دانلود پایان نامه اسناد لازم الاجرا، دیوان عالی کشور

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمیناقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجویی یا اقرار شفاهی و کتبی، باید به نحو درست تحصیل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طریق سؤالات تلقینی... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه صرفه جویی در هزینه ها، عوامل برون سازمانی

1- غیبت در کار: یکی از آثار استرس در سازمان های قضایی می تواند غیبت از محل کار باشد، که تقریباً کلیهی محققینی که درزمینهی استرس تحقیق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.2- عملکرد: به... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق موضوعه ایران، قانون مجازات اسلامی

گفتار ششم – حجیّت دانستن علم قاضیبحث علم قاضی در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ادله اثبات ، موجب به وجود آمدن برداشت های مختلفی از ناحیه دادگاه شده است، که خودعاملی میباشد،... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه مراحل تصمیم گیری، تخلفات انتظامی

گفتار دوم : فقدان اصل تخصص در دادرسیمسلماً میتوان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها ، نیاز به تخصصی شدن قضات نیز باید احساس شود . تخصصی کردن دادگاه ها موجب مهارت بیشتر قاضی در یک زمینه... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، ضمانت اجرای کیفری

شخصیت افراد اعم از خوب و بد و عالی و دانی نباید میزان و ملاک قضاوت را تغییر دهد ، مگر در مواقعی که این سنجش شخصیت ، خود موضوع قضاوت باشد . مثل موارد تخفیف یا تشدید مجازات در جزائیات و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه نظارت و ارزیابی عملکرد، قانون مجازات اسلامی

2-احراز هویت متهم در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمیشوند و احراز این قرابت،... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه اصل قانونی بودن جرایم، کاهش اطاله دادرسی

گفتارچهارم : تفسیر ناروای قاضی از قوانین تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این دارد که حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که نا هماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه سوء استفاده از موقعیت، در مقررات بین المللی

اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله: 1- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی2- علل و عوامل درون سازمانی 3- علل و عوامل برون سازمانی؛ که... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون استخدام کشوری، مقررات قانونی

هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب، انتخابات ریاست جمهوری

1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 22 ،25، 32تا 39 ، 61، 141 ، 156 ، 157، 158، 159 ، 161، 162، 164، 165تا 174 29 اصل2 قانون نظارت بر رفتار قضات قانون مزبور در تاریخ 17/7/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و... دنباله مطلب