منبع مقاله درمورد آبسنگی، ‏در، ‏آبسنگ

1997‏).‏در جدید ترین گزارشی که در سال 2001 منتشر شده است، این جزایر حدود 290000 ‏کیلومتر مربع (کم تر از 2/0% مساحت کل اقیانوس ها و دریاها) از خطوط ساحلی دریاها و اقیانوس های دنیا را پوشانده و... دنباله مطلب

منبع مقاله درمورد محیط زیست، آلاینده ها، زیست محیطی

ز وجود دارد و از این جهت آلودگی فلزات متنوع می باشند. تمام فلزات برای محیط خطر آفرین نمی باشند و تنها تعداد معدودی از فلزات وجود دارند که جزء آلوده کننده های محیطی به شمار می... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع واجب الوجود، وجود خداوند، وجوب بالذات

و برومندی کرد، و با دعائی که نهایت ادب بود خدا را خواند و سرانجام با جمله “وَ أنتَ خَیرُ الوارِثین” این حقیقت را بازگو کرد که: من میدانم این دنیا دار بقاء نیست، و نیز میدانم تو... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره at:، Responsibility، Available

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5449&l=1* The Georgia-Russia Crisis and the Responsibility to Protect: Background Note, Global Center for Responsibility to Protect, 2008, Available at: globalr2p.org/pdf/related/GeorgiaRussia.pdf* The Responsibility to Prevent, Address of Cornelio Sommaruga in Ecogia Center,... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره Available، Responsibility، at:

Invade Iraq, POLIS Working Paper, School of Politics and International Studies, University of Leeds, No.20, August 2005.* R.Pace. William and Deller, Nicole, Preventing Future Genocide: an International Responsibility to Protect, World Order, Vol. 36, No. 4, 2005. * Stahn, Carsten, Responsibility to Protect: Political Rhetoric... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، سازمان ملل

ارتقای نظری مسئولیت حمایت داشتهاند. پس از کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، هیأت عالی رتبه منتصب کوفی عنان، دبیر کل وقت ملل متحد، توانست نظریه مسئولیت حمایت را با حمایتها و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه

حمایت، مطرح بوده است. این موضوع در گزارش سال 2009 دبیرکل نیز تصریح شده است. اتحادیه افریقا، نه تنها از ملل متحد در مقام خلق و اجرای مفهوم مسئولیت حمایت عقب نبوده است، بلکه این اتحادیه... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع قدرت مطلق خداوند، صفات خداوند، نظام احسن

773ـ2ـ1 ـ2. بلاها، امتحان إلهی و موجب تکامل وجودی 853ـ2ـ 1ـ3. بلاها و مصائب عامل توجّه، بیداری دل و رجوع به حق 883ـ2ـ 1ـ4. جداسازی نیکان از بدان و راستگویان از دروغگویان 893ـ2ـ1ـ 5. بلا برای تربیت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور

دلیلی بود تا در شورای امنیت به تحریک فرانسه، به مسئولیت حمایت برای مداخله در برمه استناد شود. در حالی که بحران برمه، ابتداً بوسیله بلایای طبیعی آغاز شده بود و در قالب مسئولیت حمایت،... دنباله مطلب