدهد. در این تحقیق نیز داده های مورد نیاز از مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای و گزارش های مالی موجود در سازمان برنامه استان سمنان و سازمان آموزش و پرورش استان بدست آمده است. این در صدد پاسخ به سوال های زیر بوده است:
1-کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
2-کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
3-آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟
4-وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران چگونه است؟
5-وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راه های تامین مالی آنها چگونه است؟
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟

7-راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش چیست؟
جامعه آماری، حجم نمونه :
روش جمع اوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و شبکه اطلاع رسانی اینترنت و ترجمه متون تخصصی در زمینه های آموزش و پرورش کشورهای مختلف می باشد. جامعه آماری تحقیق را کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهد. برای پاسخ به سوال اول تحقیق کشورهای آمریکا، انگلستان، برزیل و سوئد از میان کشورهای توسعه یافته انتخاب شدند. برای پاسخ به سوال دوم تحقیق کشورهای ایرلند، عربستان سعودی، تایلند و مالزی و ایران به عنوان کشورهای در حال توسعه برگزیده شدند. برمبنای اطلاعات بدست آمده وضعیت هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان و درآمدهای مالیاتی این استان نیز بررسی شد.
روش جمع آوری داده ها:
روش جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم به استناد کتابخانه ای و مجلات علمی در پایگاه های اطلاعاتی و شبکه اطلاع رسانی اینترنت می باشد.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
شیوه تجزیه تحلیل داده با توجه به کتابخانه ای بودن پژوهش از طریق مطالعه روش ها، منابع، محدودیت، امکانات، مزیت ها ی متغیرهای پژوهش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مورد هریک از سوال های پژوهش به صورت نظری و جمع بندی تمامی مسائل موجود در دیگر کشورها و مطالعه منابع مختلف با توجه به شرایط جامعه ایرانی پاسخ داده شده است. بنابراین برای پاسخ به هریک از سوال های تحقیق، اطلاعات مربوط به چگونگی تامین مالی هزینه های آموزش و پرورش کشورهای مورد نظر جمع آوری و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *