نظریاتی در باب نگرش خود

-نظریاتی در باب نگرش خود 2-1-2-1-1- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی فرض می‌شود واحدها یا عناصری که شامل طرحواره خود فرد است، درجه‌های متفاوتی در نیرومندی…

نظریه­ های مربوط به خودناتوان­سازی

نظریه­های مربوط به خودناتوان­سازی هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند…

اصول ­کلی راهبرد تحلیل تبادلی

اصول­کلی راهبرد تحلیل تبادلی: تحلیل تبادلی، یک روان­شناسی اجتماعی و نیز روشی برای بهبود­بخشیدن به ارتباطات است و در حقیقت یک تئوری جهانی ارتباط برای…

خلاقیت به عنوان دیوانگی!

مبانی نظری خلاقیت 2-3-1- نظریه های خلاقیت: نلر، نظریه های مختلف خلاقیت و آفرینشگری را در سه دوره به شرح زیر طبقه بندی می نماید. –…

ابعاد کیفیت زندگی

ابعاد کیفیت زندگی 1-6-2 بعد روانی کیفیت زندگی روانشناسان در اولین قدم برای مطالعه کیفیت زندگی خواهان بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی هستند. در…