پایان نامه رضایتمندی از زندگی، پیامبران الهی

علاوه بر موارد فوق می‌توان مواردی دیگر را نیز به عنوان اثرات و اهداف تزکیه اخلاقی برشمرد که عبارتند از: دریافت پاداش الهی و رسیدن به نعمات بهشتی؛ خشنودی از قضا و قدر الهی، قناعت ورزی... دنباله مطلب

پایان نامه تعلیم و تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت

عرضه داشتن این امانت به معنای مقایسه است یعنی استعداد کمال نامحدود انسان با استعداد سایر موجودات مقایسه و عدم شایستگی آن‌ها اثبات شد.آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها با اینکه از نظر حجم... دنباله مطلب

پایان نامه کمال انسانی، سیر و سلوک

در پاسخ باید گفت، یکى از مسایلى که قرآن کریم اهتمام بر تعلیم آن دارد، مسأله «توحید افعالى» است. توحید افعالى یعنى این‌که یگانه فاعل و مؤثر حقیقى را خدا بدانیم؛ چرا که هر فاعلى غیر از... دنباله مطلب

پایان نامه انتخاب آگاهانه، آیات و روایات

باید توجه داشت که انسان داراى ویژگى خاصى است که هیچ موجودى ندارد و آن انتخاب آگاهانه و اختیارى است که نه حیوانات این ویژگى را دارند و نه فرشتگان، تنها جن است که مثل انسان داراى این... دنباله مطلب

پایان نامه انسان شناسی، اصالت وجود

هر عملى که انسان براى غیر خدا انجام دهد، حتماً منظورى از آن عمل در نظر دارد، یا براى این مى‏کند که در کردن آن عزتى سراغ دارد و می‌خواهد آن را بدست آورد و یا بخاطر ترس از نیرویى آن را... دنباله مطلب

پایان نامه علامه طباطبایی، فضایل اخلاقی

3-1-3-4. تزکیه در اخلاقتزکیه در اصطلاح علم اخلاق عبارت از پاک کردن و پیراستن نفس از نقایص و صفات رذیله و آراستن آن به صفات پسندیده و کمالات نفسانیه است. با تحلیل اخلاق قرآنی وتزکیه نفس... دنباله مطلب

پایان نامه گناهان کبیره، کشف الاسرار

3-1-2-4. تطهیر بسیاری از مفسران، تزکیه و تهذیب و تطهیر را مترادف یکدیگر آورده‌اند. البته گاه تزکیه مبالغه در تطهیر و زیادت در آن نیز دانسته شده است. 3-1-2-5. تقواتقوا اسم مصدر از ریشه «و ق... دنباله مطلب