این روزها خبری در شبکه های مجازی بین کاربران اجتماعی دست به دست می شه که موجبات تأسف اقشار مختلف مردم رو فراهم کرده؛ بدین توضیح که مربی پرورشی یکی از دبیرستانای معروف غرب تهران با نمایش دادن فیلمای غیراخلاقی واسه نوجوانان نابالغ دبیرستان نامبرده، اونا رو به طرف ارتکاب اعمال منافی عفت جهت داده. هنوز از جزئیات این موضوع و کم و کیف جرم یا جرمای اجرایی آگاهی دقیقی در دست نیس و شک نداشته باشین نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در مراجع قانونی ذی صلاحه. طبیعتا ارائه نظر کارشناسانه باید بعد از تموم شدن تحقیقات و کشف صحت و سقم جرایم انتسابی و ابعاد حقوقی مختلف اون صورت پذیرد؛ اما بد نیس واسه اگاهی عموم از قوانین و مسائل حقوقی در رابطه، جرم اتفاق یافته رو در حد اتهاما و ادعاهای طرح شده بررسی کرد.

تولید، پخش، افزایش و دارندگان آثار سمعی و چشمی غیرمجاز

به نقل از بعضی سایتای خبری غیررسمی، مربی پرورشی به دفعات اقدام به نمایش فیلمای غیراخلاقی واسه علم آموزان مدرسه کرده و حتی بعضی عنوان کردن که اون فیلمای نامبرده رو بین علم آموزان پخش کرده. در این مورد میشه به ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای و ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و چشمی فعالیتای غیر مجاز نشون میده (پذیرفته شده سال ۱۳۸۶) دلیل کرد. بند الف و ب ماده ۳ قانون اخیرالذکر مقرر می داره: عوامل تولید، پخش، افزایش و دارندگان آثار سمعی و چشمی غیرمجاز به توضیح زیر محکوم می شن:

  • عوامل اصلی افزایش، تولید، پخش و دارندگان آثار سمعی و چشمی مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط لوازم مربوطه و یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه ی نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط لوازم مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شن.
  • تهیه و پخش و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتا و لوحای فشرده ی شو و نمایشای بی ارزش اگه از مصادیق افساد فی الارض نباشن در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه ی لوازم مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شن.

رسیدگی به جرم موصوف برابر ماده ۱۱ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلابه و تشخیص مستهجن یا بی ارزش بودن فیلمای نشون داده شده (که باعث فرق در میزان مجازات انجام دهنده می شه) با قاضی مربوطهه.

تکرار جرم

همونجوریکه از متن ماده اخیرالذکر برمیاد مجازاتای مقرر در این قانون با هم قابل جمع هستن، بدین معنا که مثلا شخصی که واسه بار اول اقدام به ارتکاب این جرم در مورد آثار مستهجن کرده باشه؛ به یک تا سه سال حبس و هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی و ضبط لوازم مربوطه به شکل توأما محکوم میشه.

افساد فی الارض

افساد فی الارض که مجازات اعدام رو به دنبال داره، جرمیه که وابسته به گرفتن قاضی رسیدگی کنندهه و قاضی باید گسترش ی وسیع فساد و فحشا رو در این مورد گرفتن کنه. اما به نظر می رسه اگه جرم اجرایی فقط در مدرسه ی نامبرده اتفاق افتاده باشه و تعداد شکات در همین حد بمونه، جرم افساد فی الارض قابل گرفتن نیس.

بعضی منابع خبری حکایت از زمینه سازی مربی پرورشی واسه انجام اعمال منافی عفت به وسیله نوجوانان مدرسه حکایت می کنه؛ بدین توضیح که اون ایجاد کننده ارتکاب جرایم «لواط» یا «تفخیذ» و همجنس گرایی و انحرافات جنسی بین علم آموزان مدرسه شده. میشه این اقدام مربی پرورشی رو در فرض اثبات با جرم «قَوادی» در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده ۱۳۹۲ برابری داد که مقرر می داره: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر واسه زنا یا لواطه.

قوادی از حدود شرعی و مجازات اون ۷۵ ضربه شلاقه. اما در این مورد ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر مقرر می داره: کسی که دو یا چند نابالغ رو واسه زنا یا لواط بهم برسونه مستوجب حد نیس لکن به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شه. با توجه به اینکه دانش آموزا مدرسه نابالغ بودن؛ به فرض گرفتن و اثبات این جرم مجازات گذشته اعمال می شه.

در این نوشته عبارت «به فرض گرفتن و اثبات» به خاطر این به کاربرده شده که جرایم احتمالیِ اشاره شده باید به وسیله قاضی صالح مورد گرفتن قرار گیرند. چون همونطور که در اول این نوشته اشاره شد از جزئیات دقیق این موضوع اطلاعی در دست نیس و بررسی حاضر فقط به بیان احتمالات می پردازه.

افزون بر اون صدق یا نبود صدق عنوان «قوادی» بر این اقدام مربی پرورشی محل سؤاله چراکه قانونگذار در تعریف اون از عبارت «به هم رساندن» استفاده کرده و باتوجه به اینکه علم آموزان مدرسه همدیگه رو از قبل می شناختند و هم کلاس بودن، تشخیص اینکه عنوان «به هم رساندن» در این مورد صدق می کنه یا نه؟ با قاضی رسیدگی کنندهه.

بعضی از منابع غیررسمی، ادعای تجاوز مربی پرورشی به نوجوانان رو هم طرح کردن؛ فارغ از اینکه این اتهام باید ثابت شه و هنوز در حد یک ادعا و اتهامه، باید گفت در صورت صحت اون، انجام دهنده بسته به مورد به مجازات لواط یا تفخیذ محکوم می شه. در صورتی که این تجاوز ادعایی به عنف ( با توسل به زور) یا اکراه (بر خلاف میل دانش آموزا) اتفاق افتاده باشه، انجام دهنده به اعدام محکوم می شه، وگرنه به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشه.

تعدد جرم

نکته ی دیگری که در مورد این موضوع دارای اهمیته شناخت «تعدد جرم» است، به این صورت که فارغ از اینکه کدوم یک از اتهامای انتسابی اثبات و گرفتن شن، یا اتهامات دیگری بر دایره ی این جرایم اضافه بشه یا نه احتمال اینکه مربی پرورشی با مقررات تعدد، مورد محاکمه بگیره بسیاره چون که در حد اخبار منتشر شده، اتفاق بیشتر از دو نوع جرم محتمله و بعضی از جرایم ممکنه دارای عناوین مجرمانه ی زیاد باشن.

اگه جرایم انتسابی مربی پرورشی مشمول تعدد باشن یا شکلای مختلف مختلفی داشته باشن، طبق مورد (بر مبنای اینکه جرمای موصوف حدی هستن یا تعزیری یا هر دو) ممکنه برابر قوانین به مجازات بیشترین محکوم شن یا مجازاتا با همدیگه جمع شده و کامل اعمال شن، یا اینکه به مجازات بیشترین حد ی نصف اونا محکوم شن.

در آخر اشاره این نکته ضروریه که رسیدگی به جرایم این چنینی که ابعاد رسانه ای و فرارسانه ای پیدا می کنن نیازمند دقت عمل و تیزبینی بیشتریه و نباید دچار جوزدگی قضایی شد. بهتره همه پروندها سیر طبیعی و قانونی خود رو طی کنن و قاضی محترم با رعایت اصول حقوقی و عدالت و با سعه ی بالا به تعیین مجازات متهم بده و از حقوق متهم و هر کدوم از شاکیان پاسداری کنه.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *