پیشرفت تحصیلی

این بی‌رحمانه‌ترین قوانین باشد. زمان همانند تیری است که از کمان رها شده و هرگز باز نمی‌گردد و با شتاب هر چه تمامتر به پیش می‌رود. شما همیشه می‌توانید کار جدیدی آغاز و یا ثروت... دنباله مطلب

توسعه اقتصادی

د تحقیق صورت می‌گیرد. نحوه ارائه مطالب به این شکل است که مباحث نظری زمان، مدیریت زمان، نوجوانان و جوانان، همچنین مفهوم روانشناختی مدیریت زمان، مفاهیم کلیدی مدیریت زمان، اصول مدیریت... دنباله مطلب

پایگاه اقتصادی

نظم‌دهی آگاهی داده شود و یادگیری ایجاد کرد ،فرد در تلاش است تا به کارآمدی شخصی تصوری، سطح بالایی برسد، زمانی که به این سطح رسیدند بیشتر می‌کوشد و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهد و... دنباله مطلب

تحلیل واریانس-دانلود متن کامل

حجم نمونه 142ابزار اندازه‌گیری 142نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان 143روایی 143پایایی 144روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 144روش اجرا 145فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 147مقدمه 148ویژگی پاسخگویان... دنباله مطلب

زیست کنکور

سوالات بسیار سخت و ترکیبی زیست کنکور سال‌های اخیر، دانش‌آموزان را بسیار سردردگم و ناامید کرده است تا جایی که بسیاری از آن‌ها، قید این درس را می‌زنند و انرژی خود را صرف سایر دروس... دنباله مطلب