ترازو چیست؟

ترازو دیجیتال ترازویی با مدار الکترونیکی است که با مجموعه ای از برد ها و قطعات دیجیتالی تشکیل شده است ، ترازوی دیجیتال به صورت…

 درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری

7  درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری: درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری یکی از مشهورترین و متداول ترین درمان شناختی است. این درمان فکر و به تبع آن…

تماس چشمی و پردازش هیجانی

تماس چشمی و پردازش هیجانی نقایص و آسیب های اجتماعی یکی از ویژگی های عمده اختلال درخودماندگی هستند که در میان این آسیب های اجتماعی،…

درد معنوی از نظر روانشناختی

درد معنوی   در مطالعات مختلفی به نقش معنویت در سلامت روان اشاره شده‌است. کوئینگ(2001) به رابطه منفی بین معنویت، مذهب و سلامت روان دست‌…

نظریاتی در باب نگرش خود

-نظریاتی در باب نگرش خود 2-1-2-1-1- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی فرض می‌شود واحدها یا عناصری که شامل طرحواره خود فرد است، درجه‌های متفاوتی در نیرومندی…

نظریه­ های مربوط به خودناتوان­سازی

نظریه­های مربوط به خودناتوان­سازی هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند…

اصول ­کلی راهبرد تحلیل تبادلی

اصول­کلی راهبرد تحلیل تبادلی: تحلیل تبادلی، یک روان­شناسی اجتماعی و نیز روشی برای بهبود­بخشیدن به ارتباطات است و در حقیقت یک تئوری جهانی ارتباط برای…