مخابراتی با نیت و قصد مجرمانه ای که در قانون جرایم رایانه ای تعریف شده است ، جرم تلقی می شود . شنود در فضای سایبر ، شیوه نفوذ به داخل سامانه از طریق لایه های زیرین شبکه به دلیل انعطاف زیاد ، بیشتر مورد توجه نفوذگران حرفه ای است و نفوذ به داخل سامانه به این صورت بسیار مخرب وخطرناک است چراکه شنود اطلاعات می تواند شامل داده ، متن ، تصویر ، صدا ، کد ، پایگاه داده ای ، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا انتقال دادنی یا ذخیره شدنی باشد پس بنابراین شنود می تواند برای کاربران دنیای مجازی بسیار صدمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد . اما اگر در بحث شنود جرایمی همچون دسترسی غیرمجاز ، شنود و جاسوسی رایانه ای به موازات یکدیگر اتفاق بیافتد باید براساس قاعدۀ تعدد معنوی نسبت به آن عمل کرد .
در نتیجه با توجه به تمامی مطالب مذکور ، چالش بین قوانین حقوقی و عملیات رایانه ای ، اساساً مانند سایر فناوری های روز می باشد . برای حفظ تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق انفرادی اشخاص و حفظ امنیت جامعه ، قوانین حقوقی باید روش های جدیدی را که به بررسی و مقابله با رفتار مجرمانه را مجاز می شمارد ، گسترش دهد . این روش ها بدون تردید ، روش های نوین ارتباطات هشدار دهنده و جست و جو در مجموعۀ عظیم داده ها را نیز شامل می شود . جامعه نمی تواند به رفتارهای ضد اجتماعی یا رفتارهای خشن به سادگی اجازه بروز دهد زیرا باعث بروز مشکلات پیچیده دیگری در جامعه می شود .
اما بهترین راه برای جلوگیری از وقوع اکثر جرایم رایانه‌ای به آگاهی ما بستگی دارد و از سوی دیگر مبارزه با این جرم رایانه ای همانند سایر جرایم با پیشگیری شروع می شود که بهترین راه حل در پیشگیری برقراری امنیت در این فضا می باشد . و نیز اگر تعداد بیشتری از مردم از اشکال و روش‌های فعلی جرایم سایبر آگاهی یابند ، تعداد قربانیان کاهش خواهد یافت .
تنها هدف از نگارش این پایان نامه آشنایی کاربران با جرم خطرناک و پر آسیب ، شنود غیرمجاز بوده تا باشد ، که افراد کمتری به دام نفوذگران سایبری گرفتار شوند .

پیشنهادات :
1 . پیشنهاد می شود به منظور انسجام در مطالب ارائه شده در قانون جرایم رایانه ای ، تبصره 48 قانون مذکور در کنار ماده 2 بیاید تا نیازی نباشد که بعد از 46 ماده و در بخش دوم به مورد دیگر از جرم شنود غیرمجاز اشاره شود . لذا پیشنهاد می گردد ماده 2 به این شکل اصلاح شود :
( هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال یا ذخیره شدۀ ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد( .
2 . در ماده 2 قانون جرایم رایانه ای از اصطلاحات حقوقی و تکنیکی استفاده شده است که بهتر بود قانونگذار ابتدا تعریفی از آنها ارائه می کرد ، تا رفع ابهام شود . چراکه اگر در قانونی ابهام وجود داشته باشد ، در آینده نه چندان دور بر ابهام های آن افزوده خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *